FOTOIvan Agnezović

Šećete li Dravskom šumom prema bazenima, mogli biste u teže pristupačnim dijelovima naići na neobične konstrukcije. Nešto što nalikuje na klupe i metalne konstrukcije pobudilo je pozornost i novinara Regionalnog tjednika.

Na više smo se mjesta raspitali o čemu se radi, a odgovor dobili tek od Javne ustanove “PRIRODA Varaždinske županije”.

Kako smo saznali, radi se o aktivnostima vezanima uz realizaciju EU projekta obnove poučne staze u Dravskoj park-šumi u Varaždinu. Projekt je prijavljen 2016., a odobren 2017. godine.

– Vrijednost ove investicije je 679.398 kuna, a u okviru nje se financiraju aktivnosti obnove i uređenja nekadašnje, danas devastirane poučne staze na području Dravske park-šume u Varaždinu: postavljanje vidikovca iznad barskog staništa, postavljanje informativno-edukativnih ploča o prirodnim vrijednostima područja, podnih smjerokaza, markacija mikroreljefa i drveća, uređenje zelene učionice na šumskoj čistini (četiri velike klupe), kao i drugih pratećih informativno-edukativnih sadržaja. Nositelj projekta je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, koja temeljem Zakona o zaštiti prirode upravlja svim zaštićenim dijelovima prirode u Varaždinskoj županiji, pa tako i Dravskom park-šumom – objasnili su nam iz nadležne ustanove.

Smisao projekta je da se tijekom šetnje poučnom stazom utječe na senzibilizaciju, educiranje i informiranje šire javnosti, prvenstveno školske populacije i mladih, o ekosustavu Dravske park-šume u Varaždinu, točnije o bogatstvu, vrijednostima i raznolikosti poplavnih šuma uz rijeku Dravu. U obnovu postojeće staze dodani su novi, već navedeni elementi kojima se nastoji pojačati doživljaj šumskog ekosustava te omogućuje provođenje različitih programa škole u prirodi i upoznavanje različitih tipova staništa – šumskog, barskog, riječnog i livadnog.

– Aktivnosti projekta usklađene su s odredbama Zakona o zaštiti prirode te su za sve projektom planirane aktivnosti dobivene i sve Zakonom propisane dozvole. Kompletan projekt bit će detaljno predstavljen javnosti u rujnu ove godine. Skrećemo pozornost da se info-ploča o predmetnim radovima, sa svim propisanim informacijama, nalazi na ulazu u sjeverni dio Dravske park-šume. Aktivnosti se većinom provode baš u sjevernom dijelu Dravske park-šume jer je ondje vegetacija karakteristična za šumski pojas uz Dravu najočuvanija upravo u dijelu park-šume između odvodnog kanala HE Varaždin i rijeke Drave, gdje su se u sloju drveća očuvali glavni elementi šuma topole i lužnjakovo-grabovih šuma – objašnjavaju iz Javne ustanove “PRIRODA Varaždinske županije”.

Cilj projekta je doprinijeti povećanju razine informiranosti o važnosti i vrijednostima šumskih ekoloških sustava i šuma uz rijeku Dravu te utjecati na unapređenje postojećeg stanja Dravske park-šume u Varaždinu.

Komentari

Komentara

loading...