VIS_Promotex
VIS_Promotex
VIS_Promotex
VIS_Promotex

Nakon što je na sjednici Skupštine Varaždinske županije vijećnik Vladimir Lacković postavio pitanje jesu li nedovršeni radovi na Aglomeraciji Varaždin pokriveni bilo kakvim osiguranjem radi eventualne naknade štete sudionika u prometu, očitovao se tim za provođenje informiranja javnosti i vidljivosti spomenutog Projekta.

Dobra vijest za vlasnike oštećenih vozila je da je po svakom pojedinom ugovoru o izvođenju radova, Izvođač Naručitelju (riječ je o Varkomu) dostavio policu osiguranja kojom su osigurane i treće osobe.

– U slučaju da postoje osobe koje se smatraju oštećenima uslijed izvođenja predmetnih radova, iste su ovlaštene neposredno se obratiti  osiguravajućem društvu sa Odštetnim zahtjevom i to temeljem određene police osiguranja. U postupku će se potom utvrditi postoji li štetni događaj i postoje li pretpostavke za isplatu odštete – navodi se u očitovanju.

I dodaje:

– Napominjemo kako je ovo informacija općeg karaktera, kojom se ni na koji način ne prejudicira postojanje štete, štetne radnje, uzročno posljedične veze ili postojanje odgovornosti bilo kojeg sudionika predmetnog poduhvata. Podatke o konkretnoj polici osiguranja (ime osiguravajućeg društva i broj police) zainteresirani građani mogu saznati preko imenovane stručne osobe za provedbu Projekta od strane pojedine Općine  koja je obuhvaćena ovim Projektom – zaključuju u timu koji brine o stanju na projektu “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin”.

Komentari

Komentara

loading...