Povežite se s nama

U fokusu

Avar i Bunić: Je li ministru financija Mariću prešućena prava istina?

Objavljeno:

- dana

“ISKRIVLJAVANJE ČINJENICA”

I dok su iz Grada Varaždina jučer istaknuli da su od Ministarstva financija dobili pozitivno mišljenje te da se mogu zadužiti radi uklanja bala smeća, gradski vijećnici Zlatan Avar i Željko Bunić danas su predsjedniku Gradskog vijeća, kolegama vijećnicima i medijima poslali dopis u kojem upozoravaju da je riječ o iskrivljenom tumačenju dopisa Ministarstva financija.

– Ministarstvo financija nije dalo službeno nikakvu suglasnost za zaduženje Grada Varaždina, jer se suglasnost ne traži niti ne odobrava na ovaj način. Izričito su naveli da se Grad može zadužiti uz poštovanje Zakona i Pravilnika, dakle ne u bilo kojem slučaju – istaknuli su u dopisu koje su poslali predsjedniku Gradskog vijeća Josipu Hehetu, kao i svim vijećnicima.

Poslali su i prijedlog aktivnosti za koje smatraju da bi ih Gradsko vijeće trebalo poduzeti.

Njihovo priopćenje u nastavku donosimo u cijelosti.

„Radi objektivnoga obavještavanja javnosti te razmjene mišljenja s ostalima vijećnicima, smatramo da moramo upozoriti na, po nama, iskrivljeno tumačenje dopisa Ministarstva financija, ali i na neke nove činjenice koje se odnose na plan Gradonačelnika o zaduženju Grada za plaćanje koncesije sanacije bala:

1. Prema dopisu dobivenom od Gradonačelnika Ministarstvo financija nije dalo službeno nikakvu suglasnost za zaduženje Grada Varaždina jer se suglasnost ne traži niti ne odobrava na ovaj način;

2. Ministarstvo je izričito napisalo da odgovara na ono što je u nadležnosti Ministarstva, dakle ne ulazi u pitanja koja nisu u nadležnosti Ministarstva; Ministarstvo je izričito navelo da se Grad može zadužiti uz poštivanje Zakona i Pravilnika, dakle ne u bilo kojem slučaju;

3. Lokacija Brezje na kojoj se nalazi bale smeća nema status odlagališta već skladišta baliranog otpada (sukladno dozvoli od 26.10.2012), te je stoga upitno je li u upitu Ministarstvu prešućena istina, budući da iznos sanacije zemljišta, nakon što bi bale bile maknute, nikako ne može iznositi 83.000.000 kuna. Navedeni iznos najvećim dijelom se odnosi na iznos usluge za odvoz i zbrinjavanje uskladištenog otpada, dakle za plaćanje troškova koncesije.

4. U svojem očitovanju Ministarstvo navodi da je člankom 4. Stavak 1. Pravilnika o postupka zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 55/09 i 139/10) propisano da se pod pojmom investicije podrazumijevaju rashodi za nabavku nefinancijske imovine. S obzirom na opće prihvaćena računovodstvena načela opreznosti i prevage biti nad formom, ne znamo kako je moguće da gradska uprava tumači da se eventualno provođenje koncesije zbrinjavanja bala može smatrati nabavkom nefinancijske imovine?
Moguća elastičnost tumačenja pojma investicije dolazi u sumnju samim time što se u suštini ne sanira odlagalište otpada (kao što je navedeno, Brezje nema status odlagališta), već se provodi odvoz i naknadno zbrinjavanje bala koje se nalaze na skladištu otpada.

5. Ministarstvo je u svojem dopisu navelo „kako se u konkretnom slučaju radi o investiciji koja se u vašem proračunu planira kao rashod za nabavu nefinancijske imovine (razred 4 Računskog plana)“, dakle pozvalo se na ono što grad planira. Bez obzira na to ne može se isključiti mogućnost naknadne provjere (financijskog nadzora u tijeku ili nakon provedenog postupka) utvrđivanja stvarnih poslovnih događaja, konkretno suštine plaćanja troškova koncesije, u poslovnim knjigama Grada zavedene kao sanacije „nepostojećeg“ odlagališta. Nevjerojatnim nam se čini da će bilo tko moći suvislo objasniti poslovni događaj u kojem se nešto što nije „odlagalište“ sanira na način da se skladišteni otpad (klasifikacija D15) odveze na drugo odlagalište, a da se sve to knjigovodstveno provede kao nabavka nefinancijske imovine.

6. Dodatni element koji komplicira klasifikaciju plaćanja usluga koncesije kao nabavku nefinancijske imovine, je činjenica da su bale nastale komunalnim gospodarenjem TD VARKOM d.d. koje je kao formalni posjednik bala zaveden u Registru onečišćenja okoliša. Grad Varaždin bi nakon zaduživanja te finalnom konzumacijom Ugovora o koncesiji, preuzeo obvezu da zbrine bale trgovačkom društvu čijih 49% vlasništva nije u njegovim rukama. Ovakvim postupkom Gradonačelnik i Gradska uprava, suštinski bi do kraja proveli, u tišini započet, postupak subvencije trgovačkom društvu VARKOM d.d.

7. Čak i kada bi se provelo povećanje vrijednosti zemljišta a, a radi se o više čestica površine ukupno 25.000 m2, zemljištu bi se na taj način, u poslovnim knjigama grada, povećala knjigovodstvena vrijednost za dodatnih 83.000.000 milijuna kuna, odnosno 3.300 kuna/m2 ili preračunato 440 EUR/m2! Drugim riječima, zemljište bi praktički postalo potpuno imobilizirano, bez ikakve mogućnosti da se proda, budući da svaka prodaja ispod vrijednosti eventualno investiranog bila bi čisti gubitak imovine a odgovornost za to bi snosila tada vladajuća uprava grada.

8. Konačno, predmetno zaduženje ne može se smatrati sanacijom jer nakon plaćanja cijene usluge, i dalje bi ostalo 20-30.000 tona otpada te posljedično nesanirano zemljište.

Iz svih navedenih razloga, a s ciljem aktivnog uključivanja Gradskog vijeća, tražimo da Predsjednik Gradskog vijeća, gospodina Josip Hehet, vrati dignitet Gradskom vijeću, te zatraži da Odbor za statutarno-pravna pitanja zajedno s Odborom za financije i proračun, naprave dopis Ministarstvu financija u kojem će se jasno artikulirati pitanja te zatražiti nedvojbeni odgovori o tome:

a. može li se Grad zadužiti za iznos od cca. 83 milijuna HRK za plaćanje usluge odvoza i odlaganja otpada, odnosno može li se plaćanje usluge nedvojbeno, smatrati rashodom za nabavku nefinancijske imovine na jednoj strani, te povećanjem vrijednosti imovine (ulaganje), na drugoj strani

b. Ako se provede predloženi model knjiženja „investicije“ može li Grad naknadno smanjiti cijenu zemljišta za iznos od 83 milijuna HRK i generirati manjak nastao uslijed smanjenja vrijednosti svoje imovine.

Kao vijećnici bili bismo najsretniji da dođe do sanacije Brezja. No još jednom želimo podijeliti mišljenje, da Gradonačelnik, iako se čini da formalno inzistira na koncesiji, u suštini ne može, niti je u tri i pol godine uspio provesti odluku Gradskog vijeća od 21.03.2013. godine kojom mu je Gradsko vijeće upravo odobrilo da, u integralnom obliku, provede predmetnu koncesiju!

Pitanje o tome tko je stvarni vlasnik bala, odnosno čija je obveza saniranje bala, predstavlja dodatno nerazjašnjeno pitanje na koje kao vijećnici nikada nismo dobili suvisli odgovor. Na navedeno pitanje, tzv. „gradski odvjetnik“ gospodin Kallay nikada nije dao odgovor.

Po našem mišljenju, potpuno proizvoljnim tumačenjem Gradonačelnika te njegovih suradnika, Grad Varaždin je umjesto Varkom d.d. postao obveznik rješavanja problema bala. Posljedično, smatramo da je na ovaj način došlo do nezakonite subvencije Varkomu u procijenjenom iznosu od 83 milijuna kuna, bez da je o tome ikada bilo obaviješteno, a kamoli da je odlučivalo Gradsko vijeće.

Konačno, smatramo da ovaj potez Gradonačelnika predstavlja novo kupovanje vremena, novo sredstvo za optuživanje drugih za vlastiti neuspjeh, te alibi za pokrivanje nestručnosti i nesposobnosti.“

Gradski vijećnici:
Zlatan Avar
Željko Bunić

 

Izvor:
Foto: Arhiva RT / Vlada.hr

U fokusu

Zbog ptičje gripe sva perad mora biti u zatvorenim nastambama u cijeloj Hrvatskoj

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

U nedjelju, 5. prosinca, u Republici Hrvatskoj stupile su na snagu stroge preventivne mjere zbog pojave visoko patogene influence ptica (VPIP) koje su određene Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (NN 132/2021).

Mole se posjednici peradi i ptica u zatočeništvu da se pridržavaju svih odredbi Naredbe kako bi se spriječilo daljnja pojava bolesti u domaćim uzgojima peradi kao i širenje ove bolesti i time smanjili mogući veliki gubici u peradarstvu i gospodarstvu općenito, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede.

– U cijeloj Republici Hrvatskoj osim provedbe higijenskih i biosigurnosnih mjera, obavezno je držanje sve peradi i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama kako bi se spriječio svaki kontakt s divljim pticama. Vodena perad (patke i guske) moraju se držati odvojeno od ostale peradi. Peradi i pticama u zatočeništvu hrana i voda za piće može se davati isključivo u zatvorenom prostoru tako da je kontinuirano zaštićena od divljih ptica te se ne smiju koristiti vanjski spremnici za vodu – ističu iz Ministarstva.

Naredbom su također određene i mjere koje se provode u zonama ograničenja na području Sisačko-moslavačke županije koje su objavljene na mrežnim stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede: www.veterinarstvo.hr. U zonama ograničenja zabranjeno je premještanje peradi i ptica u zatočeništvu i njihovih proizvoda, nusproizvoda te drugih materijala kojima bi se mogla proširiti influenca ptica. Premještanje je moguće samo uz prethodno odobrenje od strane veterinarskog inspektora.

U Varaždinskoj županiji potvrđena ptičja gripa

Također, iz Ministarstva mole punu suradnju s veterinarima koji provode popis gospodarstava na kojima se drži perad i posjete uključujući kliničke preglede peradi i ptica u zatočeništvu kako bi se isključilo prisustvo virusa VPIP na drugim gospodarstvima i pravovremeno reagiralo u slučaju pojave influence ptica. U svrhu ranog otkrivanja visoko patogene influence ptica, iznimno je važno nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji odmah prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, smanjenje proizvodnje, smanjenje unosa hrane i/ili vode te uginuća peradi i ptica u zatočeništvu.

Virus influence ptica, podtip H5N1, za sada je potvrđen samo na jednom gospodarstvu u domaće peradi u Sisačko-moslavačkoj županiji, dok je u divljih ptica potvrđen (u crvenokljunih labuda i patke kreketaljke) na lokacijama u Sisačko-moslavačkoj, Međimurskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, zbog čega je Naredbom određena i provedba biosigurnosnih mjera u lovu na pernatu divljač do strane lovaca.

Bolest je potvrđena i u drugim europskim zemljama u i populaciji divljih ptica i u domaće peradi te je s obzirom na migracije divljih ptica velika vjerojatnost njenog daljnjeg širenja zbog čega su i u Republici Hrvatskoj uvedene ovakve mjere.

Uprava za veterinarstvo osigurala je 24-satnu pripravnost na broju telefona 099/4392-507 na koji građani mogu prijaviti svako povećano uginuće ili znakova bolesti u divljih ptica.

Nastavite čitati

U fokusu

FOTO Varaždin slavi Dan grada, na svečanoj sjednici dodijeljene nagrade i priznanja

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Ivan Agnezović

Povodom blagdana sv. Nikole u varaždinskom HNK u ponedjeljak, 6. prosinca, održana je svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina.

Sve su pozdravili predsjednica Gradskog vijeća Zdravka Grđan i gradonačelnik Neven Bosilj koji su uručili nagrade i plakete Grada Varaždina.

Dodijeljene su četiri nagrade za životno djelo. Stjepanu Čuseku, dr. med. za postignute rezultate na unaprjeđenju zdravstva te dugogodišnji predani rad u varaždinskoj općoj bolnici na području hitne medicine. Slavenki Majski Cesarec, dr. med. za dugogodišnji i predani rad u promicanju zdravlja te za rezultate od posebnog značaja za unaprjeđenje zdravstva, posebno medicine rada. Nenadu Opačiću za djela od posebnog značaja za unaprjeđenje likovnih umjetnosti i kulture te promicanje vrijednosti grada Varaždina te Ivanu Rukljiću za osobit doprinos u oslobađanju grada Varaždina, promicanje ugleda grada Varaždina te omogućavanje uspostave suvereniteta i izgradnju demokracije u Republici Hrvatskoj.

Nagrade Grada Varaždina otišle su u ruke Aleksandri Saši Božović za najviše zasluge u promicanju znanosti te iznimne rezultate na području matematike, Goranu Mihaliću, posthumno, za izniman doprinos u obrani suvereniteta i stvaranje Republike Hrvatske, očuvanje istine o Domovinskom ratu i doprinos ugledu grada Varaždina te Ireni Vrdoljak, dugogodišnjoj predsjednici Društva multiple skleroze Varaždinske županije za predani rad, humanitarno djelovanje te skrb za osobe oboljele od multiple skleroze i osobe s invaliditetom.

Plaketa Grada Varaždina dodijeljene su Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Biškupec za dugogodišnji doprinos zaštiti ljudi i imovine te promicanje plemenitih ideja na kojima počiva dobrovoljno vatrogastvo, Srebrenki Golubić za 40 godina kontinuiranog uspješnog poslovanja te promicanje obrtništva grada Varaždina, Klubu podvodnih aktivnosti “Drava” Varaždin za 40 godina uspješnog rada i djelovanja na području sporta, posebno ronilačkih aktivnosti, Kulturnom umjetničkom društvu Hrvatske željeznice Varaždin za 90. godina neprekidnog djelovanja u kulturnom životu Grada te Nogometnom klubu Sloboda Varaždin za 90 godina uspješnog rada i djelovanja na području sporta.

Medalja Grada Varaždina otišle su u ruke Sofiji Cingula i Darku Rušecu za ostvarenje iznimno uspješnog projekta očuvanja glazbene ostavštine kompozitora Ivana Padovca, unapređenje glazbene umjetnosti i promociju ugleda grada Varaždina, Udruzi specijalne jedinice policije “Roda” Varaždin za sveukupni izniman doprinos oslobađanju grada Varaždina, obrani Republike Hrvatske te očuvanje istine o Domovinskom ratu, Marijanu Husaku za dugogodišnji predani rad u Gimnaziji Varaždin i uzorne uspjehe u prosvjeti od interesa za Grad Varaždin i šire, Tomislavu Cvetku za dugogodišnji rad i doprinos razvoju gospodarstva i poduzetništva te Rudolfu Kišičeku za izniman doprinos gospodarstvu grada Varaždina koje se ogleda u stvaranju regionalnog trgovačkog lanca, stvaranju novih radnih mjesta i promicanje poduzetništva.

Nastavite čitati

Promo

Varaždinsko online izdanje

Međimursko online izdanje