Povežite se s nama

U fokusu

AZRA najbolje zna kako do novca iz EU

Objavljeno:

- dana

VAŽNA OBLJETNICA

Agencija za razvoj Varaždinske županije (AZRA) obilježila je deset uspješnih godina rada. 

Kroz desetogodišnje postojanje razvila se u jednu od najuspješnijih razvojnih agencija u ovom dijelu regije, pokretač je regionalnog razvoja te glavna jedinica za privlačenje sredstava iz euorpskih i nacionalnih fondova, a prema Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske akreditirana je i kao regionalni koordinator za Varaždinsku županiju. 

Za EU fondove 

AZRA, kao i istoimeni sastav novog vala, i Agencija za razvoj, bila je jedna od prvih razvojnih agencija na ovom području, osnovana od strane Varaždinske županije i u njezinom je stopostotnom vlasništvu. Osnovana je da bi se osigurao optimalan razvoj Varaždinske županije s ciljem promicanja i provedbe razvojnih aktivnosti u skladu s razvojnim prioritetima Varaždinske županije. Iako su se od početka do danas mijenjale struktura i organizacijski ustroj, AZRA je uvijek bila usmjerena na pružanje podrške privatnom, civilnom i javnom sektoru, kroz osiguravanje informacija, edukaciju te pružanje konzultantskih usluga i pomoći svim dionicima od strane zaposlenih stručnjaka koji pokrivaju sva područja djelatnosti, a gotovo svi s visokim su ili višim stupnjem obrazovanja. No, kako je sve počelo?

U kontekstu pristupnog puta Hrvatske prema punopravnom članstvu u EU razvojne agencije imale su status stručnih institucija, sa znanjem i iskustvom u poznavanju europske politike i mogućnosti privlačenja novca iz europskih fondova. 

Kada je AZRA osnovana, 1. kolovoza 2005. godine, Hrvatska je već dobila status kandidata za članstvo u EU te je započela pregovore. U to vrijeme Hrvatskoj su bili na raspolaganju pretpristupni programi pomoći CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD, u sklopu kojih je AZRA već tada uspješno implementirala desetak važnih projekata, od projekta REI (Roma Employment Initiative), usmjerenoga na romsku nacionalnu manjinu, Turističko-kulturno informativni centar Lepoglava – TKIC, projekt ICE, Internalisation of Cross-Border Entrepreneurship, projekt FUTURE PUBLIC ENERGY, Projekt SMEs GO ONLINE, Putevi tradicionalne hrane P.O.T, For Plan – Interregional Forestry Management Plan, i druge. Projekti su pokrivali sva područja, od poduzetništva, ekologije, turizma, energetske učinkovitosti do problema nacionalnih manjina, a vrijednost im je bila viša od dva milijuna eura.

 

Varaždinska županija je 2007. godine otvorila Ured hrvatskih regija u Bruxellesu

Od 2007. godine do stupanja u članstvo EU, sredstva su bila dostupna preko Instrumenta pretpristupne pomoći IPA, koji je u financijskom razdoblju 2007.-2013. zamijenio  dotadašnje programe pomoći. Tek tada su se otvorila vrata i mogućnosti snažnijeg povlačenja sredstava iz pretpristupnih fondova, a AZRA je uspješno iskoristila te pripremila i sudjelovala u provedbi  nekoliko zapaženih projekata za Varaždinsku županiju. Prije svega to su bili prekogranični projekti iz IPA prekogranične suradnje sa Slovenijom, poput projekata Mura-Drava.bike, Edu-preneur, SPRINT, IR-OVE, zatim s Mađarskom projekti InvestPro i InvestStrategy, a kroz komponentu IPA IV razvoj ljudskih potencijala projekti INVET, ECHO i One click away. Vrijednost samo tih projekata iz IPA programa bila je viša od četiri milijuna eura, bez projekata financiranih iz ostalih programa pomoći, IPARD-a, Europe za građane i različitih europskih lokalnih vlada. Također, u završnoj fazi provedbe su četiri projekta odobrena u sklopu Operativnog programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2007.-2013., ukupne vrijednost više od 1.200.000 eura.

Ured u Bruxellesu 

S uspostavljanjem snažnije suradnje s jedinicama lokalne samouprave i pružanjem stručne pomoći i podrške u njihovom razvoju, Varaždinska županija otvorila je Ured hrvatskih regija u Bruxellesu 2007.  kako bi povezala članove Ureda s ključnim europskim institucijama i regijama iz drugih zemalja EU. 

Ured zastupa interese hrvatskih partnera, pronalazi mogućnosti za suradnju s europskim partnerima u projektima koje financira EU te prikuplja (networking) i prosljeđuje informacije o događanjima na raznim područjima djelovanja EU, a također, partneri su članovi raznih regionalnih mreža i inicijativa. 

Do sada su Uredu hrvatskih regija od županija pristupile Bjelovarsko-bilogorska, Krapinsko-zagorska, Međimurska, Varaždinska i Zagrebačka, od gradova Koprivnica, Rijeka i Varaždin, te Općina Vidovec. Nadalje, ulaskom u EU Hrvatskoj su se otvorile značajne financijske mogućnosti na području europskih fondova i financiranja projekata kroz instrumente kohezijske politike, najvećim dijelom kroz Europski socijalni fond, Europski fond za regionalni razvoj, Europski fond za ribarstvo, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj te Kohezijski fond.

 

AZRA pruža podršku regionalnom razvoju Županije i radi na izradi Županijske razvojne strategije

AZRA je dosad sudjelovala u izradi i provedbi nekoliko projekata od značajne važnosti za Varaždinsku županiju u području obrazovanja, financiranih sredstvima Europskog socijalnog fonda, od kojih treba istaknuti projekte: “Osiguravanje pomoćnika učenicima u školama Varaždinske županije”, projekt Srednje škole Arboretum Opeka Inovativni kurikulum “Cvjećara” u skladu s europskim standardima kvalitete FLORA+,  projekt Srednje škole Ludbreg “Promocija obrtničkih i strukovnih zanimanja u duhu razvoja poduzetništva” koji je za tu školu izradila AZRA, a pružala je tehničku pomoć Srednjoj školi Ivanec za projekt SMUN (Suvremene metode u nastavi). Također, AZRA odrađuje upravljanje provedbom Projekta razvoja IPP i IPT na području regije sjeverne Hrvatske, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, od iznimne važnosti za razvoj integriranog prijevoza putnika i tereta na području regije. 
Ukupna vrijednost svih spomenutih projekata iznosi više od 10 milijuna kuna. 

Strukturni fondovi 

AZRA će i dalje raditi svoj posao te pružati podršku privatnom, civilnom i javnom sektoru, a velike su mogućnosti koje se nude iz strukturnih fondova i suradnje s dionicima u tom pogledu. Osvrt na mogućnosti koje se nude iz strukturnih fondova i suradnju s dionicima u tom pogledu dao je direktor AZRA-e Krunoslav Lukačić.

– Financijskim sredstvima iz spomenutih strukturnih fondova kroz ove se projekte želi potaknuti gospodarski razvoj, regionalna konkurentnost, zapošljavanje te europska međunarodna suradnja, a mi kao Agencija pritom imamo važnu ulogu u odabiru i pripremi projekata koji će na optimalan način doprinijeti snažnijem razvoju svih sektorskih područja u Varaždinskoj županiji, s posebnim naglaskom na povećavanju zaposlenosti te usavršavanju i edukaciji ciljnih skupina, kao ključni preduvjet današnjim potrebama tržišta rada – istaknuo je Lukačić.

Dodao je da AZRA ima i vrlo važnu ulogu u koordiniranju aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezanih uz regionalni razvoj. 
– Također, Agencija radi na poticanju zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju, a kao regionalni koordinator za Varaždinsku županiju pružamo podršku regionalnom razvoju Varaždinske županije i radimo na izradi Županijske razvojne strategije te surađujemo s drugim regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata – rekao je Lukačić.  

Daljnja suradnja 

AZRA s posebnim entuzijazmom i odgovornošću pruža svoju stručnu podršku svim općinama i gradovima s područja Varaždinske županije, ali i području cijele Hrvatske, od Općine Motovun u Istarskoj županiji do Općine Blato u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, vodeći pritom brigu o lokalnim specifičnostima i potrebama ulaganja te razvijanja projekata u skladu s tim. 

– Važan partner su nam brojni načelnici i gradonačelnici s kojima surađujemo, pružamo im kontinuiranu pomoć i podršku, od informiranja o otvorenim natječajima, pripreme i vođenja projekata te izrade strateških i drugih dokumenata kako bi njihovi projekti bili najbolje pripremljeni za prijave na natječaje jer samo tako možemo doprinijeti ravnomjernom razvoju svih područja u Varaždinskoj  županiji – naglasio je direktor AZRA-e.

 

AZRA je potvrdila da je politika razvoja županije bila dobra, rekao je Leverić 

Zahvalio je na dosad ostvarenoj uspješnoj suradnji svim poslovnim partnerima, jedinicama lokalne (regionalne) samouprave, poduzetnicima, organizacijama civilnog društva, razvojnim agencijama, javnim, obrazovnim institucijama te fizičkim osobama.  Istaknuo je kako se nada da će se ta suradnja nastaviti i intenzivirati i u budućnosti. 
– Što se tiče planova za budućnost, na raspolaganju nam stoje izuzetno velika sredstva iz europskih fondova, a naša je obveza i odgovornost da ih maksimalno iskoristimo, identificiramo ključne potrebe i prioritete razvoja svih dionika te u skladu s tim kontinuirano pripremamo i provodimo razvojne projekte s ciljem što snažnijeg razvoja svakog od ključnih dionika Varaždinske županije i cijele Hrvatske – istaknuo je Lukačić te je posebno zahvalio svim djelatnicima AZRA-e koji su zaslužni za uspjehe Agencije.

AZRA će i dalje biti okosnica razvoja Varaždinske županije 

AZRI su na 10 uspješnih godina čestitke uputili mnogi, a među njima bio je i varaždinski župan Predrag Štromar. 

Velike investicije
-U našoj Županiji, djelomično i zahvaljujući EU fondovima, nikad nije bio zabilježen ovako velik investicijski ciklus, vrijedan više od milijardu kuna. U okviru toga su i agencijski projekti poput modernizacije naših srednjih škola, asistenata u nastavi, razvoja integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta te mnogi drugi. Siguran sam da će AZRA i dalje ostati okosnica razvoja i još više raditi na projektima koji imaju regionalni značaj i regionalnu dimenziju – rekao je Štromar.

Zamjenik ministra gospodarstva Alen Leverić, koji je bio jedan od troje prvih zaposlenika AZRA-e, rekao je da je Varaždinska županija već 2005. godine prepoznala važnost financiranja projekata iz EU. 

– Od samih početaka do danas Agencija je sudjelovala u izradi nekoliko desetaka ključnih razvojnih projekata od strateške važnosti za Varaždinsku županiju i time potvrdila da je politika razvoja Varaždinske županije bila dobra – rekao je Leverić. 
Gradonačelnik Lepoglave Marijan Škvarić pohvalio je AZRU za projekt TKIC-a vrijednosti 981.037,02 eura, nakon čega je uspješna suradnja nastavljena i ostvarena na mnogo drugih zajedničkih projekata.

– Svakako treba spomenuti projekt Izgradnje sustava za pročišćavanje otpadnih voda – Kamenica iz IPARD programa vrijednosti od oko 1,1 milijun kuna – rekao je Škvarić.

I Općina Maruševec imala je uspješnu suradnju, što je posebno vidljivo iz realizacije Mjere 301 iz IPARD programa. 
– Njome je realiziran projekt Općine Maruševec “Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u Općini Maruševec” i ostvaren povrat sredstava u iznosu od 2,1 milijun kuna – istaknuo je načelnik Ivan Šagi, dok je predsjednik Uprave PPK Karlovac Igor Miljak zahvalio AZRI na uspješno odrađenom velikom projektu PPK Karlovačke mesne industrije u sklopu IPARD programa ukupne vrijednosti 23 milijuna kuna. Projekt je omogućio tehnološko unapređenje ove karlovačke tvrtke. 

Izvor:
Foto:

U fokusu

FOTO Prva gimnazija Varaždin: otvoreni laboratoriji za molekularnu biologiju te izradu holograma

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Varaždinska županija

Prva gimnazija Varaždin jučer, 22. listopada, svečano je proslavila svoj 385. rođendan. U trećoj najstarijoj gimnaziji u Hrvatskoj tim su povodom otvoreni kemijski i biološki kabinet te laboratoriji sa suvremenom opremom, kakvu nema nijedna škola u državi.

Laboratorij za molekularnu biologiju opremljen je PCR uređajem koji omogućuje istraživanja na razini DNA molekule, te mnogim uređajima koji omogućuju siguran rad u području stanične biologije i mikrobiologije. U novom laboratoriju za izradu holograma „Hololabu“ zainteresirani učenici naučit će kako izraditi vlastiti hologram te ga prikazati na svom pametnom telefonu, odnosno na holoprojektoru.

Varaždinska županija je kao osnivač škole uložila 1.148.000 kuna u uređenje kabineta i nabavu opreme, koja će učenicima omogućiti stjecanje vještina i znanja, provođenje istraživanja i najbolju moguću pripremu za STEM fakultete.

Nove prostore i opremu su, uz ravnateljicu Prve gimnazije Janju Banić, župana Anđelka Stričaka i njegovu zamjenicu Silviju Zagorec, razgledali i gosti, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Dubravka Brezak Stamać, gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj, predstavnica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Biljana Vranković, a pridružili su im se djelatnici škole i drugi uzvanici.

Time i svečanom sjednicom Nastavničkog vijeća na kojoj su prvi put korišteni hologrami, Prva gimnazija Varaždin je na poseban način obilježila 385. obljetnicu osnivanja, ali i još dvije obljetnice, 75. godišnjicu osnivanja Školskog sportskog društva Srednjoškolac te 15. godina od početka provođenja programa International Baccalaureate Diploma, programa međunarodne mature. 

– Čestitam Prvoj gimnaziji Varaždin tri velike i značajne obljetnice. Treća najstarija gimnazija u Hrvatskoj danas je jedna od najrelevantnijih srednjih škola u državi. Pomičemo granice i uvodimo novine, čemu svjedočimo i danas kad smo otvorili novouređene kabinete i jedinstvene laboratorije. Prva gimnazija je postala prva škola u Hrvatskoj s ovakvom suvremenom opremom, koju će koristiti učenici i polaznici dvaju centara izvrsnosti. Ovo je iskorak iz redovne nastave prema istraživanju, pa s ponosom možemo reći da stvaramo mlade znanstvenike. Učenici Prve gimnazije to itekako zaslužuju jer osvajaju nagrade gdje god se pojave, od državnih do međunarodnih natjecanja. Ova škola će i dalje biti perjanica obrazovanja Varaždinske županije i cijele Hrvatske, škola u kojoj se obrazuju budući veliki znanstvenici i umjetnici – istaknuo je župan Anđelko Stričak.

Ulaganje u kabinete i laboratorije ne samo da je bilo financijski obimno, nego je škola dobila opremu koju nemaju ni visokoškolske ustanove, napomenula je ravnateljica Prve gimnazije Janja Banić.

 – Ovo je bilo veliko ulaganje i zbog njega smo uistinu sretni. Vjerujem da će naši mentori i učenici, koji su zajedničkim snagama osmišljavali ove laboratorije, to itekako znati iskoristiti. Zato se veselim našem Festivalu informatike u travnju, kao i Festivalu znanosti, na kojima će učenici centara izvrsnosti iz informatike i biologije pokazati što su naučili, posebno u Laboratoriju za molekularnu biologiju s izuzetno vrijednim uređajima koji se koriste i u medicinskim ustanovama. Da nije bilo našeg osnivača, Varaždinske županije, ova investicija vrijedna više od 1,1 milijun kuna ne bila moguća. Zahvaljujem im na tome, ali i na dodatnim ulaganjima vrijednima 776 tisuća kuna, čime je, primjerice, saniran cijeli sustav grijanja u starom dijelu škole – rekla je Janja Banić.

Uz gradonačelnika Varaždina Nevena Bosilja, rođendan je Prvoj gimnaziji čestitala i ravnateljica AZOO-a.

– Danas otvorene učionice nisu zanimljive samo za Varaždinsku županiju, nego za obrazovni sustav Republike Hrvatske, pogotovo zato što uz ovu školu postoje i centri izvrsnosti, što je još uvijek netipično za veći dio našeg obrazovnog sustava – navela je dr. sc. Brezak Stamać.  

O programu međunarodne mature u 3. i 4. razredu, kojim se stječe svjetski priznata svjedodžba, govorila je koordinatorica IB DP-a Ksenija Kipke-Horvat. Prva gimnazija je trenutno jedna od tri javne hrvatske škole s takvim programom, koji je uveden 2006. godine. O radu ŠŠD Srednjoškolac, koji je osnovan još 1946. godine, govorila je voditeljica Društva Tatjana Ostović Šlehta.

Prva gimnazija je sjedište centara izvrsnosti za informatiku i biologiju te Regionalnog obrazovnog centra. PCR uređaj, mikrobiološki kabinet i brojna druga oprema poput autoklava, inkubatora i sterilizatora u Laboratoriju za molekularnu biologiju učenicima će omogućiti da kroz Klub istraživača, odnosno Centar izvrsnosti za biologiju provode prava znanstvena istraživanja, a time će i prije upisa na fakultet steći iskustva koja će im omogućiti brzo napredovanje.

U Hololabu će učenike, uz to kako izraditi holograme na različitim programima, upoznati i s tim kako holograme primjenjivati u različitim područjima znanosti te ih motivirati na razvoj projekata specifičnih za pojedina prirodoslovna i tehnička područja te područja primjene u nastavi.

Nastavite čitati

U fokusu

Bivši varaždinski župan postao savjetnik za sigurnost na cestama

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

U Županijskoj palači u Varaždinu konstituiran je Savjet za sigurnost prometa na cestama Varaždinske županije, a osim formalnog dijela konstituiranja, članovi Savjeta kojem je predsjednik dr.sc. Zvonimir Sabati, županijski vijećnik raspravljali su i o analizi stanja sigurnosti prometa u našoj Županiji, a dana je i informacija o pripremama za održavanje cesta u zimskom razdoblju 2021./2022.

Članove Savjeta je pozdravio te im zaželio konstruktivan i plodonosan rad župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, dok je predsjednik Savjeta Sabati naglasio kako će ovo savjetodavno tijelo biti svojevrsna podrška izvršnoj vlasti.

– Svojim savjetima te konstruktivnim prijedlozima, ali i inicijativama nastojati ćemo utjecati na to da se pojača sigurnost prometa na cestama, kako bi svi sudionici u prometu, pješaci, biciklisti  pa i vozači bili što sigurniji. Stoga je sinergija svih institucija , od policije, ŽUC-a, Hrvatskih cesta te predstavnika općina i gradova jako važna –rekao je dr.sc. Zvonimir Sabati.

Voditelj Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa PU varaždinske Danijel Posavec  je naznačio kako je u 2010. godini u Varaždinskoj županiji bilo 16 poginulih osoba u prometnim nesrećama, a 2020. godine četvero poginulih čime je ostvaren cilj zacrtan NPSCP-om (Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa od 2011. do 2020. godine), odnosno kako je rekao, broj poginulih osoba u prometnim nesrećama smanjenje je za 75%, a što našu Županiju svrstava u dvije županije u kojima je zabilježeno najveće smanjenje broja smrtno stradalih osoba u prometnim nesrećama u spomenutom razdoblju.

– U 2020. godini u Varaždinskoj županiji bila je najmanja stopa smrtnosti u prometnim nesrećama u Hrvatskoj u odnosu na 100 tisuća stanovnika, odnosno broj poginulih iznosio je 2, 3 poginule osobe u odnosu na zacrtanih 5 poginulih osoba na 100 tisuća stanovnika – istaknuo je Posavec.

Cilj je zadržavanje pozitivnih trendova što se tiče smanjenja broja poginulih osoba u prometnim nesrećama te smanjenje broja prometnih nesreća s teško ozlijeđenim osobama, ali i smanjenje udjela alkohola u prometnim nesrećama te smanjenje broja prekršaja zbog kojih se događaju najteže prometne nesreće, a to su brzina, korištenje mobitela, te ne vezanje pojasom.

Sjednici Savjeta nazočio je i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove Mladen Jakopović.

Nastavite čitati

Promo

Varaždinsko online izdanje

Međimursko online izdanje