Radimir Čačić i Damir Bajs, varaždinski i bjelovarsko – bilogorski župan, susreli su se ovih dana kako bi razgovarali o budućim zajedničkim projektima, temeljenima na Sporazumu o suradnji pet županija središnje i sjeverozapadne Hrvatske.

U ovom trenutku dvije županije provode jedan zajednički projekt , vrijedan milijun kuna, ali mogućnosti međusobne suradnje su, rečeno je, puno veće.

No postoji problem.

Supernova

Županije su nositelji brojnih projekata koji se sufinanciraju europskim novcem pa županijski proračuni teško prate svoj dio financijske omotnice koju moraju zatvoriti po određenim projektima.

Oba župana se slažu da treba osigurati jače sufinanciranje iz nacionalnog Fonda kako realizacija ugovorenih projekata i onim koji će se tek ugovoriti ne bi bila dovedena u pitanje. Varaždinska županija je povukla više od 700 milijuna kuna, a Bjelovarsko-bilogorska je prešla 400 milijuna kuna.

– Očekujemo da Vlada ostvari što je i najavila. Temeljem zahtjeva pet sjevernih Županija donijeti strategiju kojom bi se omogućila prijava projekata po regionalnoj osnovi, dakle više Županija zajedno u jedan projekt – rekao je župan Bajs.

Njegov sugovornik, Radimir Čačić, kaže da će pet županija zajedno „ići prema novoj europskoj lisnici, 2021. – 2027.“ te će regionalni strateški projekti biti dio državnog programa. Smatra da bi bilo dobro da se po uzoru na Savjet za razvoj Slavonije omogući financiranje za pripremu projekata i prije buduće lisnice.

Župan Čačić je pojasnio da je Vlada sama sebi propisala limit kojim za sve jedinice lokalne i regionalne samouprave ukupno u tri godine smije dati podršku za domicilnu komponentu do 50 milijuna kuna.

– Iz toga proizlazi da primjerice Varaždinska županija 2019. i 2020., dok traje ova lisnica, a  i dalje, nema pravo ni na jednu kunu podrške državnog novca. Već početkom sljedeće godine u limitu su i Bjelovar, Zadar, Međimurje, Zagorje. Prema postojećim pravilima, Ministarstvo regionalnog razvoja više neće dati ni kunu a tri milijarde eura europskog novca će propasti – naglasio je župan Čačić i izvijestio:

– Mi smo zahtjev prema Vladi već uputili. Ministrica Žalac se obvezala da će u najkraćem mogućem  roku sazvati sastanak svih župana da ta pravila igre promijeni. Prema sadašnjim pravilima mi više nećemo raditi europske projekte. Pravila igre ovog trenutka nisu dobra.

Komentari

Komentara