Grad Čakovec te općine Nedelišće i Strahoninec, udruživanjem s gradovima Varaždinom, Ludbregom, Varaždinskim Toplicama i Koprivnicom, kao i općinama Trnovec Bartolovečki, Jalžabet, Martijanec i Rasinja, postali su dio tzv. „većeg urbanog područja“.

Cilj ovakvoga područje teritorijalno povezanih jedinica lokalne samouprave jest mogućnost korištenja sredstava Europske unije za Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU mehanizam) u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine.

Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja jest koncept putem kojeg se u Hrvatskoj, počevši od financijskog razdoblja 2014.-2020. godine, provodi program održivog urbanog razvoja, financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. U tekućem financijskom razdoblju, program održivog urbanog razvoja fokusiran je u sedam najvećih urbanih središta koji imaju najveću koncentraciju stanovništva i kapacitete za provedbu projekata.

Gradovi i općine se natječu za više od 50 milijuna eura

SPAR

U sljedećem financijskom razdoblju Europa stavlja naglasak na integrirane projekte. Takvim projektima omogućit će se efikasnije, brže i jednostavnije privlačenje sredstava iz europskih fondova. Predviđa se da će oko osam posto ukupne alokacije sredstava iz europskih fondova za buduće financijsko razdoblje u Hrvatskoj biti namijenjeno isključivo ITU mehanizmima. U slučaju Čakovca, Nedelišća, Strahoninca i njihovih partnera, riječ je novcu koji bi mogao dosegnuti iznos i veći 50 milijuna eura.

Prihvatljivi projekti su oni iz područja razvoja tzv. „pametnih gradova“, koji polaze od načela održivosti, urbanosti, integriranosti, korištenja modernih tehnologija, digitalizacije te zaštite okoliša i kulturne baštine. Izabrani projekti provode se na teritoriju čitavog urbanog područja, a svaka pojedina jedinica lokalne samouprave dužna je unutar svojeg predstavničkog tijela osigurati uvjete za njihovu nesmetanu realizaciju.

Komentari

Komentara

loading...