VIS_Promotex
VIS_Promotex
VIS_Promotex
VIS_Promotex

Najavio je gradonačelnik Čehok da su u tijeku razgovori s partnerima iz HDZ-a, njegove liste i kolegama iz Lige za Varaždin te da će se napraviti Međustranačko vijeće kako bi došli do rješenja zbrinjavanja bala, a izgledni su i dogovori oko izbjegavanja dvaju otvorenih pravnih sporova, s obzirom na to da postoje dva važeća ugovora, čime bi se pokušalo integralno raščistiti sve ostale pravne sporove kojima je Grad izložen, “teških” više od 300 milijuna kuna.

Kako teku pregovori s koalicijskim partnerima i ostalim članovima Gradskog vijeća oko zaduženja Grada izdavanjem obveznica?

Čehok: Već 2018. na Međustranačkom vijeću doneseni su zaključci da se pokuša pronaći integralno rješenje za raščišćavanje sporova oko dva važeća pravna posla oko otpada i konačno zbrinjavanje baliranog otpada. Punih godinu dana smo razgovarali i pregovarali kako s nositeljima ugovora, tako i međusobno s kolegama iz HDZ-a i Lige za Varaždin, obavještavali smo i ostale vijećnike na međustranačkim sastancima. Predložili smo i mirno rješenje spora oko zamjene nagodbom. HDZ je tada bio mišljenja da je bolje pokušati pronaći integralno rješenje za sve sporove. To je legitimno.

Nakon godinu i pol mi više nemamo što čekati jer nijedan od desetak sudskih sporova u koje nas je uvalila bivša vlast nije ni izbliza gotov. Ti neodgovorni ljudi, prije svega Habuš i SDP, ali i drugi, donijeli su koncesiju kada je ugovor za MBO bio važeći, što je valjda jedinstven slučaj u svijetu. Tužili su sve i svakoga, od države preko vlastitih tvrtki to varaždinskih kompanija. Ništa nisu završili do kraja, osim spora za kupnju zemljišta u Vilka Novaka, u kojem je presuđeno u korist Ekosa. Presuda je bila toliko jasna da je odvjetničko društvo koje nas zastupa iznijelo mišljenje kako nema žalbenih osnova. Da ne opterećujemo Grad daljnjim kamatama, mi se nismo žalili. Isti pravni i činjenični supstrat imamo i oko tužbe za Vilka Novaka s VIS-om. Dakle, krenulo se od toga, ali i od toga da je važeći ugovor između Varkoma i VIS-a i da je sada nositelj tog ugovora CIOS, kao i koncesije za odlaganje.

Na čemu su posebno inzistirali?

Čehok: Kolege iz HDZ-a, Lige za Varaždin, ali i mi, inzistirali smo da se cjelovito raščiste svi sporovi, premda je suprotna strana prvo nudila da se izvrši ugovor Varkom – VIS i sanira Brezje, a da se tužba za koncesiju nastavi jer ova vlast nema ništa s tom koncesijom. Međutim, nama je to bilo neprihvatljivo. Jednako tako, mi ne možemo zbrinuti bale u MBO postrojenju ako ne raščistimo spor oko zamjene zemljišta jer se MBO nalazi na tobože spornom zemljištu. To pak onda znači da moramo vidjeti i kolike su obveze Grada prema VIS-u oko Vilka Novaka, s obzirom na to da je identičan spor Grad već izgubio protiv Ekosa. Drugo, bilo nam je važno da, unatoč činjenici o kojoj i ministar Ćorić piše, da su cijene zbrinjavanja porasle, ne dođe do promjene cijene zbrinjavanja u MBO-u. Treće, važno nam je da imamo jake argumente pred Fondom kad budemo tražili novac za sufinanciranje.

Isto tako, inzistirali smo da se ostali ugovori raskinu, tako da Grad neće imati nikakve obveze prema njima. To znači da se raskida ugovor za kupnju zemljišta na Banfici, a ono što je tamo plaćeno ulazi u plaćanje cijene za Vilka Novaka.

Najavili ste da su izgledni dogovori kojima bi se integralno raščistili pravni sporovi „teški“ više od 300 milijuna kuna. Na koji način?

Čehok: Mi imamo sporove, još jednom ponavljam, zbog neozbiljnosti i neodgovornosti SDP-a i Habuševe ekipe. Ako su i kretali u sporove, trebali su poštivati ugovore dok su važeći. Oni to nisu učinili. Sada treba izaći iz onih ugovora koji su više neprovedivi ili više ne mogu biti provedeni s onom svrhom zbog koje su sklopljeni. Posve je jasno da zbog protoka vremena neki od tih ugovora više nemaju istu svrhu, primjerice, POS je u međuvremenu bio zaustavljen, nisu se gradile prometnice na zamijenjenim zemljištima, Grad je dio tuđeg zemljišta uzeo za prometnicu, itd. Ono što je važno, Habuš i SDP su zadnje godine mandata u proračunu predvidjeli samo 51 milijun kuna za Vilka Novaka, a mi ćemo sada za manji iznos raščistiti sve sporove!

Kakva su Vaša predviđanja vezana uz micanje bala iz Brezja i sanaciju zemljišta?

Čehok: Moram i ovdje objasniti, kako bismo unaprijed izbjegli kojekakve politikantske prigovore – rokove nam je zadalo Ministarstvo, imamo dvije godine vremena još da sve uklonimo. Nevjerojatno je da neki novinari koji su se stavili u službu interesnih krugova danas predlažu da se ništa ne poduzima, nego da se još 5-6 godina čeka ishod tužbe za ništetnost. Mi imamo inspekcijska rješenja i suglasnosti Ministarstva u kojima su rokovi postavljeni. Ali i da nemamo, mi moramo ukloniti bale.

Nadalje, mi imamo u ovom trenutku interes nekoliko investitora za Zonu u Brezju, imamo europski novac za prometnicu i infrastrukturu, moramo ukloniti bale kako bismo cijelu Zonu stavili na raspolaganje investitorima. Vidjet ćete, Zona Brezje bit će najveća hrvatska greenfield investicija u sljedećih pet godina!

Kada možemo očekivati sjednicu Gradskog vijeća na kojoj će se glasati o izdavanju obveznica?

Čehok: Sada nam još preostaje razgovarati sa svim općinama jer i njihov se otpad nalazi u Brezju, čekaju nas razgovori s Fondom jer prema mišljenju pravnog tima što smo ga angažirali, ali i prema mišljenju naših pravnika, Grad ima pravo na sufinanciranje i čeka nas rebalans. Sve bi to trebalo ići na Vijeće u sljedećih 15 dana.

Habijan suglasan

Odgovore na ove teme zatražili smo i od predsjednika Gradskog vijeća, ujedno i prvog čovjeka HDZ-a Grada Varaždina, Damira Habijana.

Kako teku pregovori s gradonačelnikom i koalicijskim partnerima oko zaduženja Grada izdavanjem obveznica?

Habijan: HDZ je krajem studenoga 2019. godine inicirao pokretanje mirnog rješenja svih sporova i problema baliranog otpada zalažući se za cjelovito rješenje. Naime, nakon lokalnih izbora 2017. godine, HDZ je ušao u koaliciju s nezavisnom listom u namjeri da se u mandatu ovog saziva Gradskog vijeća pokušaju riješiti gorući problemi Grada Varaždina. Isto tako, svjestan sam da rješavanje navedenih problema, koji predstavljaju svojevrstan uteg Gradu, zahtijeva odlučne i jasne korake, a ne demagogiju i populističke izjave. Prema tome, mirno rješenje otvorenih sudskih sporova i baliranog otpada predstavlja i trošak za gradski proračun. Međutim, bez donošenja odluke o njihovu rješavanju, prepuštanje da nadležni sudovi donesu pravomoćne odluke trajat će još minimalno 10 godina. Za to vrijeme, bale ostaju gdje su sada, a gradska imovina blokirana mnogobrojnim sporovima. Unatoč svemu, i imajući u vidu činjenicu da HDZ ni na koji način nije sudjelovao u stvaranju problema, niti u pokretanju sudskih sporova, smatram da kao odgovorna vlast moramo donositi odluke koje ponekad jesu teške i nepopularne, ali su svakako nužne. Jedna od takvih odluka je i odluka o izdavanju obveznica kojima bi se financirali projekti koje neće biti moguće realizirati iz proračuna Grada Varaždina s obzirom na to da je 90 % istog zadano, a u idućim godinama dio proračuna morat će biti rezerviran za rješavanje baliranog otpada. Žao mi je što novac koji su građani prikupljali za zbrinjavanje otpada, i koji je u vrijeme kada je direktor trgovačkog društva Varkom d.d. bio gospodin Tomislav Kezelj iznosio oko 60 milijuna kuna, očito nakon njegova odlaska s mjesta direktora potrošen. Volio bih znati na što je njegov nasljednik s deponiranim sredstvima prikupljenima u svrhu zbrinjavanja baliranog otpada učinio s tim iznosom.

Na čemu ste posebno inzistirali?

Habijan: Od početka ističem da HDZ ustraje da svi projekti koji su predviđeni da se financiraju putem obveznica budu pripremljeni, odnosno da se ti projekti mogu kratkoročno realizirati.

Gradonačelnik je najavio da su izgledni dogovori kojima bi se integralno raščistili pravni sporovi kojima je Grad izložen. Sudjelujete li u pregovorima i kakvi su Vaši prijedlozi?

Habijan: Ponavljam, HDZ je uvijek isticao da je protiv parcijalnog i zasebnog rješavanja svakog spora, već da se sva otvorena pitanja koja se tiču gotovo 16 sudskih postupaka (na primjer: pitanje isplate kupoprodajne cijene za lokaciju Banfica I. i Banfica II., Ugovor o kupoprodaji i zamjeni zemljišta, Ugovor o interventnom zbrinjavanju otpada, pitanje naknade štete po odluci o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, zemljište Vilka Novaka), i koja u slučaju da iste izgubimo teže oko 325 milijuna kuna (glavnica), treba riješiti cjelovito. Isto tako, da rješavanjem navedenih sudskih postupaka treba riješiti i pitanje baliranog otpada. Da, Grad u ovom trenutku ima dva pravna posla koja se odnose na isti predmet, odnosno pitanje rješavanja bala – Ugovor o interventnom zbrinjavanju otpada iz 2008. godine te odluku Gradskog vijeća o izboru najpovoljnijeg ponuditelja iz 2013. godine. Niti jedan od tih ugovora nije konzumiran, ali naravno da druge ugovorne strane sudskim putem traže njihovo ispunjenje, odnosno posredno naknadu štete. U ovom trenutku pregovori oko navedenih sudskih postupaka, kao i baliranog otpada, ulaze u završnu fazu i nadam se povoljnom rješenju za Grad, i ono što je najvažnije, da se balirani otpad napokon nakon 15 godina počne micati iz Brezja.

Što je Grad spreman ponuditi?

Habijan: Dogovor, odnosno mirno rješenje sporova podrazumijeva da sve stranke koje će isti zaključiti nešto ponude, odnosno da smanje svoje zahtjeve. Dogovor je uvijek rezultat kompromisa.

Kakva su Vaša predviđanja vezana uz micanje bala iz Brezja i sanaciju zemljišta?

Habijan: Već sam najavio da bi pitanje rješavanja baliranog otpada predviđalo zaključenje aneksa Ugovora o interventnom zbrinjavanju otpada, s tim da želim naglasiti kako svi bitni elementi osnovnog ugovora ostaju isti. Također, balirani otpad ne bi se financirao putem izdavanja obveznica jer nije investicija (to znamo još iz 2016. godine, kada se prijašnja gradska vlast htjela zadužiti), a s druge strane, Varkom ima mogućnost povrata poreza u iznosu od 27 milijuna kuna. Dakle, ukupni trošak rješavanja baliranog otpada iznosio bi 115 milijuna kuna, s tim da bi Grad Varaždin platio 60 milijuna kuna, i to u roku od 10 godina, četiri općine (čiji otpad je također odložen u Brezju) oko 15 milijuna kuna, Varkom 35 milijuna kuna i koristio bi se depozit Čistoće u iznosu od otprilike 2 milijuna kuna. Ako uspijemo dogovoriti sve navedeno, prve bale trebale bi se početi odvoziti prije ljeta.

Kada možemo očekivati sjednicu Gradskog vijeća na kojoj će se glasati o izdavanju obveznica?

Habijan: Sjednicu Gradskog vijeća sazvat ću tek kada cjelokupna dokumentacija potrebna za raspravljanje na Gradskom vijeću bude dostavljena vijećnicama i vijećnicima, s tim da odmah najavljujem da ću prije same sjednice, sukladno Poslovniku, sazvati Međustranačko vijeće. Također, želim naglasiti da imamo dvije opcije – ili ići prema ovom sveobuhvatnom rješenju kako sam obrazložio, ili nastaviti voditi sudske sporove koji neće biti riješeni sljedećih 10 do 15 godina. Za to vrijeme, bale će i dalje stajati u Brezju, a o šteti po zdravlje, okoliš i gospodarstvo mislim da ne treba posebno govoriti. Također, SDP u ove tri godine nije ponudio niti jedno konstruktivno rješenje koje se tiče rješavanja sporova ili bala. Obećavam da ću, ako kolege iz SDP-a ponude povoljnije rješenje za navedena pitanja, odnosno rješenje koje će biti samo lipu jeftinije od ovog, prvi dići ruku za to.

Komentari

Komentara

loading...