Centar tradicijske kulture Varaždin i ove je školske godine nositelj projekta u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih financiranog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

“D(o)živi folklor na drukčiji način” kreativan je projekt s osnovnim ciljem unapređenja raznolikost izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja, neformalnog obrazovanja i organiziranog korištenja slobodnog vremena za djecu iz Varaždinske županije, u suradnji s osnovnim školama Varaždinske županije.

Ovogodišnji partneri na projektu su udruga Svima, VI. osnovna škola Varaždin, Osnovna škola Janka Draškovića iz Klenovnika i Osnovna škola Donja Voća.

Provedba projekta odvijat će se primarno na županijskom razini – Varaždinska županija, gdje će se u nekoliko ruralnih sredina i općina (upisno područje partnerskih osnovnih škola iz Donje Voće i Klenovnika) te u Varaždinu provoditi projektne aktivnosti za djecu osnovnoškolskog uzrasta usuradnji sa svim partnerskim osnovnim školama

Pripremne aktivnosti su već započele, a sam projekt će se realizirati tijekom osam mjeseci kroz tri komponente: folklor i interkulturalne kompetencije za djecu, folklor i aktivno građanstvo te folklor i STEAM.

U prvoj komponenti pod nazivom folklor i interkulturalne kompetencije učenici će moći procijeniti pozitivni utjecaj migracija na razvoj kulture jednog društva, značajke tradicijske glazbe i gastronomije u širem interkulturalnom smislu i upoznati autohtona tradicijska glazbala.

Posebnost druge komponente je u tome što će u projekt bii uključena djeca s teškoćama. Svoje stavove o raznim temama učenici partnerskih škola će izraziti kroz Flash mob aktivizam.

Treća komponenta predviđa aktivnosti vezane uz izradu suvenira upotrebom 3D printera kao, izradu tradicijskog nakita na suvremeni način i izrade virutalne izložbe o povijeti tambure u Varaždinskoj županiji.

U sklopu projekta predviđene su dvije stručne posjete poznatim lokalitetima i to u Ivaninu kuću bajki u Ogulinu i muzej tambure u Slavonskom Brodu.

Glavni izvoditelji radionica su vanjski suradnici CTK Varažin Krešimir Plantak Večerin, Vjekoslav Martinić, Jasminka Vujasinović i Tibor Bun. Ispred udruge Svima važnu ulogu u projektu imaju Juliette Janušić i Nenad Vakanjac.

Komentari

Komentara