POU

Grad Varaždin više si ne može i ne smije dozvoliti nepromišljeno i ishitreno rješavanje problema uklanjanja više od 100.000 tona baliranog otpada.

Smatra to potpredsjednik Gradskog vijeća, Davor Patafta, kojeg smo između ostaloga pitali zašto pojedini vijećnici sumnjaju u rezultate analiza otpada, a na osnovu kojih je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dalo suglasnost na izmijenjeni Plan sanacije Brezja.

Sugovornik nam je potvrdio da oko rješavanja gorućeg varaždinskog problema postoji niz prijepora, a što, kaže, ne čudi jer ukoliko se sanacija varaždinskih “piramida smrada” ne provede zakonski, netko će morati snositi političku i svaku drugu odgovornost.

Supernova

Što mislite o koracima koje Grad poduzima u vezi baliranog otpada?
Grad mora poduzeti sve što je u njegovoj moći da se taj otpad hitno ukloni iz Brezja, pa da u toj poslovnoj zoni napokon, kao što je i predviđeno, zaživi gospodarstvo, izgrade se tvornice i zaposle ljudi. Da je to sramota na ulazu u grad, već smo milijun puta rekli.
Međutim, hitnost nije razlog da se smije raditi neprofesionalno i površno, dakle za greške u koracima koje radi Grad. Iznova se, nažalost, kreće u rješavanje velike stvari a da prije nisu prvo provjereni temelji.

Čudne analize

Koje su to konkretno greške?
Nekoliko je jako važnih, ali najvažnija je ova s moguće pogrešnim analizama otpada. Ne možete imati 5000 kamiona otpada i na čudan način odrađene analize, u suprotnosti od propisa i procedura za takav posao. Varkom i Grad ne mogu na osnovu takvih analiza otpada donositi ovako velike odluke. Jer, utvrdi li se da su analize otpada bile neistinite, ispada da su ljudi u Varkomu, Gradu i Ministarstvu analizirali stanje i donosili konačne odluke na bazi podmetnutih, neistinitih polaznih analiza i podataka. Različite analize otpada mogu dovesti do desetaka milijuna kuna razlike u konačnoj cijeni zbrinjavanja bala.

Zašto su analize otpada zapravo toliko važne?
Tvrdi se da je organska komponenta u balama odradila svoje i da s protekom od 5 do 10 godina možda više nema proizvodnje metana i drugih plinova, pa posljedično ni daljnjeg ugrožavanja vodozaštitnog područja u Brezju. Ako je to zaista tako, cijena odlaganja može biti manja za 200 do 400 kuna po toni. Radi se o između 20 i 40 milijuna kuna razlike u cijeni.

Kako bi to izgledalo da Grad zbog površnih analiza nekoga prevari i nanese mu štetu?

Zamislimo sad da Grad i Varkom sklope novi ugovor s nekime komu je prezentirano da je riječ o otpadu koji ide na odlagalište inertnog otpada, pa krenu kamioni i moraju se napraviti nove analize koje pokažu suprotno?! Evo novog skandala i moguće nove tužbe i odštete za Grad. Kako bi to izgledalo da Grad zbog površnih analiza nekoga prevari i nanese mu štetu? Je li to Gradu Varaždinu potrebno?
Također, ako je točno da je otpad moguće odvesti na inertno odlagalište, tada možda ne treba onaj tko će odložiti plaćati 150 kuna za posebnu naknadu, takozvani porez na odlaganje.
Ako se utvrdi da je netko prevaren, taj će zahtijevati povrat štete jer zbog prezentiranih i garantiranih mu analiza nije takvo što uzeo u obzir.

Zašto se tako radilo?
Moj je posao kao gradskog vijećnika i potpredsjednika Vijeća da ukažem na svaku sumnju i nužnost provjere. Međutim, uslijedili su napadi na osobnoj razini i sugeriralo se da nešto blokiram. Pitali su me čije interese branim. Međutim, da sam šutio, ne bih branio interese Grada Varaždina. Predugo sam u poslu i bio na 20-ak različitih pozicija da bi mi netko govorio gdje i kako trebam sjediti ili govoriti i kako ću postupati.

“Ne možete imati 5000 kamiona otpada i na čudan način odrađene analize.”

Nisam naučen raditi površno, već profesionalno, i gledati pet koraka unaprijed, za razliku od političara, koji gledaju tek korak-dva ispred sebe. Grad Varaždin si ne može više dozvoliti improvizacije. Netko se trebao pobuniti i 2005. godine, kad je počelo baliranje na vodozaštitnom području. Međutim, tada se pljeskalo Ivanu Čehoku.

Zašto sad neki tvrde da je više od 50 % otpada promijenilo fizikalna i kemijska svojstva?
To morate pitati njih. Mislim da je direktor Varkoma nakon pojave ove sumnje jako dobro postupio jer bi u budućnosti i on bio odgovoran da je sklopio neki novi ugovor i svu proceduru na temelju analiza otpada koje bi mogle biti pogrešne. Inozemni stručnjaci s kojima sam razgovarao tvrde da treba proći 50-ak godina da otpad u deponijima promijeni svojstva do statusa koji se navodno u Brezju dogodio za 10 godina, kako je netko to htio prikazati. I da ne govorimo da su na zakonito i profesionalno izgrađenim deponijima cirkulacije vlage unutar deponija deset puta bolje nego u balama u Brezju.

Zašto bi Varkom to morao rješavati?
Zato što je utvrđeno da je Varkom posjednik otpada, jer je osam godina naplaćivao i skladištio taj otpad tu gdje jest. I on ga mora s Gradom rješavati.

CIJENA
“Različite analize otpada mogu dovesti do desetaka milijuna kuna razlike u konačnoj cijeni zbrinjavanja bala.”

SUMNJA
“Moj je posao kao gradskog vijećnika i potpredsjednika Vijeća da ukažem na svaku sumnju i nužnost provjere.”

PLJUSKA
“Novi plan sanacije je eko-presuda i pljuska svim dosadašnjim političarima te nalog da se tragom nalaza svih inspekcija ukloni otpad.”

KRIVCI
“Na 90 stranica Plana sanacije govori se o štetama u okolišu koje su napravile sve dosadašnje politike i odgovorni ljudi. Njih je u Planu sanacije detaljno analiziralo resorno ministarstvo.”

“Šteta u okolišu”

Što mislite o novom planu sanacije?
Mislim da je to više eko-presuda i pljuska svim dosadašnjim političarima te nalog da se tragom nalaza svih inspekcija ukloni otpad. Nitko ne čita materijal koji ima 91 stranicu. Na 90 se stranica govori samo da je utvrđena ogromna šteta za okoliš i ugroženost tla te o rizicima za vodocrpilište Bartolovec. O tome se govori, dakle, na tih 90 stranica.
Ministarstvo je prvi put dosad uvrstilo Brezje u kategorije šteta u okolišu u Republici Hrvatskoj, a kojih na stranici Ministarstva imate samo dvije. Brezje je, nažalost, jedno od njih. Tu su štetu, o kojoj Ministarstvo govori i analizira je na 90 stranica, napravile sve dosadašnje politike i odgovorni ljudi. I to bez financijskih šteta, uzme li se u obzir da su građani već dosad platili 60 milijuna kuna za to iracionalno baliranje otpada od strane Habuša i Čehoka.
Na kraju je, na 91. stranici dokumenta, Ministarstvo naredilo uklanjanje bala do konca sljedeće godine, a u godini kasnije, 2021., naređeno je čišćenje tla ispod bala i njegovo dodatno zbrinjavanje. To će vjerojatno biti ogromni dodatni trošak. Nepoznat je ili jako rijedak slučaj da se do ove granice ugrozi 50.000 m² osjetljivog tla poput ovoga u Brezju.
Iz Ministarstva je rečeno da se tlo i sve ispod bala mora ispitati kao da je riječ o opasnom otpadu, a s obzirom na ogromnu količinu, mogući su rizici ogromnog troška.
Ministarstvo nijednom riječju nije sugeriralo način na koji će Grad i Varkom otpad rješiti, kojom tehnologijom i kamo će ga voziti. Zbog toga se može zaključiti da je riječ isključivo o odluci Grada i Varkoma, koji se moraju držati određenih im rokova.
Također, Ministarstvo je tek u jednoj rečenici, pozivajući se na Fond za zaštitu okoliša, koji može sufinancirati sanaciju, potvrdilo nužnost poštivanja hijerarhije obrade otpada, odnosno obradu otpada prema redu prvenstva gospodarenja otpadom. To konkretno znači da Grad i Varkom moraju poduzeti sve da pokušaju obraditi otpad žele li novčanu pomoć.

No, političari su plan i suglasnost ministra drukčije prezentirali?
Velim vam, nitko ga ne čita, nego se samo slikaju s papirima. S papirima u kojima je utvrđena šteta tolikih razmjera ja se ne bih slikao. To je je eko-presuda da je Grad napravio groznu stvar. To je kao da se slikate s inspekcijskim rješenjem da ste zagadili rijeku Dravu.

Izvoz otpada?

Kakav će stav zauzeti Liga za Varaždin? Upozorili ste na financijske rizike jednostranog raskidanja ugovora o koncesiji i interventnog zbrinjavanja otpada.
Vlado Sevšek je ukazao na pravne rizike i na moguće financijske posljedice takvih pravnih koraka. Ministarstvo je pak reklo da s pravnim poslovima i ugovorima Grada ne želi imati ništa.
Barem ja tako iščitavam iz plana Ministarstva. Rečeno je samo da se bale uklone i to po prvenstvu obrade otpada!
Ima to i logike. Grad je taj koji mora odlučiti i platiti trošak, a pritom već ima postojeće komplicirane ugovorne odnose i sporove. Prema ovom dokumentu, oni rizik ne žele prihvatiti i tvrde da nemaju nikakve veze s njim.

Može li se otpad iz Brezja uopće izvesti iz Hrvatske ako je istina gradonačelnikova tvrdnja da za varaždinski otpad u Hrvatskoj nema kapaciteta?
Mogućnost izvoza treba provjeriti na tržištu. Procedura dobivanja dozvole za izvoz otpada je jako komplicirana, osobito za ovakve količine. Ako je više država uključeno, sve se mora i međudržavno uskladiti i zbog svih rizika osigurati ogromnim iznosima. Zbog svega su detaljne analize temelj svih temelja. Zamislite da, na primjer, u Austriju pošaljemo 1000 kamiona otpada i utvrdi se da smo pri ugovaranju nešto neistinito prikazali!? Takvo što uopće ne želim komentirati.

Komentari

Komentara