Zajednica hrvatskih kulturno-umjetničkih udruga Međimurske županije, Udruga „Matapur“ čija je predsjednica Lidija Bajuk i KUU „Seljačka sloga“ iz Nedelišća zajedničkim su snagama 2012. godine krenuli u akciju da međimurska popevka dobije svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske, u čemu su i uspjeli te je 14. lipnja 2013. godine doneseno Rješenje Ministarstva kulture.

Njime je međimurska popevka dobila status nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske u smislu članka 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Mjere zaštite

Samim Rješenjem utvrđene su i određene mjere zaštite (osigurati dostupnost javnosti, poticati sudjelovanje pojedinaca i grupa u izvođenju i prenošenju popevke, promicati i popularizirati kulturno dobro održavanjem stručnih skupova te putem pisanih i eletroničkih medija, educirati stručni kadar za prenošenje znanja i vještina ovog dobra, senzibilizirati javnost, nastaviti s istraživanjem kao i primjerenim dokumentiranjem, očuvanje međimurske popevke da bi se izbjegla opasnost od nestajanja i uništenja).

Na inicijativu nositelja, uz stručnu preporuku Povjerenstva za nematerijalnu kulturnu baštinu i odlukom Ministarstva kulture, prije dvije godine započelo se s pripremama za izradu nominacije za upis na Reprezentativni popis nematerijalne baštine čovječanstva. Nominacija je pripremljena u suradnji sa stručnjacima: dr. sc. Lidijom Bajuk, dr. sc. Nailom Ceribašić i dr. sc. Tvrtkom Zepcem, uz potporu lokalne zajednice i ustanova s područja Međimurske županije.

Pojedinci i institucije sa 73 pisane potpore podržali su nominaciju, što je najviše što je jedna nominacija ikada dobila. Na sjednici UNESCO-va Međuvladina odbora za nematerijalnu kulturnu baštinu održanoj u srijedu, 28. studenoga, u Port Louisu (Republika Mauricijus), međimurska popevka (tradicijski napjev Međimurja) kao samostalna nominacija upisana je na UNESCO-v Reprezentativni popis nematerijalne baštine čovječanstva.

Blago i inspiracija

– Tek sada nam predstoji veliki zadatak – da popevka i dalje živi u svojoj jezičnoj i glazbenoj tradiciji, ali i putem novih glazbenih izričaja. Međimursku popevku danas možemo čuti u izvedbi nekoliko glazbenih stilova: autentičnog, folklornog, klasičnog, zborskog, zabavnog, rock, jazz, etno… Ne samo da smo se trudili sačuvati popevku, već je ona zbog svoje topline postala inspiracijom mnogim umjetnicima. Time je ušla u suvremenost i dala još veći obol očuvanju baštine. Tradicija se mora čuvati, ali i nadograđivati za dobrobit svih nas koji volimo svoju zemlju. Svima nama je na neki način ponuđeno uzeti ono što smo dobili od svojih predaka i, naravno, predati to tradicijsko blago, očuvano i osuvremenjeno, budućim pokoljenjima; samo na taj način tradicija ima budućnost! – kaže predsjednik Zajednice hrvatskih kulturno-umjetničkih društava Međimurske županije, Dejan Buvač.

Komentari

Komentara