Iskusni poznavatelj EU regulative i praktičar u primjeni GDPR-a Igor Barlek održao je jučer djelatnicima IV. osnovne škole Varaždin korisno predavanje o GDPR-u.

Riječ je o europskoj Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) kojoj je cilj zaštita osobnih podataka, posebice u organizacijama.

A kako ova aktualna tematika izravno pogađa i djelatnike IV. OŠ koji moraju biti educirani o korištenju osobnih podataka zaposlenika, polaznika, roditelja i drugih osoba koje se uključuju u život ustanove, tako je ova škola organizirala dodatnu edukaciju.

Komentari

Komentara