Povežite se s nama

Ostali sportovi

Djelatnici svaki mjesec dobivali 375 kuna dodatka za topli obrok

Objavljeno:

- dana

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA VARAŽDINA

U Zajednici sportskih udruga grada Varaždina isplata plaća nije bila usklađena s odredbama Zakona o radu, plan nabave u 2011. godini nije donesen, kao ni financijski plan kojim bi bili obuhvaćeni planirani prihodi i rashodi bez obzira na izvore financiranja.

To su nepravilnosti koje su državni revizori ponovno utvrdili.
Višak prihoda
Revizija financijskog poslovanja za 2011. godinu obavljena je od prosinca 2012. do svibnja prošle godine. Zbog utvrđenih nepravilnosti i propusta koji se odnose na planiranje i računovodstveno poslovanje, prihode, rashode i postupke javne nabave, državni revizori izrazili su uvjetno mišljenje.
Zajednica je 2011. godine ostvarila ukupno 7.015.233 kuna prihoda, što je 759.256 kuna ili gotovo 10 posto manje u odnosu na prethodnu godinu. Unatoč tome, godinu su uspjeli završiti s viškom prihoda od 7.752 kuna, a time su pokrili manjak od svega 354 kune iz 2010. godine.
Za radnike je potrošeno 1,2 milijuna kuna ili 17,6 posto, a tome treba dodati još naknade troškova u iznosu od 66.645 kuna. Od naknada se najveći dio, 62.400 kuna odnosi za prijevoz na posao i s posla, dok je za dnevnice za službena putovanja potrošeno svega 170 kuna, a za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 4.003 kune.
Za neto plaće 12 radnika izdvojeno je nešto više od milijun kuna. Ako se 1.014.089 kuna podijeli s 12 radnika, dolazi se do podatka da prosječna mjesečna neto plaća iznosi 7.042 kune. Neki djelatnici su radili i prekovremeno, za što je izdvojeno 47.671 kuna, a revizori su prigovorili da to u financijskim izvješćima nije posebno iskazano.
No državni revizori su utvrdili da je Zajednica prekršila Zakon o radu. Tijekom 2011. godine su radnicima svaki mjesec isplaćivali 375 kuna stalnog dodatka na plaću i to za topli obrok. Za to je 2011. potrošeno 54.000 kuna.
– Ugovorima o radu su, osim osnovne plaće i koeficijenta, utvrđeni datumi isplate, ali nisu dodaci na plaću. Iznos stalnog dodatka na plaću nije utvrđen ni Pravilnikom o radu, niti ugovorom o radu, a nije donesena ni posebna odluka o visini stalnog dodatka na plaću. Dodaci na plaću mogu biti dodaci za uspješnost na radu, za poslove s posebnim uvjetima i druga uvećanja plaće – naveli su državni revizori i naložili Zajednici da ugovore u radu zaključi sukladno odredbama Zakona o radu.
Nehigijenski uvjeti
Iz Zajednice su se očitovali da će tijekom 2013. izraditi novu sistematizaciju radnih mjesta kojom će obuhvatiti sve izmjene u skladu s odredbama Zakona o radu.
Revizori su utvrdili i da Zajednica tijekom 2011. godine s Gradom Varaždinom nije zaključila ugovore o zakupu za pet športskih građevina. Tuđu imovinu koju je imala na upravljanju i korištenju Zajednica nije iskazala u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima za 2011., a revizori su upozorili da to nije u skladu s Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija.
– U travnju 2012. Grad je objavio natječaj o izboru upravitelja športskih građevina te su u listopadu 2012. zaključeni ugovori između Grada i Zajednice, kojima je Zajednici dano na upravljanje i korištenje pet športskih građevina na rok pet godina. U ugovorima o zakupu iz ranijih godina te ugovorima o upravljanju i korištenju športskih građevina iz listopada 2012. je navedeno da sastavni dio ugovora čini potanji opis športske građevine s naznakom svakog njenog sadržaja, veličine te popis pripadajuće opreme. Navedeni opis športskih građevina i popis opreme nije sastavljen – navedeno je u izvješću.
Međutim, zbog toga je odgovoran Grad Varaždin. – U 2013. u tijeku je izrada izvanbilančne evidencije športskih građevina i opreme, što nije ranije napravljeno iz razloga što Zajednica od Grada nije dobila popis gradske materijalne imovine unatoč traženju – očitovali su se iz Zajednice.
Državni ured za reviziju naložio je i da se kod davanja u podzakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada postupa u skladu s odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora. – Tijekom 2010. i 2011. zaključeno je 13 ugovora o podzakupu športske dvorane i poslovnih prostora u vlasništvu Grada iako su međusobni odnosi Grada i Zajednice uređeni u listopadu 2012. – navedeno je u izvješću.
Ugovori o podzakupu su zaključeni s dvije srednje škole za športsku dvoranu i terene za održavanje nastave tjelesnog odgoja, pet športskih udruga za kancelarijski prostor, jednom udrugom za prostor za rekreaciju, jednom fizičkom i pravnom osobom za obavljanje ugostiteljske djelatnosti te dvije fizičke i jednom pravnom osobom za obavljanje drugih djelatnosti. Grad je Zajednici dao suglasnost na zaključivanje svih tih ugovora.
– U pojedinim slučajevima nije proveden javni natječaj, što nije u skladu s odredbama Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora koji se primjenjivao do 15. studenoga 2011., odnosno Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora prema kojima se poslovni prostori u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daju u zakup putem javnog natječaja – upozorili su revizori.
Zajednica je dala zanimljivo objašnjenje. – Prostori dani u zakup na temelju ugovora nalaze se ispod tribina, odnosno nisu etažirani i ne zadovoljavaju osnovne higijensko-sanitarne uvjete. Svi ostali prostori koji su u svojstvu poslovnih lokala na športskim objektima kojima upravlja Zajednica davani su u zakup na temelju provedenih natječaja i uz suglasnost Grada – očitovali su se na nalaz revizije, koji su prihvatili.

Zaradili i od prodaje željeza!

Čak 90 posto prihoda Zajednice sportskih udruga grada Varaždina stiže iz proračuna Grada Varaždina. Od nešto više od sedam milijuna kuna ukupnih prihoda, 6,4 milijuna kuna odnosi se na prihode od donacija iz gradskog proračuna. Od toga se 6,3 milijuna odnosi na donacije na temelju Programa javnih potreba u športu Grada za 2011., a 138.000 kuna na temelju posebnih odluka Grada. Posebnom odlukom Grad je 2011. dao 105.000 kuna za rukometni klub, od čega 60.000 kuna za podmirenje kredita i 45.000 za pokriće troškova u prvoj Hrvatskoj rukometnoj ligi. Ostatak se odnosi na olimpijadu dječjih vrtića (25.000 kuna), brucošijadu i malonogometni turnir (po 3.000 kuna) i biciklijadu (2.000 kuna). Zajednica je primila još 6.500 kuna donacija, od komunalnog društva i osiguravajućeg društva.
Zajednica je ostvarila prihode i od pružanja usluga, ukupno 568.957 kuna. Od toga se najviše, 315 tisuća, odnosi na prihode od podzakupa športskih dvorana. Prihodi su ostvareni i od najma kombija, od čega je stiglo nešto više od 30 tisuća kuna. Zanimljivo je da je 2011. godine Zajednica zaradila i od prodaje otpadnog željeza, od čega su ostvarili gotovo 12 tisuća kuna prihoda.

Odgovor iz Zajednice: Novi ugovori o radu čim na snagu stupi novi zakon

– Krajem 2012. godine Državni ured za reviziju obavio je u Zajednici športskih udruga grada Varaždina redovnu kontrolu financijskog poslovanja i djelovanja. Nakon opsežnog pregleda dokumentacije revizori su uočili neke nedostatke tehničke naravi koji nisu bitno utjecali na pozitivno funkcioniranje Zajednice, te je dobila uvjetno mišljenje. Uočene nedostatke i sugestije državne revizije Zajednica je sukcesivno rješavala i postupila je prema uputama – istaknuo je glavni tajnik Zajednice Dragutin Posavec.
Imovina evidentirana
Kad je u pitanju upravljanje petorim sportskim objektima koji su u vlasništvu Grada Varaždina, revizori su prigovorili da Zajednica tuđu imovinu nije iskazala u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima za 2011., ali i da nije bio sastavljen opis sportskih građevina i popis opreme. Iz Zajednice su se očitovali da unatoč traženju potreban popis nije stigao iz Grada. Međutim, to je sada riješeno.
– Zajednica je na temelju natječaja koji je raspisao Grad Varaždin 2012. godine dobila na upravljanje pet sportskih objekata, stadion Varteks, ŠC Sloboda, ŠC Srednjoškolac, ŠC Hrašćica i dvoranu Graberje s Balonom 1 i Balonom 2. Sam opis pojedine sportske građevine naveden je u osnovnom ugovoru, dok vrijednost nekretnine nije navedena, nego je to regulirano posebnim prilogom koji je sastavni dio osnovnog ugovora. Na naš zahtjev Grad Varaždin dostavio nam je popis imovine i imovinsku vrijednost za pojedine objekte, što je po preporuci revizije evidentirano u izvanbilančnu evidenciju Zajednice – naveo je Posavec.
Dodaje da su poslovni prostori, koji se nalaze na pojedinim sportskim objektima kojima upravlja Zajednica, u zakup dani na temelju prije provedenog natječaja i suglasnosti Grada Varaždina. – Za jedini iznajmljeni nadtribinski prostor koji nije poslovne naravi, iznajmljen je temeljem zamolbe stranke u kancelarijske svrhe i uz odluku Izvršnog odbora Zajednice koja je donesena na sjednici održanoj 15. lipnja 2010. godine – navodi.
Nova sistematizacija
Ističe da je u skladu s naputkom i smjernicama državne revizije sistematizacija radnih mjesta Zajednice usvojena na sjednici Izvršnog odbora 9. listopada 2012. godine. No djelatnici još uvijek primaju dodatak na plaću za topli obrok, za što su revizori prigovori da nije u skladu sa Zakonom o radu. U Zajednici će i to ispraviti, ali kada na snagu stupi novi Zakon o radu.
– Dodatak na plaću koji se odnosi na topli obrok reguliran je posebnom odlukom Izvršnog odbora sa sjednice održane u veljači 2013. godine te se isplaćuje u određenom iznosu kao stalni dodatak na mjesečnu plaću. Ova odluka je na snazi do izrade i potpisa novog ugovora o radu s djelatnicima, u kojima će biti točno definirani dodaci na plaću, pri čemu će ugovori biti usuglašeni s novim Zakonom o radu koji je u saborskoj proceduri izglasavanja – pojasnio je Posavec.

 

Izvor:
Foto:

Ostali sportovi

U Trnovcu Bartolovečkom osnovan Stolnoteniski klub Visia

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

U subotu 7. travnja održana je skupština udruge Sportskog društva Žabnik, na kojoj je došlo do preimenovanja udruge u STK Visia Trnovec Bartolovečki.  Uz dosadašnje djelatnosti, klub će se baviti razvojem i djelovanjem masovnog i sportskog – rekreativnog stolnog tenisa i surađivati sa školama, sličnim klubovima i društvima.  Izabrana je nova predsjednica Goranka Vincek i novo rukovodstvo.

Iz novog kluba zahvaljuju se na podršci svim članovima udruge, a osobito načelniku općine Trnovec Bartolovečki, Zvonku Šamecu.

Nastavite čitati

Ostali sportovi

STK Starr u finalu HEP Superlige!

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

STK Starr je i u drugom polufinalnom susretu s STK Pula slavio, ovaj puta rezultatom 4:1.

Najprije je Zeng Jia bio uvjerljiv protiv Tomislava Marakovića 3:0 (11:9, 11:3, 12:10), zatim je Nikola Horvat izgubio od Marina Runjića, iako je vodio 2:1 na kraju je bilo 2:3 (11:7, 7:11, 13:11, 10:12, 10:12). zatim Ronald Ređep dobiva Frane Runjića 3:1 (11:8, 7:11, 11:6, 11:8). U igri parova ponovo bolji varaždinski par Ređep/Zeng od F. Runjić/M. Runjić 3:0 (11:5, 11:6, 11:5) i “točku na i” stavlja Zeng Jia pobijedivši Marina Runjića 3:1 (9:11, 11:6, 11:5, 11:8).

Slijedi repriza prošlogodišnjeg finala s ekipom STK Libertas Marinkolor. Prošle godine su Dubrovčani slavili u tri susreta, a ove godine Varaždinci žele i mogu uzvratiti. U finalu STK Starr nastupit će u punom sastavu, ekipi će se pridružiti i Tan Ruiwu, Kinez s hrvatskom putovnicom koji se sprema u Kini za finalnu seriju. Ovo je je za STK Starr vrhunac i cilj sezone koji su si postavili još jesenas. Osvajanje naslova prvaka Hrvatske za STK Satrr bi značio veliki korak naprijed i najvjerojatnije ulazak u prvih 16 klubova Europe te nastup u Ligi prvaka. Kako je veliki ulog u igri, u klubu ozbiljno prilaze završnim pripremama kako ih ništa ne bi iznenadilo u pohodu na titulu najboljih. Nakon što je ženski sastav ušao u Superligu, sljedeće sezone STK Starr bit će vodeći vrhunski stolnoteniski klub u Hrvatskoj. Takav golemi uspjeh zasigurno će prepoznati i lokalna uprava te sponzori i partneri koji podupiru vrhunske rezultate kako u radu s najmlađima tako i u seniorskom sastavu.
Prvi finalni susret igra se u Varaždinu 17. travnja.

Nastavite čitati

Promo

Varaždinsko online izdanje

Međimursko online izdanje