Povežite se s nama

Sport

Djelatnici Zajednice su svaki mjesec dobivali po 375 kuna stalnog dodatka za topli obrok

Objavljeno:

- dana

Zajednica sportskih udruga grada Varaždina

U Zajednici sportskih udruga grada Varaždina isplata plaća nije bila usklađena s odredbama Zakona o radu, plan nabave u 2011. godini nije donesen, kao ni financijski plan kojim bi bili obuhvaćeni planirani prihodi i rashodi bez obzira na izvore financiranja. To su nepravilnosti koje su državni revizori ponovno utvrdili.

Revizija financijskog poslovanja za 2011. godinu obavljena je od prosinca 2012. do svibnja prošle godine. Zbog utvrđenih nepravilnosti i propusta koji se odnose na planiranje i računovodstveno poslovanje, prihode, rashode i postupke javne nabave, državni revizori izrazili su uvjetno mišljenje.

Zajednica je 2011. godine ostvarila ukupno 7.015.233 kuna prihoda, što je 759.256 kuna ili gotovo 10 posto manje u odnosu na prethodnu godinu. Unatoč tome, godinu su uspjeli završiti s viškom prihoda od 7.752 kuna, a time su pokrili manjak od svega 354 kune iz 2010. godine.

Za radnike je potrošeno 1,2 milijuna kuna ili 17,6 posto, a tome treba dodati još naknade troškova u iznosu od 66.645 kuna. Od naknada se najveći dio, 62.400 kuna odnosi za prijevoz na posao i s posla, dok je za dnevnice za službena putovanja potrošeno svega 170 kuna, a za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 4.003 kune.

Za pojedine prostore koji su dani u zakup nisu bili raspisani javni natječaji

Za neto plaće 12 radnika izdvojeno je nešto više od milijun kuna. Neki djelatnici su radili i prekovremeno, za što je izdvojeno 47.671 kuna, a revizori su prigovorili da to u financijskim izvješćima nije posebno iskazano.

No državni revizori su utvrdili da je Zajednica prekršila Zakon o radu. Tijekom 2011. godine su radnicima svaki mjesec isplaćivali 375 kuna stalnog dodatka na plaću i to za topli obrok. Za to je 2011. potrošeno 54.000 kuna.

– Ugovorima o radu su, osim osnovne plaće i koeficijenta, utvrđeni datumi isplate, ali nisu dodaci na plaću. Iznos stalnog dodatka na plaću nije utvrđen ni Pravilnikom o radu, niti ugovorom o radu, a nije donesena ni posebna odluka o visini stalnog dodatka na plaću. Dodaci na plaću mogu biti dodaci za uspješnost na radu, za poslove s posebnim uvjetima i druga uvećanja plaće – naveli su državni revizori i naložili Zajednici da ugovore u radu zaključi sukladno odredbama Zakona o radu.
Iz Zajednice su se očitovali da će tijekom 2013. izraditi novu sistematizaciju radnih mjesta kojom će obuhvatiti sve izmjene u skladu s odredbama Zakona o radu.

Nehigijenski uvjeti

Revizori su utvrdili i da Zajednica tijekom 2011. godine s Gradom Varaždinom nije zaključila ugovore o zakupu za pet športskih građevina. Tuđu imovinu koju je imala na upravljanju i korištenju Zajednica nije iskazala u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima za 2011., a revizori su upozorili da to nije u skladu s Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija. – U travnju 2012. Grad je objavio natječaj o izboru upravitelja športskih građevina te su u listopadu 2012. zaključeni ugovori između Grada i Zajednice, kojima je Zajednici dano na upravljanje i korištenje pet športskih građevina na rok pet godina. U ugovorima o zakupu iz ranijih godina te ugovorima o upravljanju i korištenju športskih građevina iz listopada 2012. je navedeno da sastavni dio ugovora čini potanji opis športske građevine s naznakom svakog njenog sadržaja, veličine te popis pripadajuće opreme. Navedeni opis športskih građevina i popis opreme nije sastavljen – navedeno je u izvješću.
Međutim, zbog toga je odgovoran Grad Varaždin.

– U 2013. u tijeku je izrada izvanbilančne evidencije športskih građevina i opreme, što nije ranije napravljeno iz razloga što Zajednica od Grada nije dobila popis gradske materijalne imovine unatoč traženju – očitovali su se iz Zajednice.

Državni ured za reviziju naložio je i da se kod davanja u podzakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada postupa u skladu s odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora.

Unatoč traženju Zajednice, Grad Varaždin 2011. nije dostavio popis svoje materijalne imovine

– Tijekom 2010. i 2011. zaključeno je 13 ugovora o podzakupu športske dvorane i poslovnih prostora u vlasništvu Grada iako su međusobni odnosi Grada i Zajednice uređeni u listopadu 2012. – navedeno je u izvješću.

Ugovori o podzakupu su zaključeni s dvije srednje škole za športsku dvoranu i terene za održavanje nastave tjelesnog odgoja, pet športskih udruga za kancelarijski prostor, jednom udrugom za prostor za rekreaciju, jednom fizičkom i pravnom osobom za obavljanje ugostiteljske djelatnosti te dvije fizičke i jednom pravnom osobom za obavljanje drugih djelatnosti. Grad je Zajednici dao suglasnost na zaključivanje svih tih ugovora.

– U pojedinim slučajevima nije proveden javni natječaj, što nije u skladu s odredbama Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora koji se primjenjivao do 15. studenoga 2011., odnosno Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora prema kojima se poslovni prostori u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daju u zakup putem javnog natječaja – upozorili su revizori.

Zajednica je dala zanimljivo objašnjenje. – Prostori dani u zakup na temelju ugovora nalaze se ispod tribina, odnosno nisu etažirani i ne zadovoljavaju osnovne higijensko-sanitarne uvjete. Svi ostali prostori koji su u svojstvu poslovnih lokala na športskim objektima kojima upravlja Zajednica davani su u zakup na temelju provedenih natječaja i uz suglasnost Grada – očitovali su se na nalaz revizije, koji su prihvatili.

Zaradili i od prodaje željeza!

Čak 90 posto prihoda Zajednice sportskih udruga grada Varaždina stiže iz proračuna Grada Varaždina. Od nešto više od sedam milijuna kuna ukupnih prihoda, 6,4 milijuna kuna odnosi se na prihode od donacija iz gradskog proračuna. Od toga se 6,3 milijuna odnosi na donacije na temelju Programa javnih potreba u športu Grada za 2011., a 138.000 kuna na temelju posebnih odluka Grada. Posebnom odlukom Grad je 2011. dao 105.000 kuna za rukometni klub, od čega 60.000 kuna za podmirenje kredita i 45.000 za pokriće troškova u prvoj Hrvatskoj rukometnoj ligi. Ostatak se odnosi na olimpijadu dječjih vrtića (25.000 kuna), brucošijadu i malonogometni turnir (po 3.000 kuna) i biciklijadu (2.000 kuna). Zajednica je primila još 6.500 kuna donacija, od komunalnog društva i osiguravajućeg društva.
Zajednica je ostvarila prihode i od pružanja usluga, ukupno 568.957 kuna. Od toga se najviše, 315 tisuća, odnosi na prihode od podzakupa športskih dvorana.
Prihodi su ostvareni i od najma kombija, od čega je stiglo nešto više od 30 tisuća kuna. Zanimljivo je da je 2011. godine Zajednica zaradila i od prodaje otpadnog željeza, od čega su ostvarili gotovo 12 tisuća kuna prihoda.

Novi ugovori o radu čim na snagu stupi novi zakon

– Krajem 2012. godine Državni ured za reviziju obavio je u Zajednici sportskih udruga grada Varaždina redovnu kontrolu financijskog poslovanja i djelovanja. Nakon opsežnog pregleda dokumentacije revizori su uočili neke nedostatke tehničke naravi koji nisu bitno utjecali na pozitivno funkcioniranje Zajednice, te je dobila uvjetno mišljenje.

Uočene nedostatke i sugestije državne revizije Zajednica je sukcesivno rješavala i postupila je prema uputama – istaknuo je glavni tajnik Zajednice Dragutin Posavec.

Imovina evidentirana

Kad je u pitanju upravljanje petorim sportskim objektima koji su u vlasništvu Grada Varaždina, revizori su prigovorili da Zajednica tuđu imovinu nije iskazala u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima za 2011., ali i da nije bio sastavljen opis sportskih građevina i popis opreme.

Nadtribinski prostor u kancelarijske svrhe iznajmljen 2010. na temelju odluke Izvršnog odbora

Iz Zajednice su se očitovali da unatoč traženju potreban popis nije stigao iz Grada. Međutim, to je sada riješeno.

– Zajednica je na temelju natječaja koji je raspisao Grad Varaždin 2012. godine dobila na upravljanje pet sportskih objekata, stadion Varteks, ŠC Sloboda, ŠC Srednjoškolac, ŠC Hrašćica i dvoranu Graberje s Balonom 1 i Balonom 2. Sam opis pojedine sportske građevine naveden je u osnovnom ugovoru, dok vrijednost nekretnine nije navedena, nego je to regulirano posebnim prilogom koji je sastavni dio osnovnog ugovora. Na naš zahtjev Grad Varaždin dostavio nam je popis imovine i imovinsku vrijednost za pojedine objekte, što je po preporuci revizije evidentirano u izvanbilančnu evidenciju Zajednice – naveo je Posavec.

Nova sistematizacija

Dodaje da su poslovni prostori, koji se nalaze na pojedinim sportskim objektima kojima upravlja Zajednica, u zakup dani na temelju prije provedenog natječaja i suglasnosti Grada Varaždina.

– Za jedini iznajmljeni nadtribinski prostor koji nije poslovne naravi, iznajmljen je temeljem zamolbe stranke u kancelarijske svrhe i uz odluku Izvršnog odbora Zajednice koja je donesena na sjednici održanoj 15. lipnja 2010. godine – navodi.

Ističe da je u skladu s naputkom i smjernicama državne revizije sistematizacija radnih mjesta Zajednice usvojena na sjednici Izvršnog odbora održanoj 9. listopada 2012. godine.

No djelatnici još uvijek primaju dodatak na plaću za topli obrok, za što su revizori prigovori da nije u skladu sa Zakonom o radu. U Zajednici će i to ispraviti, ali kada na snagu stupi novi Zakon o radu.

– Dodatak na plaću koji se odnosi na topli obrok reguliran je posebnom odlukom Izvršnog odbora sa sjednice održane u veljači 2013. godine te se isplaćuje u određenom iznosu kao stalni dodatak na mjesečnu plaću.

Ova odluka je na snazi do izrade i potpisa novog ugovora o radu s djelatnicima, u kojima će biti točno definirani dodaci na plaću, pri čemu će ugovori biti usuglašeni s novim Zakonom o radu koji je u saborskoj proceduri izglasavanja – pojasnio je glavni tajnik Zajednice sportskih udruga.

Izvor:
Foto:

Sport

Varaždinski nogometaš Roberto Punčec više nije član Sporting Kansas Cityja

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Roberto Punčec više nije član Sporting Kansas Cityja, objavili su iz kluba na službenim stranicama i društvenim mrežama.

Punčec je počeo u Varaždinu gdje debitirao za seniore. U kolovozu 2011. godine otišao je u Beitar iz Jeruzalema. U srpnju 2012. bio je na posudbi u Union iz Berlina u čije je redove prešao 2013. godine. Iz njemačkog kluba u Rijeku je stigao u ljeto 2017. godine, da bi krajem 2019. godine otišao u redove Sporting Kansas Cityja.

Za Sporting Kansas City skupio je 28 nastupa, a iako je lani bio standardan, ove sezone je uglavnom imao ulogu rezerve.

Nastavite čitati

Sport

Kovačević prije derbija s Dubravom: Čeka nas ozbiljan protivnik, no u Varaždinu se nikoga ne bojimo

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Nogometaši Varaždina u subotu, 4. prosinca, u 13 sati igraju utakmicu posljednjeg jesenskog kola 2. HNL.

U 15. kolu na stadion Varteksa dolazi Dubrava Tim Kabel, vodeća momčad lige, koja ima bod više od drugoplasiranih Varaždinaca.

– Veseli nas što igramo derbi u zadnjem kolu. Nakon remija u Dugopolju, dobro smo radili i nemamo težih problema. Čeka nas ozbiljan protivnik, no igramo doma i tu se nikoga ne bojimo. Moramo se od prve minute nametnuti i pokazati da smo kvalitetnija ekipa – ističe Mario Kovačević, trener Varaždina.

Naime, Varaždinci su u 14 kola postigli 24 gola te imaju najbolji napad lige, dok vodeća ekipa ima najbolju obranu lige – Dubrava je primila samo 11 golova.

– Dubrava je u posljednja četiri kola upisala četiri pobjede uz gol razliku 9:0. Riječ je o ekipi bez nekih zvučnih imena, koja igra izrazito momčadski. Bit će nam teško, no pokušat ćemo ih slomiti visokim presingom u kombinaciji s posjedom – dodao je Kovačević koji za subotnji susret neće moći računati na ozlijeđene Kovačevića, Elezija, Posavca i Vugrinca.

Inače, otkako je Kova na klupi zamijenio Marija Carevića u prvenstvu je neporažen, jedini poraz s Varaždincima je doživio u osmini finala Hrvatskog kupa protiv Lokomotive.

– Dečki su najzaslužniji za to. Dobro igramo, osvajamo bodove i u vrhu smo. Nadam se da ćemo s veseljem otići na zasluženi odmor – zaključio je Kovačević.

Dodajmo i da je ulazak na susret Varaždina i Dubrave besplatan, a gledateljima je moguć ulaz uz predočenje EU Covid potvrdu.

Nastavite čitati

Promo

Varaždinsko online izdanje

Međimursko online izdanje