Svi uzeti nalazi u ZZJZ Međimurske županije u posljednja 24 sata su negativni.

Danas su uzeta 34, a dosad ukupno 2061 uzorak. U Međimurju je i nadalje epidemiološka situacija izrazito povoljna.