BIT ĆE GRUNTANJA I BLINKANJA

Članovi ŠRK–a Varaždin su vode kojima gospodare ovih dana poribili sa 100 kilograma mlađi kečige, veličine 250-400 grama. Riječ je o autohtonoj dravskoj ribi, kojom je prvi puta poribljena rijeka Drava na ovom ribolovnom području.

Zeljko Joksimovic

Varaždinski ribići najavljuju da će nastaviti ovako poribljavati i narednih godina.

U Dravu je pušteno i 780 kilograma šarana ljuskaša kojeg je donirao HEP PP Sjever i 250 kg mlađi smuđa.

Zadnje poribljavanje rijeke Drave i šljunčare Crna Mlaka obavljeno je 18. prosinca s 320 kg šarana ljuskaša i 50 kg amura.

Ukupno je s proljetnim poribljavanjem ove godine obavljeno 5 poribljavanja s 2000 kg šarana, 50 kg amura, 250 kg smuđa i 100 kg kečige. Vrijednost nabavljene ribe je oko 90.000 kuna, a poribljene su rijeka Drava, odvodni kanali HE Varaždin i Čakovec, akumulacijska jezera HE Varaždin i Čakovec, rijeka Plitvica i Šljunčara Crna Mlaka.

– Poribljavanjima je prisustvovalo od 7 do 12 naših članova, a sve je vršeno prema potvrđenom Planu gospodarenja za 2017. godinu. Riba je kupljena u Ribnjaku 1961 Siščani  šaran ljuskaš ), Ribnjaci Kupa (kečiga, smuđ, šaran ljuskaš, amu ) i IHOR-PARK (šaran ljuskaš) ističe Kristijan Kosmačin, predsjednik Športsko ribolovnog kluba Varaždin.

Izvor:
Foto: ŠRK Varaždin

Komentari

Komentara

loading...