Kako bi se svim zainteresiranim približila djelatnost magistara i specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine, Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu organiziralo je u utorak, 5. studenoga, obilježavanje Međunarodnog dana laboratorijske medicine.

Događanje koje je povezalo razne institucije u program pod nazivom LabDay 2019. obilježio je niz zanimljivih edukacija, aktivnosti i otvorenih vrata mnogih laboratorija na više od 40 lokacija u Hrvatskoj pa tako i u Medicinsko-biokemijskom laboratoriju Opće bolnice Varaždin, gdje su zainteresirani mogli dobiti informacije o tome zašto je potrebno krv vaditi natašte ujutro, kako se prikuplja uzorak mokraće, zašto je važna pravilna priprema za laboratorijske pretrage, je li fPSA isto što i PSA, zašto je tako važan CRP, kako se određuju tumorski biljezi te odgovore na brojna druga pitanja o djelatnosti koje je spona između pacijenta i liječnika, a u mnogim slučajevima je ključna za rano otkrivanje bolesti.

Prošle je godine u Medicinsko-biokemijskom laboratoriju Opće bolnice Varaždin određeno više od 1,1 milijun različitih biokemijskih i hematoloških pretraga, ističe voditeljica laboratorija Ivanka Ostroški, specijalist med. biokemije.

– U našem laboratoriju se osim osnovnih hematoloških i biokemijskih pretraga određuju i specijalističke i visokodiferentne laboratorijske pretrage, što nas čini laboratorijem s najširom paletom pretraga u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Osim stanovnika Varaždinske županije, svoje zdravstveno stanje kod nas svakodnevno kontroliraju i dijagnosticiraju pomoću laboratorijskih pretraga stanovnici nama susjednih županija, stoga možemo reći da je naš laboratorij od regionalnog značaja. Mi svakodnevno, uvijek u dogovoru s našim kliničarima i u skladu s kliničkim smjernicama, nastojimo upotpuniti našu paletu pretraga, kako bi naši stanovnici što manje trebali odlaziti u kliničke bolničke centre u Zagrebu na dodatne laboratorijske pretrage – kazala je Ostroški.

U varaždinskoj su Općoj bolnici upravo iz tog razloga prošle godine uveli dijagnostiku upalnih bolesti crijeva te određivanje anti-Müllerovog hormona koji je vrlo važan u dijagnostici ženske neplodnosti, a uvođenjem dodatnih, specifičnih alergena koji su se pokazali potrebnima u dijagnostici alergijskih stanja upotpunjena je hormonska dijagnostika.

– Uvijek nastojimo u kontekstu tehnoloških mogućnosti nadopunjavati paletu pretraga, tako da već imamo u planu za iduću godinu upotpuniti i malo opsežnije razvijati imunologiju koja još kod nas nije dovoljno razvijena. Planiramo uvesti i dodatna određivanja novih lijekova kao što su novi antiepileptici – rekla je voditeljica laboratorija.

Medicinsko-biokemijski laboratorij Opće bolnice Varaždin nikad ne zatvara svoja vrata – rade 24 sata svih 365 dana u godini, a osim za pacijente koji se zbrinjavaju na bolničkim odjelima i onih ambulantnih koji redovno dolaze u jutarnjoj smjeni, zbrinjavaju i pacijente koji su zaprimljeni kroz sedam bolničkih punktova za hitni bolnički prijem.

Cijelu tu količinu posla odrađuje 35 zdravstvenih djelatnika zaposlenih u laboratoriju – osam magistara medicinske biokemije od kojih je petero specijalista medicinske biokemije, zatim pet prvostupnika zdravstveno-laboratorijske dijagnostike i 23 tehničara srednje stručne spreme.

S njihovim su se radom na Međunarodni dan laboratorijske medicine mogli upoznati i srednjoškolci za koje je organizirano predavanje pod nazivom „Studiraj medicinsku biokemiju” te radionica „Što radi medicinski biokemičar”, pod vodstvom mr. biokemije Nataše Vuković te Irene Kocijan i Anamarije Rade.

Osim toga, za učenike viših razreda V. i VI. osnovne škole u Varaždinu održano je predavanje pod nazivom „Šećerna bolest”, a predavanje je održala mr. Vuković koja je učenicima približila rad s glukometrima te im objasnila kako bi sami, kao laboratorijski tehničari, mogli pomoći svojim bližnjima koji boluju od šećerne bolesti.

Komentari

Komentara