Prije gotovo godinu dana počeli su radovi koji obuhvaćaju faksimilnu rekonstrukciju sjevernog pročelja i postavljanje lukovica na vrhovima tornjeva varaždinske sinagoge, čija je vrijednost oko 1.270.000 kuna, a ovih je dana postavljena i Davidova zvijezda.

Podsjetimo, još je 1861. godine u Varaždinu na južnom grabištu posvećena novosagrađena židovska sinagoga. Gradnja sinagoge počela je 1858. godine, a kada je dovršena, bila je lijepa historicistička građevina s dvama tornjevima s kupolama te ograđena ukrasnom metalnom ogradom i lampionima. Sinagoga, bogomolja varaždinskih Židova, oštećena je 1941. godine, kada je preuređena za Hrvatski radnički savez, a poslije Drugoga svjetskog rata u njoj je bila kinodvorana.

Inače, Davidova zvijezda (hebrejski magen David: Davidov štit) je simbol koji u obliku dvaju trokuta koji su spojeni u heksagram u judaizmu simboliziraju, baš kao i kineski znak jin i jang ili kršćanski križ, prožimanje i pomirenje dviju suprotnih strana života – neba i zemlje, duha i materije ili svjetlosti i tame. Ime je dobila po kralju Davidu. U starom vijeku se nalazi ovaj simbol kod različitih naroda, u židovstvu tek u 7. st. na jednom hebrejskom pečatu koji je bio nađen u Sidonu. Od 18 st. postaje opći židovski vjerski simbol. Na prvom cionističkom kongresu u Baselu 1897. proglašena je židovskim nacionalnim simbolom, a od 1948. nalazi se na zastavi države Izrael.

Komentari

Komentara