Poljoprivrednim domaćim proizvođačima koji plasiraju svoje proizvode na varaždinskoj tržnici, Grad Varaždin je dodijelio financijske potpore kojima je smanjio iznose za zakup klupa na placu.

Varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok i direktor tržnice Predrag Ciglar uz simbolične poklone pred novinarima su se obratili proizvođačima koji svakodnevno plasiraju svoje proizvode na tržnici.

Potpore iznose 100 kuna po klupi mjesečno, odnosno 1200 ili 2400 kuna godišnje u odnosu na veličinu zakupa. Ciglar je naveo da gradska tržnica pomaže također sa 60% tijekom zimskih mjeseci kako bi ih proizvođači lakše prevladali.

Gradonačelnik je poručio poljoprivrednicima da je „tržnica je mjesto prodaje poljoprivrednih proizvoda i namirnica, ali i mjesto susreta“.

– Varaždinci vole svoj plac. Grad pomaže svima, a naročito poljoprivrednicima sa svojega područja. – rekao je gradonačelnik i najavio da će grad pomoći i svom onim zakupcima koji prodaju proizvode u zatvorenom dijelu tržnice. S našom pomoći nadam se da će varaždinska tržnica opstati, pa zahvaljujem poljoprivrednicima koji obrađuju zemlju u samom gradu Varaždinu – naglasio je gradonačelnik.

Potporu je primilo četrnaest proizvođača, a u njihovo ime zahvalila je Marija Smeh.

Potpore se isplaćuju temeljem Odluke Grada Varaždina, a nakon provedenog Javnog poziva sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2016. do 2020. godine.

Komentari

Komentara