U četvrtak, 25. lipnja, u večernjim satima pratili smo glavnoga čuvara prirode, rendžera Velimira Bašeka koji radi u Javnoj ustanovi za zaštitu prirode “Međimurska priroda”, u šumu Čep u Nedelišće gdje je obavljao aktivnosti iz domene monitoringa jelenaka.

Metoda transekta

– Monitoring jelenka provodimo već gotovo pet godina, tijekom lipnja i srpnja. Glavna metodu koju koristimo za istraživanje je metoda transekta. Jelenak (Lucanus cervus) u Međimurju se naziva “hrgljoč”, “rogljoč”, “rogač” ili “jelenjak”. Radi se o vrsti kukca koja živi u našim šumama te ovisi o trulom drveću. Posebna karakteristika jelenka je spolni dimorfizam: između mužjaka i ženke postoji izrazito jasna razlika.

Zbog toga se mnogo lakše uočavaju mužjaci koje krase velike gornje čeljusti koje mogu biti crne do crvenkaste boje – objašnjava Bašek, koji bi povremeno nježno uzeo po jednoga jelenka te mu pomičnim mjerilom studiozno izmjerio dimenzije.

Njih je upisao u obrazac za praćenje, a kukca označio. Vrsta je osobito poznata po čeljustima mužjaka koji služe za njihove borbe, ali i za pridržavanje ženke tijekom čina parenja. Duljina tijela mužjaka kreće se od 30 do 80, a ženki od 25 do 50 milimetara.

Trend opadanja

Jedinka jelenka živi 4-6 godina, a većinu svog života provede u stadiju ličinke živeći u tlu do dubine od jednog metra i jedući trulo drvo. Nakon stadija kukuljice koji traje 45 dana, odrasli žive tek dva do tri mjeseca. Obično su aktivni u sumrak od svibnja do kolovoza. Žive u listopadnim šumama s hrastom, a rasprostranjeni su diljem Europe. Jelenci nestaju zbog uklanjanja većine mrtvog drva iz šuma te ličinke nemaju dovoljno hrane da završe svoj životni ciklus.

Bilježi se trend opadanja populacija i nastoji se izvršavati što češći i detaljniji monitoring te vrste kako bi se sa sigurnošću moglo ustanoviti stanje ove markantne i svima nam poznate vrste. Jelenak je Natura 2000 vrsta, zaštićena je u Prilogu 2 Direktivi o zaštiti prirodnih staništa. U Hrvatskoj je još uvijek vrsta o kojoj nemamo dovoljno saznanja i na Crvenom popisu se vodi kao vrsta koja nije procijenjivana.

Komentari

Komentara