Prema podacima koje je obradila FINA, zbog neizvršenih osnova za plaćanje 30. rujna 2019. godine u blokadi je bilo 242.827 građana Hrvatske.

Dug građana iz osnova iznosio je 16,76 milijardi kuna. Krajem rujna 2018. godine u blokadi su bila 274.123 građana, a dug je iznosio 18,73 milijarde kuna. Ovo znači da je broj blokiranih građana u padu.

Analiza dospjelih neizvršenih osnova građana pokazala je da je najviše dužnika, i jednako tako najveći iznos njihova duga, u Gradu Zagrebu.

Zeljko Joksimovic

U odnosu na ukupan broj stanovnika županije, najviše je blokiranih građana u Sisačko-moslavačkoj (7,06%) i Koprivničko-križevačkoj županiji (6,46%). U odnosu na broj radno sposobnog stanovništva, najviše je blokiranih građana također u Sisačko-moslavačkoj (10,70%) i Koprivničko-križevačkoj županiji (9,71%), a prema istom kriteriju slijede Bjelovarsko-bilogorska (9,69%) i Virovitičko-podravska županija (9,62%), Grad Zagreb (9,44%) te Zagrebačka županija (9,10%).

Među županijama Varaždinska je županija na 10. mjestu po broju blokiranih građana. Ukupno je blokirano 8885 ljudi koji duguju nešto više od 610 milijuna kuna. Udio blokiranih građana u broju stanovnika je 5,05 %.

Samo u Varaždinu su blokirana 2732 građana.

Međimurska je županija na 16. mjestu po broju blokiranih građana, a blokirano ih je 6400. Njihov ukupan dug iznosi 366 milijuna kuna. U blokadi je 5,62% građana Međimurja.

U Čakovcu je blokirana 2201 osoba.

Prema broju blokiranih građana u odnosu na broj stanovnika, izdvajaju se Sisak s 8,33%, Čakovec s 8,12%, Križevci sa 7,35% i Petrinja sa 7,30% blokiranih građana.

Komentari

Komentara

loading...