Povežite se s nama

Život i društvo

Grad Ivanec i Županija dogovorili radove na cestama Osečka-Gačice, u Ivanečkom Vrhovcu, Radovanu…

Grad Ivanec

Objavljeno:

- dana

S ciljem dogovora o konačnom početku modernizacije cesta na području grada Ivanca, onih koje su pod nadležnošću ŽUC-a i na kojima su (jer su u iznimno lošem stanju) potrebni hitni radovi kako bi se omogućio normalan i siguran promet, gradonačelnik Milorad Batinić je s predstavnicima ŽUC-a i suradnicima iz gradske uprave proteklih dana obišao više kritičnih dionica i lokacija na cestama.

Dogovoreno je da će službe Grada Ivanca izraditi tehničko rješenje za proširenje lokalne ceste Osečka-Gačice u cijeloj duljini od 4 kilometra.

Cesta je široka od 2,5 do 4 metra, mjestimično je mimoilaženje vozila nemoguće (pogotovo u zimskim uvjetima), a u proširenje bi se išlo gdje god to dopušta postojeća konfiguracija terena i gdje je to tehnički izvedivo.

Radove će izvesti ŽUC, a Grad se obvezao da će u suradnji i uz potporu Vijeća Mjesnog odbora Osečka krenuti u dogovor s vlasnicima nekretnina radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Također, obiđena je lokacija na toj cesti duga oko 150 metara, gdje je hitno potrebno riješiti oborinsku i cestovnu odvodnju.

Po tom pitanju je dogovoreno da će službe ŽUC-a i Grada Ivanca izraditi tehničko rješenje kao preduvjet za radove kojima bi se riješio problem odvodnje oborinskih i cestovnih voda. Ujedno će se cesta proširiti i utvrditi bankine.

Zbog spriječenosti predsjednika MO-a, u obilasku cesta gostima se pridružio član Vijeća MO-a Josip Grđan, aktualni gradski vijećnik.

Također, obiđena je i dionica na županijskoj cesti na granici Grada Ivanca i Općine Vidovec, prema Tužnom, koja je u dosta lošem stanju.

Kako je rečeno, nju će ŽUC obnoviti polaganjem 400 do 500 metara asfaltnog „tepiha“ i to iz sredstava redovitog održavanja.

Radit će se i u Mjesnom odboru Radovan, gdje će se urediti pješački prijelaz u neposrednoj blizini raskrižja županijske ceste s Vinogradskom ulicom.

Predstavnici ŽUC-a upozoreni su i na veliko slijeganje terena uz županijsku cestu kod vatrogasnog doma u Radovanu te im je skrenuta pozornost na potrebu hitne sanacije, tim više jer se čini da je riječ o potencijalnom klizištu.

Obilasku se pridružio i član Vijeća MO-a Zdravko Slunjski.

Isto tako, u planu je i uređenje ŽUC-ove ceste u Ivanečkom Vrhovcu, gdje se planiraju izvesti radovi na presvlačenju kolnika novim asfaltom te mjestimična proširenja tamo gdje je to moguće izvesti.

Podsjećamo, temeljem zadnjeg rebalansa proračuna, sredstva za radove dijelom su osigurana u proračunu Grada Ivanca, dok drugu polovicu osigurava ŽUC, odnosno Županija, koja se obvezala da će na gradskih 500.000 kuna na godinu, za modernizaciju cesta izdvojiti još toliko.

Na taj način omogućit će se ulaganja u obnovu sadašnjih loših cesta pod nadležnošću ŽUC-a, što je problem koji je već dugo vremena bio u fokusu interesa i građana i gradskih vijećnika.

Život i društvo

Sjednica Gradskog vijeća V. Toplica: donesene mjere za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Izvješće o radu u drugoj polovici prošle godine na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica podnijela je gradonačelnica Dragica Ratković.

Istaknula je realizaciju brojnih projekata jer je upravo nastavak investicija jedan vid potpora gospodarstvu, koje je prošle i ove godine pretrpjelo brojne udarce.

– Puno se radilo na projektima izgradnje i poboljšanja komunalne infrastrukture, s ciljem podizanja kvalitete života na području Grada. Nakon niza godina, konačno je s realizacijom krenuo i dugoočekivani projekt izgradnje novog mosta na rijeci Bednji u Tuhovcu. Most se gradi na državnoj cesti DC24, koja spaja Varaždinske Toplice i Ludbreg, a riječ je o investiciji Hrvatskih cesta vrijednoj 7,5 milijuna kuna. Nastavljena je i dobra suradnja sa ŽUC-om na projektima sanacije klizišta i izgradnje nogostupa u Ulici braće Radić u naselju Svibovec, ukupne vrijednosti projekta od 605.000 kuna, te na modernizaciji kolničkog pokrova u Varaždinskoj ulici u Varaždinskim Toplicama, ukupne vrijednosti investicije od 132.000 kuna – naglasila je, među ostalim, gradonačelnica Ratković.

Gradsko vijeće Varaždinskih Toplica donijelo je i program demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji.

Programom se želi potaknuti rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Varaždinskih Toplica te potaknuti doseljavanje mladih obitelji radi demografske obnove i povećanja broja stanovništva.

– Ovim programom definirane su mjere prodaje zemljišta za izgradnju obiteljske kuće na području Grada Varaždinskih Toplica za stanovnike s područja grada te za stanovnike izvan područja Grada Varaždinskih Toplica. Prihvatljivi korisnici s područja našeg grada imaju pravo kupnje zemljišta po povlaštenoj cijeni u iznosu do 30 % procijenjene vrijednosti nekretnine. Oni, kao i korisnici koji trenutno ne žive na području Grada Varaždinskih Toplica, dužni su u roku od tri godine od sklapanja ugovora o kupnji zemljišta izgraditi kuću i prijaviti prebivalište na adresi novonastale obiteljske kuće te su dužni zadržati prebivalište na toj adresi idućih 15 godina – pojašnjeno je na sjednici Gradskog vijeća.

Vezano uz izgradnju stambenog naselja, Grad Varaždinske Toplice zatražio je od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine darovanje nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u Varaždinskim Toplicama, ukupne površine 44.056 m², koja je prostornim planom uređenja Grada predviđena kao građevinsko područje naselja Varaždinske Toplice kao zona mješovite, pretežno stambene namjene.

Darovanje nekretnine zatraženo je radi poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji, smanjenja trenda iseljavanja stanovništva s područja Grada, poticanja doseljavanja stanovništva, izgradnje i uređenja novog stambenog naselja, a sve u cilju poticanja demografskog razvitka varaždinskih Toplica.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna – nije prihvaćen

Na dnevnom redu posljednje sjednice Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica našao se i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu.

U 2020. godini ostvareni prihodi u Proračunu Grada Varaždinskih Toplica bili su 19,9 milijuna kuna, a rashodi 15,9 milijuna. Prihodi su ostvareni s 80,56 % u odnosu na godišnji plan, a 11,90 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Manje ostvarenje prihoda u odnosu na planirane je zbog posebnih okolnosti izazvanih epidemijom bolesti COVID-19, navedeno je u izvještaju o izvršenju proračuna.

Rashodi i izdaci proračuna izvršeni su 65,67 % u odnosu na godišnje planirane, a 26,21 % manje nego prethodne godine.

Odstupanje u odnosu na prethodnu godinu je zbog toga što do kraja godine nisu završeni svi ugovoreni radovi te se završetak investicija prenosi u ovu godinu.

Od prisutnih 12 vijećnika 7 je bilo za, a 5 protiv, te godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna nije prihvaćen, jer je za to potrebna većina svih članova Gradskog vijeća, kojih je 15.

Prihvaćena su izvješća o izvršavanju programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture. U programu građenja komunalne infrastrukture realizirano je 2,9 milijuna kuna, među kojima je i 857 tisuća kuna za izgradnju kanalizacijskog sustava javne odvodnje aglomeracije Varaždinske Toplice te 514 tisuća kuna za sanaciju i uređenje kolnika te pješačkih nogostupa i cestovne odvodnje Ulice kralja Zvonimira.

U programu održavanja komunalne infrastrukture utrošeno je 2,7 milijuna kuna.

Gradsko vijeće donijelo je i odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždinskih Toplica te će se izbori za članove 18 mjesnih odbora održati zajedno s lokanim izborima 16. svibnja 2021. godine.

Nastavite čitati

Život i društvo

Bolt u Varaždinu nastavlja s pilot projektom iznajmljivanja električnih romobila

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Varaždinci će već od sredine svibnja na svojim ulicama moći koristiti električne romobile za najam. Grad Varaždin poduzima potrebne aktivnosti u suradnji s tvrtkom Bolt Services HR d.o.o. na uvođenju pilot projekta te priprema dokumentaciju kojom će se precizirati svi detalji iznajmljivanja i korištenja električnih romobila na varaždinskim ulicama.

Dio tih dogovora je i odabir lokacija na kojima će građani moći preuzeti, odnosno unajmiti romobile.

Grad Varaždin stoga upućuje poziv građanima da do 12 sati u petak, 23. travnja ove godine na adresu [email protected] pošalju svoje prijedloge gdje bi po njihovom mišljenju trebali nalaziti romobili. Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina predložio je desetak mogućih lokacija, a to su: Kapucinski trg, Studentski centar, Tehnološki park i bazeni, tržnica, TC Super Nova, sportska dvorana Arena, Sveučilište Sjever i naselje POS, Banfica kao i nekoliko pozicija u prigradskim naseljima.

Namjera je tim lokacijama pokriti mjesta na kojima se nalaze potencijalni korisnici e-romobila. Po primitku prijedloga građana, Grad Varaždin će s tvrtkom Bolt Services HR objaviti detaljnije uvjete i načine korištenja električnih romobila koji predstavljaju ekološki prihvatljivo prijevozno sredstvo i zelenu alternativu u borbi protiv prometnih gužvi i zagađenja.

Kako građani prihvaćaju takve nove oblike mobilnosti provjerio je gradonačelnik provozivši se centrom grada u četvrtak romobilom koji je izradio varaždinki majstor Siniša Vugrek. Reakcije Varaždinaca bile su više nego pozitivne.

Nastavite čitati