Povežite se s nama

U fokusu

Grad ne štiti „suspektne“ radnje, naložena revizija, a HERA-u pitali je li bilo zlouporaba

Objavljeno:

- dana

GRAD VARAŽDIN DEMANTIRA AVARA

Je li Termoplin zbog nepoštivanja ugovornih obveza i Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom zlouporabio Grad Varaždin i 17 gradskih ustanova i tvrtki? To je jedno od pitanja na koje je gradonačelnik Varaždina Goran Habuš zatražio očitovanje Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA), za koju ističe da je jedina nadležna institucija za nadzor zakonitosti na tržištu plina u Hrvatskoj.

Istaknuo je to u jučerašnjem priopćenju, čime je demantirao navode nezavisnog vijećnika Zlatana Avara koji je u priopćenju istaknuo da Habuš odgovornost želi podijeliti na djelatnike u administraciji, a da svojim oprečnim izjavama uporno pokušava skrenuti pažnju s glavnog problema, a to je prijevara u postupku javne nabave.

Insinuacije

– Dopis koji je Grad Varaždin uputio HERA-i te u kojem je razvidno na koja sva pitanja od spomenute institucije traži odgovor, dostavlja se u cijelosti, a kako bi se nedvojbeno stalo na kraj insinuacijama i tvrdnjama gospina Avara da se Grad Varaždin odlučio oglušiti na njegove navode te da štiti „suspektne“ radnje provedene od strane trgovačkog društva u svom većinskom vlasništvu – istaknuo je Habuš.

U Gradu su potvrdili da je cijena u prosjeku iznosila 30 posto više od one ponuđene u postupku javne nabave

Da je Avar iznio točne podatke o ugovorima, a i računima koje je Termoplin slao gradskim ustanovama i tvrtkama, jučer su potvrdili i iz Grada. Naveli su da je cijena u prosjeku iznosila oko 30 posto više od one ponuđene u postupku javne nabave, primjerice, umjesto 0,28 kuna po kWh 0,34 kuna po kWh.

U dopisu su HERA-i su pak potvrdili da je u ugovoru od 23. veljače 2015. utvrđeno da je izmjena cijene moguća samo uz prethodnu pisanu obavijest, koja sadrži razloge i obrazloženja za izmjenu jedinične cijene. Međutim, Termoplin je cijenu izmijenio bez prethodne obavijesti i obrazloženja.

– Je li se obveze podnošenja pisane obavijesti o promjeni cijena plina mogao osloboditi jednostranim navođenjem da „račun ujedno predstavlja obavijest o promjeni cijene opskrbe plina“? – pitali su iz Grada HERA-u.

Habuš je istaknuo da će odmah po primitku odgovara HERA-e, Avar, kao i šira javnost biti obaviješteni o stavu koji je ta institucija zauzela o predmetnoj problematici.

– Ujedno, tijekom proteklog tjedna, gradonačelnik Habuš je dao nalog unutarnjem revizoru Grada da izvrši nadzor nad ustanovama koje su također prirodni plin, po provedenom postupku javne nabave, pribavljale od strane Termoplina i ugovorima koje su te ustanove sklopile s navedenim Društvom. Isti nalog unutarnji revizor je dobio i u odnosu na ugovore koje je sklopio sam Grad – napomenuo je Habuš.

Oštro je demantirao Avarove navode o „intervenciji“ u uvjete za raspisivanje natječaja.

– Što se tiče tvrdnje kako postoje indicije da je gradonačelnik „intervenirao“ u uvjete za raspisivanje natječaja za nabavu prirodnog plina, čime gospodin Avar zapravo optužuje za namještanje provedenog natječaja, Grad može samo oštro demantirati takve izjave i uputiti gospodina Avara, kao i svakog onog koji bi raspolagao sličnim „indicijama“, da se obrati za to nadležnim institucijama koje će sve radnje koje su provedene u postupku javne nabave dodatno ispitati – naveo je u reagiranju.

Cijelo reagiranje Grada Varaždina donosimo u nastavku.

„S obzirom na teške optužbe koje je gosp. Avar iznio na račun gradonačelnika Habuša, Grad Varaždin je dužan obavijestiti zainteresiranu javnost o stvarnom stanju stvari u pogledu cijene opskrbe plinom te ispraviti netočnosti i neprovjerene informacije koje gosp. Avar olako iznosi.

Prvenstveno, treba istaći kako je gradonačelnik odmah po saznanju za postojanje razlike između fakturirane cijene opskrbe plinom od one koju je TERMOPLIN d.d., kao odabrani ponuditelj, ponudio u postupku javne nabave, od nadležnog Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu, koji je predmetni postupak i provodio, zatražio očitovanje. Posebno se od nadležnog Upravnog odjela tražilo da se očituje na navode gosp. Avara kako je sklopljenim Ugovorom o opskrbi prirodnim plinom za 2014./2015. godinu probijena procijenjena vrijednost javne nabave, a što bi bilo protivno mjerodavnom Zakonu o javnoj nabavi i posljedično uvjetovalo prekršajnu odgovornost gradonačelnika kao odgovorne osobe Grada.

U tom se pogledu nadležni Upravni odjel očitovao kako „Ugovor o opskrbi prirodnim plinom za razdoblje 1.11.2014. do 31.10.2015. godine izvršen je 27% više u odnosu na ugovoreni iznos, odnosno iznos koji je ugovoren je 313 tis. kn. dok je izvršeno 399 tis. kn. Između ostalog isto je rezultat povećane potrošnje u odnosu na godinu ranije. Izvršenje u smislu ugovorenih količina plina je 99% što znači da ugovorene količine nisu probijene (…), a ukupna plaćanja odnosno ukupan iznos ispostavljenih računa po Ugovoru ne prelazi procijenjenu vrijednost nabave tako da nema mogućih posljedica u smislu prekršajnih sankcija.“

Što se tiče tvrdnje gosp. Avara kako postoje indicije da je gradonačelnik „intervenirao“ u uvjete za raspisivanje natječaja za nabavu prirodnog plina, čime gosp. Avar zapravo optužuje za namještanje provedenog natječaja, Grad može samo oštro demantirati takve izjave i uputiti gosp. Avar, kao i svakog onog koji bi raspolagao sličnim „indicijama“, da se obrati za to nadležnim institucijama koje će sve radnje koje su provedene u postupku javne nabave dodatno ispitati.

Ono što nije sporno te se, suprotno navodima gosp. Avara, može provjeriti kod nadležnog Upravnog odjela s obzirom na to da dokumentacija iz postupka javne nabave nije tajna, jest da se u provedenom postupku radi nabave usluge opskrbe prirodnim plinom za obračunsko razdoblje 1. studenog 2014. do 31. listopada 2015. godine za Grad Varaždin na natječaj prijavilo pet (5) ponuditelja čije su se ponude u jediničnoj cijeni po tarifnom modelu razlikovale u desetinki, a u nekim slučajevima i stotinki lipa.

Tako su ponuditelji u svojim ponudama (za Grad Varaždin) iznijeli sljedeće jedinične cijene:

 

Tarifni model

Termoplin d.d.

Međimurje-plin d.o.o.

Gradska plinara Zagreb d.o.o.

Prvo plinarsko društvo d.o.o.

Gradska plinara
Krapina d.o.o.

TM1

0,2905

0,2936

0,2969

0,3103

0,2959

TM2

0,2905

0,2936

0,2969

0,3016

0,2959

TM3

0,2905

0,2936

0,2969

0,3016

0,2959

TM4

0,2818

0,2849

0,2969

0,3016

0,2959

TM5

0,2808

0,2831

0,2969

0,2998

0,2959

 

U postupku javne nabave koji je Grad Varaždin kao središnje tijelo proveo za ustanove kojima je osnivač (I.-VII. Osnovna škola, Centar za odgoj i obrazovanje  Tomislav Špoljar, Dječji vrtić Varaždin, Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu, Gradski muzej Varaždin, Gradska knjižnica i čitaonica “Metel Ožegović” i Pučko otvoreno učilište), dva trgovačka društva u kojima Grad ima poslovne udjele (Razvojna agencija Sjever DAN d.o.o. i Gradska tržnica d.o.o.) i Zajednicu športskih udruga Grada Varaždina, ponude za opskrbu prirodnim plinom u 2015. godini su dostavili  Prvo plinarsko društvo d.o.o., Međimurje-plin d.o.o. i Termoplin d.d. Razlika u ponuđenim jediničnim cijena po pojedinom tarifnom modelu prikazana je u tabelarnom prikazu:

Tarifni model 

Termoplin d.d.

Međimurje – plin d.o.o.

Prvo plinarsko društvo d.o.o.

TM1

0,2775

0,2801

0,3100

TM2

0,2775

0,2801

0,3100

TM3

0,2775

0,2801

0,3100

TM4

0,2689

0,2712

0,3000

TM5

0,2667

0,2694

0,3000

 

Kako je kriterij za odabir ponude prema natječajnoj dokumentaciji i u jednom i u drugom slučaju bio kriterij najniže cijene, ponuda trgovačkog društva TERMOPLIN d.d. odabrana je kao najpovoljnija i za Grad Varaždin i za navedene ustanove i trgovačka društva.

Jednako tako, treba istaknuti kako je i dokumentacijom za nadmetanje, kao i naknadno sklopljenim Ugovorom o opskrbi prirodnim plinom predviđena promjenjiva cijena, a što je uostalom i uobičajeno prilikom nabave takve vrste usluga. Dakle, TERMOPLIN d.d. je temeljem sklopljenog Ugovora imao pravnu mogućnost da promijeni ponuđenu cijenu opskrbe plinom, naravno u skladu s mjerodavnim pravnim propisima.

Da bi se ustanovilo da li je cijena koju je TERMOPLIN d.d. u konačnici fakturirao Gradu Varaždinu, odnosno spomenutim ustanovama, a koja je u prosjeku iznosila cca. 30% više od one ponuđene u postupku javne nabave (primjerice, umjesto 0,28 kuna po kWh 0,34 kuna po kWh), realna i u skladu s pozitivnim pravnim propisima, Grad Varaždin se dopisom obratio HERA-i, kao jedinoj nadležnoj instituciji za nadzor zakonitosti na tržištu plina u Republici Hrvatskoj.

Dopis koji je Grad Varaždin uputio HERA-i te u kojem je razvidno na koja sva pitanja od spomenute institucije traži odgovor, dostavlja se u cijelosti, a kako bi se nedvojbeno stalo na kraj insinuacijama i tvrdnjama gosp. Avara da se Grad Varaždin odlučio oglušiti na njegove navode te da štiti „suspektne“ radnje provedene od strane trgovačkog društva u svom većinskom vlasništvu.

Odmah po primitku odgovara HERA-e, gosp. Avar kao i šira javnost bit će obaviješteni o stavu koji je ta institucija zauzela o predmetnoj problematici.

Ujedno, tijekom proteklog tjedna gradonačelnik Habuš je dao nalog unutarnjem revizoru Grada da izvrši nadzor nad ustanovama koje su također prirodni plin, po provedenom postupku javne nabave, pribavljale od strane TERMOPLINA d.d. i ugovorima koje su te ustanove sklopile s navedenim Društvom. Isti nalog unutarnji revizor je dobio i u odnosu na ugovore koje je sklopio sam Grad.

Preslika naloga danog unutarnjem revizoru Grada također se dostavlja u prilogu ovog očitovanja.

U konačnici, a vezano za navode gosp. Avara kako je isti, kada je predložio odgodu Glavne skupštine TERMOPLINA d.d., od strane gradonačelnika i pojedinih službenika optužen za štetu koju nanosi Gradu, mora se istaći da je gosp. Avar propustio navesti kako je na svoj prijedlog za odgodu primio detaljno očitovanje u kojem je jasno iznijeto i obrazloženo iz kojih razloga njegov prijedlog u tom trenutku nije bio prihvatljiv niti oportun.

U situaciji kada jedno dioničko društvo nema konstituiran Nadzorni odbor i kada su sastavljena, revidirana i utvrđena godišnja financijska izviješća za proteklu poslovnu godinu, zakon nalaže da se Glavna skupština sazove i održi bez odgode. Što se pak tiče isplate dividende koja je također potencirana od strane gosp. Avara, Grad Varaždin još jednom ponavlja kako je cjelokupna dobit ostvarena u 2015. godini zadržana u Društvu, dok se dioničarima isplatila dividenda (200,00 kuna po dionici) iz zadržane dobiti ostvarene u 2007. i 2008. godini.

Na kraju, u istom se dopisu Grad obvezao da će poduzeti sve radnje ne bi li ispitao točnost navoda gosp. Avara te pokažu li se ti navodi istinitima, a njegove sumnje opravdanima, da će pokrenuti odgovarajuće sudske postupke ne bi li naknadio štetu za koju bi bio oštećen gradski proračun. U suprotnom, pokažu li se navodi gosp. Avara netočnima, da se očekuje njegova isprika, kao i preuzimanje odgovornosti za štetu koju bi takvim neosnovanima tvrdnjama nanio ugledu Grada. Ovakvo postupanje gosp. Avar ne bi trebao doživljavati kao bilo kakvu prijetnju ili atak na njega osobno, već kao oblik jednog civiliziranog ophođenja i postupanja.“

Grad Varaždin

 

  

 

Izvor:
Foto: Arhiva RT

U fokusu

Zabilježeno oko 140 slučajeva gripe u Hrvatskoj, cijepljenje u studenom

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Zbog pandemije covida gripa nije nestala i zato je važno cijepiti se i protiv gripe, koja može uzrokovati teže oblike bolesti, rečeno je na predstavljanju javnozdravstvenog projekta “Ove sezone nosi se zdravlje”, kojim se naglašava važnost edukacije o cijepljenju protiv gripe.

Cijepljenje protiv gripe svake godine počinje u studenom, a za ovu je sezonu naručeno 650.000 doza četverovalentnog cjepiva. U Hrvatsku je ovih dana stiglo prvih 260.000 doza, čija je distribucija započela, javlja HRT.

Osim kod obiteljskih liječnika cijepiti se može i u ljekarnama, gdje je naručeno od 15 do 20 tisuća doza, što je znatno manje u odnosu na lanjskih 150 tisuća doza.

Do sada je već zabilježeno oko 140 slučajeva gripe. Simptomi se gotovo i ne razlikuju od simptoma covida.

– Za gripu je možda malo karakterističniji taj nagli skok temperature, a za covid je potpuno karakterističan gubitak osjeta i okusa – objasnio je dr. Tiljak.

Svi koji nemaju pravo na besplatno cjepivo moći će ga kupiti po cijeni od 96 kuna.

Nastavite čitati

U fokusu

Bunić nudi sporazumni raskid ugovora s Varkomom, Bosilj tvrdi da će tvrtka tako uštedjeti

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Željko Bunić uskoro će biti bivši direktor Varkoma, a pod kojim uvjetima odlazi za sad ostaje nepoznanica. Pitanje vezano za uvjete odlaska, odnosno hoće li zamjena na direktorskoj fotelji Varkoma podrazumijevati i izdašnu isplatu postavili smo prošlog tjedna Gradu Varaždinu, ali do danas nismo dobili odgovor. Međutim, o tome se raspravljalo i na današnjoj sjednici Gradskog vijeća.

– Pitanje se odnosi na medijski istup gradonačelnika Bosilja u kojem je naveo da je s aktualnim direktorom Varkoma postigao sporazumni raskid njegove funkcije. Pitanje je tko je taj sporazumni raskid dogovorio i pod kojim uvjetima – upitao je Hrvoje Petrić iz platforme Budimo.

Gradonačelnik Bosilj na pitanje nije odgovorio konkretno.

– Gospodin Bunić je zatražio prijem kod mene kao član skupštine i većinskog dioničara i zamolio da se sporazumno raziđemo. Ja sam rekao da je to stvar Nadzornog odbora, da ja mogu Nadzornom odboru predložiti. Vjerujem da će u utorak, kada je Nadzorni odbor Varkoma, prihvatiti takav prijedlog i inicijativu s obzirom da bi gospodinu Buniću moglo pripasti puno više otkazivanjem ugovora, nego sporazumno,  tako da vjerujem da će Nadzorni odbor vidjeti na ovaj način popriličnu uštedu – objasnio je gradonačelnik Neven Bosilj.

Petrić nije bio zadovoljan odgovorom.

– Na moje pitanje i njegovu nagodbu nisam dobio odgovor. Dobio sam odgovor da će biti povoljnije pa zanima me koliko je to povoljnije i po čemu ako je sam stupio u kontakt da želi ići pa zašto bi mu se platilo – rekao je Petrić.

Prošlog tjedna Gradu Varaždinu postavili smo konkretna pitanja, ima li trenutni direktor pravo na otpremninu i koliko bi iznosila s obzirom na njegov ugovor.

Nastavite čitati

Promo

Varaždinsko online izdanje

Međimursko online izdanje