Završna konferencija projekta „Ne dvoji, nego smeće odvoji“ održana je u ponedjeljak, 3. veljače, u prostorijama Grada Preloga.

O završetku projekta je govorio gradonačelnik Ljubomir Kolarek, a konferenciji su prisustvovali i načelnici te predstavnici općina uključenih u projekt: Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen i Pribislavec.

Cilj projekta bio je osigurati zajedničko provođenje obrazovno informativnih aktivnosti na području obuhvata projekta o odgovornom postupanju s komunalnim otpadom radi smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta.

Komentari

Komentara