Povežite se s nama

U fokusu

„Grad Varaždin poručuje budućim investitorima: Nemojte ulagati – mi ne poštujemo ugovore!“

Objavljeno:

- dana

CRTORAD O PARKIRANJU U VARAŽDINU

Nakon što su u Varaždinu na snagu stupila nova pravila u vezi parkiranja, koja uključuju naplatu na manjem broju parkirališta te obvezu kupnje karte nakon 15 umjesto 5 minuta,  oglasili su se iz tvrtke CRTORAD koja ima koncesiju za naplatu parkiranja.

U Crtoradu podsjećaju da je Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 21. prosinca donijelo Izmjene i dopune Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja i Odluku o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata. Tim odlukama je ukinuta dnevna parkirališna karta, ukinuta je i naplata parkiranja u određenim parkirnim zonama, zatim je produljeno vrijeme besplatnog parkiranja u određenim parkirnim zonama, a produljuje je i inicijalno vrijeme besplatnog parkiranja prije naplate parkiranja s 5 na 15 minuta.

„Spomenute odluke su od strane Grada Varaždina prezentirane kao skup mjera kojima se poboljšavaju uvjeti i način parkiranja u Gradu Varaždinu. Nasuprot toga poduzeće CRTORAD je dužno upozoriti da iste odluke ne samo da ne predstavljaju poboljšanje uvjeta parkiranja, nego su u formalno pravnom i materijalno pravnom pogledu posve nezakonite i neodržive te u konačnici izuzetno štetne kako za građane Grada Varaždina tako i za društvo CRTORAD d.o.o. kao koncesionara koji brine o kvaliteti i učinkovitosti usluge parkiranja u Gradu Varaždinu, upozorava koncesionar.

Naime, kako naglašavaju, CRTORAD svoju koncesijsku djelatnost održavanja i naplate parkirališnih mjesta na javnim parkiralištima Grada Varaždina „ne obavlja samovoljno i po svom nahođenju nego isključivo temeljem i u skladu s odredbama sklopljenog Ugovora o koncesiji održavanja i naplate parkirališnih mjesta na javnim parkiralištima Grada Varaždina od dana 31.05.2007. godine“.

„Ugovorom o koncesiji jasno su navedena prava i obveze ugovornih strana kojih su se obje ugovorne strane dužne striktno pridržavati kako bi se u konačnici zaštitio javni interes koji se koncesijom ostvaruje. Zbog toga valja naglasiti da ugovorom o koncesiji nije predviđeno da Grad Varaždin može samovoljno, po svom nahođenju, bez znanja i suglasnosti koncesionara donositi odluke kojima na gore opisani način mijenja način izvršavanja koncesije, grubo zadire u stečena prava, te kojima se postupa na štetu koncesionara, ali posredno i na štetu javnog interesa građana Grada Varaždina dovodeći u pitanje održivost koncesije te  opstojnost koncesionara, upozoravaju iz Crtorada.

Koncesionar posebno ukazuje da su promjene u sustavu organizacije i načina naplate parkiranja „štetne za građane Grada Varaždina te goste Grada jer omogućuju stvaranje prometnog i pravnog nereda.

„Cilj i svrha organizacije i naplate parkiranja kao komunalne djelatnosti je uspostava reda i kulture parkiranja, te omogućavanje što većem broju građana korištenje javnih parkirališta i osiguravanje protočnosti prometa. Ishitrenim i nepromišljenim odlukama Gradskog vijeća nametnut je potpuno neodrživi način organizacije i naplate parkiranja koji ugrožava protočnost prometa i mogućnost parkiranja, te ugrožava uređenost i visoki europski i svjetski nivo kulture parkiranja koji je vrijedio u Varaždinu do donošenja ovih odluka. Gradskim odlukama se na neprimjeren i nezakonit način na štetu koncesionara želi stvoriti lažna slika brige za građane koje se putem istih mjera „štiti“ ili dovodi u „bolji“ položaj kod korištenja i plaćanja usluge parkiranja. Međutim, ono što se takvim mjerama zapravo postiže jest uvođenje nereda i nesigurnosti u obavljanju i korištenju usluge parkiranja na štetu građana, smatraju u Crtoradu.

Ukidanjem dnevne karte, kako dodaju, nagrađuje se svega „pet posto građana koji ne plaćaju usluge parkiranja dok se zanemaruje interes 95 posto građana koji uredno podmiruju usluge parkiranja i koji za taj novac i dalje očekuju sigurnu i kvalitetnu uslugu parkiranja kakvu su imali do sada“.

„Pri tome valja reći da institut dnevne karte nije izuzetak niti izraz samovolje koncesionara, nego se radi o standardnoj mjeri kontrole i naplate parkiranja kakva se koristi u cijeloj Hrvatskoj.  Da se radi o ishitrenim odlukama vidljivo je iz činjenice da je Grad Varaždin ignorirao te zaobišao Zakonom o koncesijama propisan obvezni postupak kod mijenjanja koncesijskih uvjeta, te je CRTORAD d.o.o. kao ugovorna strana i koncesionar o tako bitnim, temeljenim izmjenama ugovora koje dovode u pitanje provođenje koncesije i opstojnost koncesionara saznao iz medija.  Zbog toga se teško može oteti dojmu da su sporne odluke po svojoj formi i sadržaju odraz dnevno političkih stremljenja gradske vlasti na štetu građana Grada Varaždina i koncesionara, vele u Crtoradu.

Nakon saznanja za donošenje navedenih odluka, kako pojašnjavaju, upravo na inicijativu društva CRTORAD u više su navrata održani sastanci s gradonačelnikom Grada Varaždina  Goranom Habušem te pročelnikom Upravnog odjela za komunalni sustav i urbanizam Vladom Vlašićem.

„Tu su predstavnici Grada detaljno upoznati sa svim nepravilnostima, nezakonitostima i problemima koji proizlaze iz sadržaja navedenih Odluka, tehničkoj nemogućnosti provedbe istih odluka, te činjenici da se uvedenim novim načinom organizacije i naplate parkiranja uvodi potpuni pravni nered te nanosi višemilijunska šteta koncesionaru. Unatoč tome, Grad Varaždin je ustrajao na svojim nezakonitim i neodrživim odlukama. Kada se uzme u obzir ishitrenost donošenja ovih gradskih odluka te činjenice da je Grad nakon njihovih donošenja u više navrata upozoren na njihove nezakonitosti i nepravilnosti, jedini mogući zaključak je da se ovim putem namjerno nanosi šteta koncesionaru te se ugrožava njegov opstanak, upozoravaju.

CRTORAD podsjeća da je kao koncesionar sukladno ugovoru o koncesiji izgradio podzemnu garažu na Kapucinskom trgu u Varaždinu, zasigurno jedan od najvećih infrastrukturnih pothvata u novijoj povijesti Grada Varaždina, budući da se radi o investiciji od 64 milijuna kuna kojom je dobivena jedna od najmodernijih podzemnih garaža u ovom dijelu Europe, s time da podzemna garaža nakon isteka koncesije prelazi i ostaje u vlasništvu Grada Varaždina. 

„Posebno valja naglasiti da je CRTORAD čitav rizik plaćanja troškova izgradnje podzemne garaže preuzelo na sebe, bez ikakvog financijskog učešća Grada Varaždina, što predstavlja jedinstven slučaj u Republici Hrvatskoj, s obzirom da u drugim gradovima takve kapitalne investicije financiraju gradovi odnosno lokalna samouprava. Zbog toga posebno čudi da je Grad Varaždin samo desetak dana nakon svečanog otvaranja podzemne garaže počinio grubo kršenje ugovora o koncesiji te samoinicijativno izmijenio uvjete i način parkiranja u Gradu Varaždinu, te na taj način direktno ugrozio poslovanje  koncesionara CRTORAD d.o.o.  nanoseći mu uz to i predvidivu višemilijunsku štetu.  Stoga je Grad Varaždin svojim postupanjem, pored štete koju je nanio koncesionaru i građanima Grada Varaždina, poslao jasnu poruku aktualnim i potencijalnim investitorima na području Grada da prava i obveze preuzete ugovorima koje je sklapao ili sklapa Grad Varaždin nisu zagarantirane, već da ovise o trenutnoj volji gradske vlasti (sadašnje ili nove). Zbog ovakvog nezakonitog i protuugovornog postupanja Grada Varaždina, te činjenice da je izmjenama i dopunama odredaba spomenutih odluka Grad Varaždin jednostrano i nezakonito utjecao na stečena prava i obveze preuzete Ugovorom o koncesiji, koncesionar CRTORAD d.o.o. biti će primoran zaštitu svojih prava i obveza, kao i naknadu štete, ostvarivati pred nadležnim upravnim i sudbenim tijelima, zaključuje se u priopćenju koje potpisuje Tomo Ježovita, direktor Crtorada.

 

Izvor: Crtorad
Foto: Siniša Sović

U fokusu

Evo kojih je pet tvrtki sa sjedištem u Varaždinu lani imalo najveće dobiti

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

U povodu Dana Grada Varaždina Fina je analizirala rezultate poduzetnika sa sjedištem u Gradu Varaždinu u 2021. godini.

Prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u Varaždinu, sjedištu Varaždinske županije, u 2021. godini poslovalo je 2265 poduzetnika s 21.348 zaposlenih, što je povećanje broja zaposlenih za 4 % u odnosu na 2020. godinu. 

U 2021. godini, poduzetnici Varaždina iskazali su rast ukupnih prihoda od 13,4 % i ukupnih rashoda od 13,1 % u odnosu na godinu ranije. S ostvarenih 16,2 milijarde kuna prihoda u 2021. godini, udio poduzetnika Varaždina u ukupnim prihodima županije, koji su iznosili 31 milijardu kuna, bio je 52,2 %. Poduzetnici sa sjedištem u Varaždinu iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat u 2021. godini, u iznosu od 716,5 milijuna kuna, što je 19,5 % više u odnosu na ostvarenu neto dobit u 2020. godini.

Udio poduzetnika sa sjedištem u Varaždinu u 2021. godini u broju poduzetnika Varaždinske županije bio je 50,3 %, u broju zaposlenih 47,8 %.

Među poduzetnicima sa sjedištem u Varaždinu, na prvom mjestu po visini ostvarenih ukupnih prihoda u 2021. godini bila je Vindija d.d. s 3,2 milijarde kuna. Društvo je s 1143 zaposlenih ostvarilo 19,9 % ukupnih prihoda svih poduzetnika grada Varaždina. 

U 2021. godini, najveću dobit razdoblja od 36,5 milijuna kuna ostvarilo je društvo Gumiimpex-GRP d.o.o. s 402 zaposlena. Oni imaju udio od 4,5 % u dobiti razdoblja poduzetnika u Varaždinu.

Top pet poduzetnika po prihodima u Varaždinu su lani bili Vindija, na drugom mjestu je Koka, na trećem Gumiimpex-GRP, slijedi Solvis pa Kostwein.

Ako se pogleda dobit varaždinskih tvrtki 2021. već je spomenuto da je tu najbolji bio Gumiimpex-GRP s 36,4 milijuna kuna, drugi je Solvis 33,6 milijuna kuna dobiti, treći TP Varaždin s 20,4 milijuna kuna, četvrta tvrtka COTRA d.o.o. s 18,8 milijuna kuna te Termoplin s 10,3 milijuna kuna.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika sa sjedištem u Varaždinu, u 2021. godini, iznosila je 5628 kuna i bila je 0,3 % manja, u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću obračunatu zaposlenima kod poduzetnika na području Varaždinske županije koja je iznosila 5.646 kuna. Također, plaća radnika koji rade u tvrtkama na području Varaždina je 11,4 % manja od prosječne neto plaće zaposlenih kod svih poduzetnika Republike Hrvatske koja je iznosila 6350 kuna.

– U razdoblju od 2008. do 2014. godine, iznimka je 2011. godina, vidljiv je pad ukupnih prihoda poduzetnika Varaždina, a u razdoblju od 2015. do 2019. godine ukupni prihodi su rasli. Ponovni pad ukupnih prihoda ostvaren je u 2020. godini (14,9 milijardi kuna), a u 2021. godini ponovni rast (16,2 milijarde kuna), s tim da još nije dostignuta razina ukupnih prihoda ostvarenih 2008. godine (17 milijardi kuna) – objavila je FINA.

Nastavite čitati

U fokusu

Evo tko su najdoktori 2022. godine u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

doktor liječnik stetoskop

Na portalu najdoktor.com pacijenti su devetu godinu zaredom birali najbolje doktore u Hrvatskoj, a među njima su i liječnici iz Varaždinske te Međimurske županije.

Na temelju ocjena i komentara korisnika navedenog portala, izabrani najdoktori u 2022. godini iz Varaždinske i Međimurske županije su:

Fizijatri: Ivan Kos i Vladimir Knež – Varaždinske Toplice

Ginekolozi: Ivo Bilopavlović,  Alex Jukić, Ivana Risek i Hrvoje Brijačak  – Varaždin

Neurokirurg: Vječeslav Kčira-Fideršek – Varaždin

Obiteljska medicina: Kristina Sambol, Silvija Cikač, Bojana Škvorc i Sanja Škudar-Popović – Varaždin

Otorinolaringolozi: Tajana Gudlin-Sbull i Domagoj Butigan – Varaždin

Oralni kirurg: Damir Roki – Varaždin

Ortodont: Mirna Weber – Varaždin

Stomatolozi: Ljiljana Peharda-Ivić – Vidovec i Ivana Ereš-Dugalija – Varaždin

Ortoped: Marko Labaš – Čakovec

Reumatolog: Vesna Budišin – Čakovec

Nastavite čitati

Promo

Varaždinsko online izdanje