ČAKOVEC

Gradsko vijeće Grada Čakovca na 3. sjednici usvojio je izgled proračuna za 2018. godinu, koji će iznositi nešto više od 158 milijuna kuna. Tim će se novcem započeti i velike investicije poput izgradnje nove zgrade Centra za odgoj i obrazovanje, u planu je i rekonstrukcija Dječjeg vrtića „Maslačak“, a osigurana su sredstva i za početak planiranja izgradnje IV. osnovne škole u Čakovcu.

– Predviđena su i dva milijuna kuna za vanjske bazene u Čakovcu te pola milijuna za uređenje Trga Republike. U brojnim razgovorima koje sam vodio u ministarstvima dobio sam čvrsta obećanja da možemo očekivati financijsku potporu iz državnog proračuna, te je stoga prihodovna strana tako velika – rekao je čakovečki gradonačelnik Stjepan Kovač.

Na Vijeću je istaknuto i da je postignut usmeni dogovor s Međimurskom županijom oko zajedničkog angažmana na nekim projektima, poput pučke kuhinje.

Vijećnici su raspravljali i o rebalansu proračuna za aktualnu godinu, u kojem je rashodovna strana s planiranih 139,5 milijuna kuna povećana na 143,8 milijuna, dok je prihodovna strana sa 139,5 milijuna smanjena na 138 milijuna. Višak prihoda nad rashodima iskoristit će se za pokrivanje manjka iz prethodnih godina. Rebalans proračuna usvojen je s 11 glasova za i osam protiv.

Izvor: Grad Čakovec
Foto:

Komentari

Komentara