Odluka o određivanju javnih parkirališta i garaža kao i Odluka  o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada izazvale su najveće polemike na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Varaždina.

Vijećnici SDP-a predvođeni Nevenom Bosiljem i Brunom Isterom bili su nezadovoljni činjenicom da se ovim prijedlozima predviđa proširenje naplate parkiranja u slijedećim ulicama: Trenkova (od Zavoda za zapošljavanje do Varkoma), Miškinina (kod male pošte i Vindije), Ferdinanda Konščaka (na Banfici kod Konzuma), cijela Ognjena Price i parkiralište kod stadiona Sloboda, Vinka Međerala (kod Sveučilišta Sjever i Medicinske škole), cijela Prešernova, i Petra Krešimira IV. (do semafora) čime se dobiva ukupno 996 mjesta pod naplatom.

Dodali su da se ukidanjem treće zone u kojoj se parking plaćao do 15 sati a sada će se svugdje naplaćivati od 8 do 20 sati one koji nakon 15 sati dolaze s posla i koriste te parkinge prisiljava na traženje nekih drugih parkirnih mjesta što dovodi do lančane reakcije i nezadovoljstva građana u okolici tih parkinga.

– Ovakva odluka utječe direktno i indirektno na veliki broj građana, ali i na korisnike poslovnih prostora. Stječe se dojam da se ovim pogoduje koncesionaru i to ponovo preko leđa naših sugrađana što je nama u SDP-u apsolutno neprihvatljivo – istaknuli su SDP-ovi vijećnici u raspravi.

Na inicijativu vijećnika Nezavisne liste Ivana Čehoka, uz podršku kluba vijećnika HDZ-a, gradonačelnik je na današnjoj sjednici podnio amandman na paket odluka o parkiranju kojim će se građanima dodatno osigurati tolerancija od 10 minuta na početku za kupnju parkirne karte i 10 minuta po isteku parkiranja za udaljavanje s parkirališta ili kupnju nove karte.

Također, kako bi se građanima olakšalo i pojeftinilo dugotrajnije parkiranje, koncesionar više neće u Varaždinu naplaćivati kazne za parkiranje nago samo dnevnu kartu u iznosu od 5 kuna po satu. Dnevne karte vrijedit će 24 sata. To praktično znači, da korisnik parkirališta koji ne plati parking platiti će 60 kuna za 24 sata parkiranja.

– Mi sada radimo ono što se trebalo napraviti još 2012. godine i nedvojbeno je da će građanima na ovaj način biti bolje. Pronađite mi da netko u Hrvatskoj ima tako dobar model. U Varaždinu po ovom modelu 24 satne parkirne karte od 60 kuna dolazimo da je sat vremena zapravo 2,5 kune. Nije mi jasno tko bi mogao biti protiv takve odluke – rekao je u raspravi Čehok.

Na kraju rasprave većinom glasova prihvaćene su odluke vezane uz organizaciju i način naplate parkiranja, određivanje javnih parkirališta, i zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete pružanja usluge parkiranja na parkiralištima pod naplatom i parkiranja u javnim garažama. Protiv ovih odluka bili su vijećnici SDP-a, Reformisti i nezavisni vijećnik Strahonja.

Na sjednici su vijećnici primili na znanje izvješće o radu gradskih ustanova za 2019. godinu, što je pohvalio predsjednik Odbora za financije i proračun Mario lešina ističući povećanje vlastitih prihoda koje je uglavnom preraslo 20 %.

Jednoglasno su, uz pohvalu na pripremljene materijale, svi vijećnici prihvatili Odluku o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Varaždina koju su čekali četiri godine, jer je ovo jedna od ključnih odluka za kupnju potrebne opreme.

Na jednaki je način prihvaćen i prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma o sufinanciranju izgradnje i opremanja postrojenje za sortiranje i Sporazum o korištenju postrojenje u vrijednosti od 50 milijuna kuna s kapacitetom 7000 tona koje će se sufinancirati u sklopu Europskog projekta.

Većinom glasova prihvaćeni su prijedlozi odluka o izradi II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina i odluka o izradi V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada.

Vijećnici su primili na znanje i izvješće davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za 2019. godinu, te izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada i troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada.

 

Komentari

Komentara