Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Varaždin raspisuje natječaj za prijam novih članova u aktivno članstvo. Prijave traju do 3. studenoga.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Varaždin (HDLU Varaždin), strukovna je udruga likovnih i multimedijskih umjetnika koji žive i djeluju na području Varaždinske županije, Hrvatske, ali i onih koji žive i djeluju izvan područja Hrvatske, a njihovo djelo vezano uz Varaždinsku županiju i hrvatsku kulturu i umjetnost.

Iako se formiranje Hrvatskog društva likovnih umjetnika Varaždin povijesno povezuje s osnivanjem Gradske galerije u Varaždinu 1939. godine, organizacijski postoji 70-ak godina u različitim oblicima, a danas HDLU Varaždin danas djeluje kao samostalno umjetničko  strukovno udruženje koje kontinuirano promiče likovno stvaralaštvo u Varaždinskoj županiji i Hrvatskoj, štiti i promiče kulturne i strukovne interese članstva, njihov likovni i multimedijalni rad i prezentira recentnu produkciju.

Svojim djelovanjem HDLU Varaždin također radi na formiranju opće društvene svijesti o značaju suvremene umjetnosti i njezinom razumijevanju kao sastavnog dijela svakodnevice suvremenog društva. Edukacijom djece i mladih pomaže podizanju kvalitete života u zajednici i razvijanju navike i potrebe za spontanim odlaskom u galeriju kod pojedinaca i cijele obitelji.

Aktivan član HDLU-a Varaždin, između ostaloga, ima pravo na dobivanje neograničenog broja besplatnih potvrda o članstvu, pravo na dobivanje procjene rada za primanje u članstvo HZSU-a, kao i na pomoć u slučaju ako je ugroženo umjetničko djelovanje ili pravo na javno djelovanje u struci te ako su ugrožena autorska i moralna prava člana na djelo i rad, ili ako je ugrožen ugled člana u struci.

Godišnja članarina je 100 kuna.

UVJETI ZA PRIJAM

Prema čl. 12. i čl. 13. Statuta Aktivnim članom HDLU Varaždin može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja ispunjava potrebne kriterije.

  1. da je hrvatski državljanin ili strani državljanin s prebivalištem u Varaždinskoj županiji, u Republici Hrvatskoj,
  2. da ima odgovarajuću strukovnu spremu s diplomom jednog od priznatih studija likovnih ili vizualnih umjetničkih visokoškolskih ustanova
  3. aktivnim članom HDLU Varaždin može postati i osoba koja nema odgovarajuće likovno obrazovanje, ali koja ispunjava kriterije o primanju u članstvo i to dokaže potrebnom dokumentacijom za razdoblje od najmanje pet (5) kontinuiranih godina, a čije likovno i/ili multimedijsko umjetničko stvaralaštvo i javno djelovanje znači prinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti.
  4. da trajno djeluje na području likovnoga i multimedijskog stvaralaštva i da je zainteresirana i za djelovanje na području Varaždinske županije.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU:

Za primanje u aktivno članstvo HDLU Varaždin kandidat je dužan podnijeti zamolbu kojoj treba priložiti:

— životopis

— presliku osobne iskaznice

— dokumentaciju o obrazovanju

— dokumentaciju o umjetničkom djelovanju u obliku portfolia

DOSTAVA MATERIJALA

Materijali se mogu dostaviti u elektroničkom i pisanom obliku

–  kandidati su dužni priložiti materijale složene u portfolio – mapu dokumenata A4 formata

– u elektroničkom obliku: prijave s potrebnim podacima  dostavljaju se na  e-mail hdlu.varazdin@gmail.com

– u pisanom se obliku prijave dostavljaju osobno ili poštom na adresu: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Varaždin, Šetalište Josipa Juraja Strossmayera 3, 42000 Varaždin.

Odluku o primanju u aktivno članstvo donosi Upravni odbor HDLU Varaždin na prijedlog Komisije za primanje i reviziju članstva. Rezultati natječaja biti će objavljeni najkasnije u roku od 30 dana od završetka natječaja i kandidati će o tome biti obaviješteni pisanim putem.  Upravni odbor nije dužan obrazložiti odluku prijaviteljima.

Predana dokumentacija primljenih članova se ne vraća i ostaje u arhivu Udruge, a dokumentacija prijava koje nisu prošle mogu se preuzeti natrag u roku od 30 dana od objave  rezultata natječaja.

Kontakt : Nedjeljko Krčar, mob 098/9158-617, e-mail: hdlu.varazdin@gmail.com

Komentari

Komentara