Hrvatska gospodarska komora je na svojim stanicama objavila pretprijavni proces za ugradnju osobnih dizala financiranih iz EU projekta “Dostupnost do stana”.

Projekt provode u suradnji s Hrvatskom udrugom za dizala i Koordinacijskim odborom društava i udruga HP i HT umirovljenika Hrvatske. Projekt se odnosi na višeetažne stambene građevine, a trošak ugradnje pojedinačnog dizala procjenjuje se na 350 tisuća kuna, od čega bi 85% bilo financirano iz EU fondova, dok bi ostatak od 15% podmirili stanari.

Prema najavama iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, početak realizacije projekta ugradnje dizala u postojeće višeetažne stambene građevine koje nemaju dizalo očekuje se u drugoj polovici 2019. godine. Hrvatska gospodarska komora procjenjuje da u Republici Hrvatskoj postoji čak 16 tisuća stambenih građevina s tri ili više katova bez dizala, što negativno utječe na kvalitetu života starijih ili manje pokretnih osoba, kao i osoba s invaliditetom.

Gradonačelnik Grada Varaždina Ivan Čehok je putem medija uputio apel: “Pozivam i potičem sve upravitelje zgrada i predstavnike stanara u zgradama gdje nema lifta, a imaju uvjete da se ugrade, da je jave na pretpoziv koji je u tu svrhu objavila Hrvatska gospodarska komora. Grad Varaždin je sprema pomoći stanarima takvih zgrada i koordinirati aktivnosti pa čak i sufinancirati kad dođe vrijeme za to. Upravo stoga molim sve da se jave na natječaj koji je otvoreno do 31. siječnja”.

Hrvatska gospodarska komora poziva predstavnike suvlasnika višeetažnih stambenih građevina koje nemaju dizalo da ispune pretprijavu na ovoj poveznici: https://www.hgk.hr/predprijava-za-ugradnju-osobnih-dizala-financiranih-iz-eu-projekta-dostupnost-do-stana?fbclid=IwAR0uZcbHfgJJOZopBvuX32OBD1k_4GPY2IhT5Gx5NvQmeHHPRgnuDWayuKM , kao iskaz interesa za sudjelovanje u ovom projektu.

Komentari

Komentara