Povežite se s nama

U fokusu

Ide velika modernizacija kompleksa Varteksa u Varaždinu, uložit će se 1,2 milijarde kuna

Objavljeno:

- dana

HDZ Varaždinske županij javio je da je na današnjoj sjednici Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata, s obzirom na sastavne dijelove strateškog investicijskog projekta i njihov status unutar planiranih rješenja i zakonskih mogućnosti, na prijedlog predsjednika Operativne skupine izv. prof. dr. sc. Milana Reze, jednoglasno je prihvaćen prijedlog projekta „Varteks kvart-urbana regeneracija“ te će Povjerenstvo kojim predsjeda ministar Zdravko Marić, Vladi Republike Hrvatske uputiti na usvajanje Odluku o proglašenju strateškog investicijskog projekta.

U nastavku donosimo tekst u kojem je opisano što bi bi se točno trebalo graditi na kompleksu Varteksa u Varaždin s procijenjenim troškovima.

U ovoj fazi realizacije projekta prihvaćeno je da se on realizira kao projekt prometne i komunalne infrastrukture „VARTEKS kvart-urbana regeneracija“, u cilju omogućavanja provedbe urbane transformacije i regeneracije poslovnog kompleksa Varteks.

Predmet i cilj projekta odnosi se na prometno i komunalno opremanje zone poslovnog kompleksa Varteks d.d., površine oko 22 ha, (koje uključuje izgradnju prometnica, vodovoda, fekalne i oborinske odvodnje, DT i EE kanalizacije i plinovoda, rekonstrukciju mreže elektroopskrbe) te zahvate uklanjanja postojećih neaktivnih građevina, u cilju stvaranja uvjeta za novu gradnju sukladno važećim dokumentima prostornoga uređenja.

Realizacijom projekta „VARTEKS kvart-urbana regeneracija“ omogućit će se urbana transformacija poslovnog kompleksa Varteks u novu urbanističku cjelinu gospodarske, javne i mješovite namjene, u skladu s načelima urbane regeneracije i s ciljem očuvanja dijela građevina sa svojstvima kulturnog dobra lokalnog značenja.

Cilj realizacije ovog projekta je održati razvoj poslovanja Varteksa d.d. i očuvanje postojećih radnih mjesta, kao i poboljšanje standarda građana Varaždina na način da se nekretninski potencijal postojeće lokacije kroz proces urbane preobrazbe privede novim javnim namjenama i gospodarskim tipovima korištenja.

Kroz niz održanih stručnih sastanaka s predstavnicima investitora, urbanista i projektanata te pojedinačnih sastanaka s članovima Operativne skupine konačni prijedlog je podijeljen u dvije faze, koje su jamstvo realne i provedive revitalizacije i urbane regeneracije cijele zone.

Faza 1 projekta uključuje realizaciju sjevernog kružnog toka na Zagrebačkoj cesti s pristupnom prometnicom, uključivo svu pripadajuću komunalnu infrastrukturu u cilju realizacije kazete E1. Po ishođenju građevinske dozvole za Fazu 1 moći će se ishoditi građevinska dozvola za sadržaj kazete E1 kompleksa Varteks.

Faza 2 projekta uključuje realizaciju južnog kružnog toka i srednjeg ‘T’ raskrižja’ na Zagrebačkoj cesti, te preostalog dijela prometnica s komunalnom infrastrukturom, što omogućuje realizaciju ostalih programa (kazete E2 – E14). Po ishođenju građevinske dozvole za Fazu 2 moći će se ishoditi građevinske dozvole za sve druge sadržaje kazeta E2 – E14 unutar kompleksa Varteks.

Važno je istaknuti da je Operativna skupina u suradnji s Ministarstvom kulture, Konzervatorskim odjelom u Varaždinu, unutar područja obuhvata zone Varteksa definirala zaštitu i očuvanje povijesnih sklopova sakralnih građevina, zadržavanje građevina za koje se predviđa sanacija ili rekonstrukcija s ciljem održivosti, daljnje vidljivosti i očuvanja graditeljske baštine. Ovo ima za cilj stvaranje pretpostavki za novu gradnju čime se postižu uvjeti za funkcionalnu urbanističku i arhitektonsku rekonstrukciju cijele zone.

Investicijski projekt je privatni, a vrijednost ukupnih troškova projekta „Varteks kvart-urbana regeneracija“ iz ove faze, procijenjena kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu na iznos od 182.700.000 kuna, dok se realizacija cijelog projekta s izgradnjom svih sadržaja predviđenih u kazetama E2 do E14 procjenjuje na vrijednost od 1,2 milijarde kuna.

U fokusu

Medicinari će dobiti novac koji im država duguje za prekovremeni rad

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Medicinska oprema domovi zdravlja

Radi rješavanja i okončanja sudskih postupaka i generiranja novih tužbi, Vlada je u četvrtak na sjednici donijela odluku o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Odluka se odnosi na isplatu razlike za prekovremene sate ostvarenih u razdoblju prije zaključivanja Dodatka III. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, a omogućit će isplatu razlike iznosa prekovremenih sati u slučaju kada tužba nije podnesena, isplata u slučaju kada je tužbom pokrenut spor radi isplate razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad te isplata po pravomoćnim sudskim odlukama.

Novac je osiguran u proračunu za ovu godinu te projekcijama za 2022. i 2023. godinu u iznosu od 200 milijuna kuna, dok će se preostali iznos do 775 milijuna kuna osigurati najkasnije do 31. prosinca iduće godine, a sukladno fiskalnim mogućnostima državnog proračuna, objavio je N1.

Nastavite čitati

U fokusu

Mario Lešina, kao i 20.000 nezavisnih vijećnika u Hrvatskoj, mora platiti 2100 kuna kazne

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Mario Lešina, gradski i županijski vijećnik s Nezavisne liste Ivana Čehoka mora platiti 2.100 kuna.

Naime, Općinski sud u Varaždinu izdao mu je prekršajni nalog jer kao nezavisni vijećnik u Gradskom vijeću do 15. srpnja 2020. godine nije Državnom izbornom povjerenstvu dostavio lzvješće o donacijama koje je za potporu svog političkog djelovanja primio u prvih šest mjeseci tekuće godine (polugodišnje izvješće).

– Niti je dostavio obavijest da u navedenom vremenu za potporu svog političkog djelovanja nije primio donaciju, dakle, kao nezavisni vijećnik nije u propisanom roku i sadržaju i na propisani način dostavio Državnom izbornom povjerenstvu Izvješće o donacijama koje je primio u prvih šest mjeseci tekuće godine, odnosno obavijest da u navedenom vremenu nije primio donacije, čime je počinio prekršaj iz Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe – stoji u javnoj presudi.

Dužan je novčanu kaznu platiti u roku od 60 dana po pravomoćnosti ovog prekršajnog naloga, a u tom roku ako plati dvije trećine izrečene kazne, dakle iznos od 1.400 kuna, smatrat će se da je izrečena novčana kazna u cjelini plaćena.

Također, on ima pravo na žalbu.

– Takve kazne dobilo je 20.000 nezavisnih vijećnika u cijeloj Hrvatskoj. To je bilo u vrijeme lockdowna zbog pandemije koronavirusa i kaznilo me se jer nisam predao prazan papir – rekao je Lešina.

Nastavite čitati

Promo

Varaždinsko online izdanje

Međimursko online izdanje