Povežite se s nama

Novosti

Inspekcija utvrdila nepravilnosti u radu energane s dozvolom i za opasni otpad

Objavljeno:

- dana

OTKRIVAMO

Inspekcija je barem jednom prilikom utvrdila nepravilnosti u radu energane Univerzala koja, uz dozvolu za termičku obradu gorivog otpada, ima i dozvole za spaljivanje dvadesetak vrsta industrijskog te opasnog otpada.

Potonje, osim već poznatog pitanja utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi, otvara novu dvojbu: može li se električna energija dobivena spaljivanjem takvih tvari tretirati kao energija iz obnovljivih izvora energija, odnosno ispunjava li energana (uvijek) uvjete za status povlaštenog proizvođača električne energije iz biomase koju HEP od nje otkupljuje po posebnim tarifama.

Nepravilnosti u radu

Nedugo nakon što je Univerzal lani u kolovozu počeo zbrinjavati komunalni otpad kojeg u Varaždinu nastaje oko 40 tona dnevno, stanovnici sjevernog dijela grada počeli su se žaliti na jake mirise paljevine koji dolaze iz energane u vlasništvu Univerzala. Dio se obratio našoj redakciji, a neki i varaždinskoj ispostavi sisačke područne jedinice Odjela inspekcije zaštite okoliša za središnju i sjeverozapadnu Hrvatsku Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.
Viši inspektor zaštite okoliša je 20. kolovoza obavio nadzor u Univerzalovoj energani u Miškininoj ulici.

Zbog nepravilnosti u radu inspekcija je nastavila s mjerama

– Nenajavljenim inspekcijskim nadzorom po službenoj dužnosti inspekcija zaštite okoliša utvrdila je da na nadziranoj lokaciji postoje nepravilnosti te više povreda u radu pravne osobe Univerzal, poslovne jedinice Energana, vezano za Zakon o održivom gospodarenju otpada i Zakon o zaštiti zraka te njihovih provedbenih propisa. Zbog utvrđenih nepravilnosti u radu pravne osobe Univerzal, inspekcija zaštite okoliša nastavlja s poduzimanjem mjere radi njihova usklađivanja s ovim zakonima i propisima donesenim na temelju njih – izvijestio je viši inspektor zaštite okoliša Robert Rocek.

Čak 38 vrsta otpada

O kakvim je točno nepravilnostima riječ, odnosno što je utvrđeno prilikom ostalih inspekcijskih nadzora, zasada nismo uspjeli doznati, iako smo to zatražili od nadležnih tijela. Međutim, od Ministarstva zaštite okoliša i prirode doznajemo da energana Univerzala, uz dvije dozvole za skupljanje i skladištenje otpada koje joj je izdao Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije, ima i dvije dozvole za (privremeno) skladištenje i termičku obradu, odnosno korištenje otpada uglavnom kao goriva za dobivanje energije.
Prema prvoj dozvoli, izdanoj 23. srpnja 2010. godine od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Univezral može radi dobivanja toplinske i električne energije u energani termički oporabljati deset vrsta otpada. Riječ je o drvu, otpadu iz šumarstva, ambalaža od drveta i sličnom otpadu u količini od 50.000 tona godišnje.

Energana može termički obrađivati neopasni i četiri vrste opasnog otpada

Količina otpada koji Univerzal može termički obrađivati značajno je povećana drugom dozvolom koju je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdalo 12. prosinca 2011. godine, dakle neposredno uoči parlamentarnih izbora. Kako se navodi u dozvoli, godišnje Univerzal može termički obraditi još oko 20.000 tona 28 vrsta neopasnog i opasnog otpada, što zajedno s količinama iz prve dozvole ispada oko 70.000 tona ili oko 200 tona baš svakog dana! Ne bi li zbog toga bila nužna studija utjecaja na okoliš u kojoj bi se navodile sve mjere zaštite, uključujući i primjerene filtre?

Elektrana na biomasu?

Od 28 vrste novih otpada, Univerzal može koristiti uglavnom kao gorivo ili drugi način dobivanja energije 24 vrsta neopasnog otpada. Među njima su otpadna štavljena koža koja sadrži krom, tekstil, plastika, guma, rublje, zavoji od gipsa, posteljina i pelene. Uz ove vrste neopasnog otpada, energana može termički obrađivati i četiri vrste opasnog otpada: piljevinu i drvo koji sadrže opasne tvari (03 01 04*); filtarske materijale (uključujući i filtre za ulje koji nisu specificirani na drugi način), tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitnu odjeću, koji su onečišćeni opasnim tvarima (15 02 02*); staklo, plastiku i drvo koji sadrže ili su onečišćeni opasnim tvarima (17 02 04*) te drvo iz komunalnog otada koje sadrži opasne tvari (20 01 37*). Ako ni zbog čeg drugog, ne bi li zbog toga bilo nužno kontinuirano praćenje emisija iz dimnjaka? I to smo pitali nadležne, ali odgovor nije stigao.

Može li povlašteni proizvođač struje spaljivati industrijski i opasni otpad

I tu nije kraj dvojbi. Energana Univerzala instalirane snage 2.740 kW sklopila je s Hrvatskim operaterom tržišta energije (HROTE) ugovor o otkupu električne energije, i to po poticajnoj cijeni koja za elektrane na biomasu iznosi 1,25 kn/kWh, odnosno tri puta više nego cijena po kojoj poduzetnici kupuju struju od HEP-a. Međutim, je li postrojenje koje može spaljivati veće količine gume, plastike, tekstila i opasnog otpada uopće elektrana na biomasu? Na to pitanje odgovor smo zatražili od HROTE-a, ali ni taj odgovor nije stigao, usprkos obećanjima.

Podolnjak: Radi li se prema zakonu i koncesiji, treba utvrditi povjerenstvo

– Samo tijekom prošle godine obavljeno je devet inspekcijskih nadzora i svi ti nadzori pokazali su da mi radimo u skladu sa zakonom i dobivenim dozvolama. Uglavnom radimo da ne štetimo ni okolišu ni zdravlju građana Varaždina – ustvrdio je u petak gostujući na HTV-u Marijan Kovačić, suvlasnik Univerzala, negirajući emisije neugodnih mirisa iz energane, dok je predsjednica Vijeća MO Gordana Marsenić dodala da nije zaprimila niti jednu pritužbu građana na kvalitetu zraka s kojom su na Banfici zadovoljni. Najavljujući tužbe zbog „huškačkih i neistinitih napisa“ kojim se želi uništiti poduzeće (!?), Kovačić je poručio da energana ne spaljuje komunalni otpad, već suspaljuje „laganu i neopasnu frakciju od sortiranja komunalnog otpada“. – Ne mogu reći da se ovom pitanju pristupa transparentno, odnosno da Gradsko vijeće i građani imaju pravovremenu i točnu informaciju na koji način pojedini subjekti zbrinjavaju komunalni otpad. Kada smo dodjeljivali koncesiju za otpad, nitko nije govorio da će se ostatak tog otpada zbrinjavati u energani – upozorio je nezavisni vijećnik Robert Podolnjak, založivši se za osnivanje povjerenstva koje bi istražilo sve navode i dozvole svih subjekata koji se bave otpadom te utvrdilo radi li se sukladno prostornim i drugim zakonima te koncesiji.

Naglašavajući da je izdavanje dozvola za gospodarenje bilo komunalnim, bilo opasnim otpadom u nadležnosti prije svega Varaždinske županije i MZOIP-a, varaždinski gradonačelnik Goran Habuš rekao je da nije nikakav problem osnovati povjerenstvo ako to izglasa Gradsko vijeće, iako je utvrđivanje činjenica vezanih za okoliš prije svega nadležnost inspekcije koja mora redovito posjećivati subjekte. – Zatražio sam očitovanje Univerzala, iako lani nismo primili pritužbe građana na energanu, već za spaljivanje otpadnih ulja te smo zatražili od inspekcije da reagira – rekao je Habuš govoreći o Pattingu čija se ulja više ne suspaljuju u Varaždinu nakon što je inspekcija zatražila kontinuirani nadzor emisija koji stoji nekoliko milijuna kuna.

Što se može termički oporabljati u energani?

Otpad koji nije specificiran na drugi način iz poljodjelstva, vrtlarstva, proizvodnje vodenih kultura, šumarstva, lovstva i ribarstva (02 01 99), materijali neprikladni za potrošnju ili preradu iz otpada od pripremanja i prerade mesa, ribe i drugih namirnica životinjskog podrijetla (02 02 03), materijali neprikladni za potrošnju ili preradu iz otpada od pripremanja i prerade voća, povrća, žitarica, jestivih ulja, kakaa, kave, čaja i duhana (02 03 04), otpad koji nije specificiran na drugi način iz proizvodnje šećera (02 04 99), materijali neprikladni za potrošnju ili preradu od otpada iz mljekarske i pekarske industrije (02 05 01, 02 06 01), otpad koji nije specificiran na drugi način od prerade drveta i proizvodnje drvenih ploča i namještaja (03 01 99), sredstva za zaštitu drveta koja nisu specificirana na drugi način (03 02 99), otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje (03 03 08), otpadna štavljena koža (plava platna, strugotine, otpaci, prah od poliranja) koja sadrži krom (04 01 08), otpad od obrade i završne obrade te otpad koji nije specificiran na drugi način iz kožarske i krznarske industrije (04 01 09, 04 01 99), otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala i drugi nespecificirani otpad iz tekstilne industrije (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri 04 02 09, 04 02 99), miješana otpadna ambalaža (15 01 06); apsorbense, filtarske materijale, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitnu odjeću (15 02 03), organski otpad (16 03 06); plastika i guma (19 12 04), tekstil (20 01 11), gorivo dobiveno iz otpada (19 12 10), biorazgradivi otpad (20 02 01); ostale frakcije komunalnog otpada iz domaćinstva i industrije koje nisu specificirane (20 01 99); otpad čije skupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, platno, pelene…18 01 04)…

Izvor:
Foto:

Međimurje

Happy Bike: sastanak projektnih timova uključenih gradova održan u Letenyu

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Uz brojne projekte u kojima sudjeluje kao partner ili nositelj projekta, Grad Prelog dio je i projekta HAPPY BIKE.

HAPPY BIKE je projekt Europske unije koji je odobren za financiranje u okvirima Interrreg programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska. Partneri projekta su gradovi Letenje, Prelog i Ludbreg te ŽUC Varaždin. Ukupni budžet projekta je nešto više od milijun eura – EU sredstva 866.282,16 eura, vlastita sredstva 111.415,59 eura. Početna konferencija ovog projekta održana je krajem mjeseca siječnja. U srijedu, 28. veljače, održan je i sastanak projektnih timova iz gradova sudionika projekta.

Sastanak je održan u prostorima gradske uprave mađarskog Grada Letenye. Projekt je sa provedbom započeo početkom mjeseca studenog prošle godine, a voditelj projekta za područje Grada Preloga je Miroslav Hržić.

Glavni cilj projekta je izgraditi nove atrakcije uz rijeke Dravu i Muru uz koje se vežu bogata i raznolika prirodna i kulturna baština. To se planira kako bi se generirao gospodarski rast na prostoru uključenih programskih područja (Grad Letenye, Grad Prelog i Grad Ludbreg). Razvoj infrastrukture koja se provodi u okviru predloženog projekta trebao bi privući veći broj posjetitelja.

Uz uspostavljanje nove biciklističke rute Letenye-Prelog-Ludbreg te interpretacijskim stazama sa prikazom kulturne i prirodne baštine (na ukupnoj dužini od oko 100 km), lokalno stanovništvo i posjetitelji imat će poboljšani pristup slikovitim, gotovo netaknutim prirodnim područjima, a i drugi potencijalni turisti koji posjećuju mjesta uz rijeke Dravu i Muru. Poseban naglasak stavlja se na činjenicu da je ruta Letenye-Prelog-Ludbreg kapilarna ruta čime će se osigurati poveznica s obje strane hrvatsko – mađarske granice, kao i priključak na EuroVelo mrežu.

Područja uključena u projekt Happy Bike su: Županija Zala, Međimurska i Varaždinska županija. Najmanje 11 naselja trebalo bi imati koristi od projekta, a oko 60 kulturnih i prirodnih znamenitosti će biti evidentirano i dostupno posjetiteljima. Sljedeći sastanak projektnih timova održat će se u mjesecu svibnju u Ludbregu.

Nastavite čitati

Događanja

Kulturno-umjetnička večer posvećena Rudolfu Steineru održana u čakovečkoj knjižnici

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Rudolf Steiner

U čakovečkoj Knjižnici „Nikola Zrinski“ prošlog tjedna predavanjem i kulturno-umjetničkim programom je obilježena 157. obljetnica rođenja začetnika antropozofije i waldorfske pedagogije, Rudolfa Steinera.

Program se odvijao u tamošnjoj multimedijalnoj dvorani, pri čemu je posjetiteljima na dolasku zahvalila ravnateljica knjižnice, Ljiljana Križan.

Rudolf Steiner je rođen 25. ili 27. veljače 1861. godine u Donjem Kraljevcu. Bio je utjecajan u mnogim područjima, uključujući odgoj i obrazovanje, poljoprivredu, umjetnost i filozofiju. Unutar svoje pedagogije htio je uspostaviti odgoj djece kao cjelovitih ljudskih bića, naglašavajući važnost ravnoteže fizičkog i duhovnog aspekta čovjeka. S tim u cilju razvio je i euritmiju, izvedbenu umjetnost koja je ujedno i metoda terapije. To su zapravo geste i pokreti koji kretanjem tijela žele izraziti govor i zvuk. Pomoću njegovih ideja razvijena je i biodinamička poljoprivreda. Temeljna zamisao takve vrste ratarstva počiva na „životnoj snazi“, ideji da biljke i životinje posjeduju „kozmičku silu“ koju hranjenjem ljudi unose u svoj organizam. Steiner je smatrao i da pesticidi i umjetna zaštitna sredstva i gnojiva hrani oduzimaju životnost.

Govoreći o naučavanju dr. Rudolfa Steinera, ravnateljica istoimenog centra u Donjem Kraljevcu, Dijana Posavec, pričala je i o predviđenim aktivnostima večeri.

Ravnateljica Centra “Dr. Rudolf Steiner”, Dijana Posavec

-Povodom 157. obljetnice rođenja našeg sunarodnjaka odlučili smo da će se ovdje u čakovečkoj knjižnici održati jedno interesantno predavanje, govorit će gospođa Mila Željeznjak. Naš prijatelj Goran Vadlja iz Donjeg Kraljevca provest će zvukoterapiju. Za 27. veljače bila je predviđena donatorska večer u Toplicama sv. Martin, no zbog vremena smo je morali odgoditi, javnost ćemo naknadno obavijestiti o novom terminu. Odlučili smo da ovu godinu posvetimo popularizaciji lika i djela Rudolfa Steinera. Predavanja na temu biodinamike vrlo su popularna, u Varaždinskoj županiji posjećenost je bila velika, a u bliskoj budućnosti organizirat ćemo ih u Zagrebu, Istri i Slavoniji.

Učenice Graditeljske škole Čakovec predstavile su Steinerovu poeziju

Steinerovu poeziju predstavile su učenice Graditeljske škole Čakovec. Gospođa Mila Željeznjak potom je održala predavanje pod nazivom „Boje duše“ na temu anđeoskog svijeta. Večer je završila govorom Gorana Vadlje o utjecaju zvuka na organizam. Uslijedila je njegova terapija zvukom u trajanju od 15 minuta.

Nastavite čitati

Promo

Varaždinsko online izdanje

Međimursko online izdanje