– Zasad se svi uhodavamo i privikavamo jedni na druge. Ljudi iz Županije na nas, a mi na njih. Dobili smo nove šefove – započeo je jedan od državnih službenika (podaci poznati redakciji).

On će se, izgleda, kao i mnogi njegovi kolege, morati naviknuti na novu radnu okolinu budući da je od 1. siječnja nove godine Varaždinska županija preuzela poslove Ureda državne uprave.

– Nama se ništa mijenja. Posla imamo kao i dosad, čak i više, jer planovi su veliki. Ljudi iz Županije uvidjeli su da mi ne obavljamo baš omaleni dio posla – rekao nam je naš sugovornik.

On, kao i njegovi kolege koji su ostali raditi, čekaju rješenje o radnome mjestu. Problem je u tome, kako ističe naš sugovornik, da je nešto manje od polovice ljude uzelo otpremninu, pa ga brine kako će se nadoknaditi manjak ljudi.

Nerazmjer

– Ipak je otišao 51 čovjek i ti ljudi su nešto radili. Problem je što su iz nekih odjela otišli gotovo svi, pa se sada krpamo, a ima i odjela iz kojih nije gotovo nitko otišao, pa je sve to skupa dosta nerazmjerno – ističe zaposlenik koji od početka nove godine više ne radi za državu, nego za Varaždinsku županiju.

Od 112 službenika i namještenika iz dosadašnjeg Ureda državne uprave, Varaždinska županija preuzela je 61.

Naime, državni službenici i namještenici raspoređeni u uredima državne uprave u županijama koji u vremenu od stupanja na snagu Zakona o sustavu državne uprave do 31. prosinca 2025. stječu uvjete za starosnu mirovinu, a koji su se do 1. listopada 2019. izjasnili o sporazumnom prestanku državne službe, ostvarili su pravo na otpremninu u iznosu koji je odlukom odredio ministar nadležan za poslove opće uprave.

– Varaždinska županija je preuzela sve državne službenike i namještenike bivšeg Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji do 1. listopada 2019. godine koji nisu podnijeli zahtjev za sporazumni prestanak državne službe uz pravo na poticajnu otpremninu jer do 31. prosinca 2025. godine ne stječu uvjete za starosnu mirovinu. Za poticajnu otpremninu na razini države odlučilo se 608 službenika i namještenika, od kojih je 49 službenika i namještenika iz Varaždinske županije. Preostale službenike i namještenike iz Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji preuzela je Varaždinska županija. Za otpremnine na razini države utrošene su 96.819.883,73 kune, od čega se na Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji odnose 8.717.514,82 kune – objašnjeno nam je iz Ministarstva uprave.

To znači da je svaki namještenik koji je otišao iz Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji prosječno dobio gotovo 178.000 kuna.

Ipak, nekolicina koja je imala uvjete na kraju je ipak ostala raditi.

– Riječ je o starijim ljudima koji su izračunali da im se ne isplati uzeti otpremninu, pa su riskirali. Sad strahuju da neće dobiti rješenje o preraspodjeli na novo radno mjesto. Ako ne dobiju rješenje, onda se stavljaju na raspolaganju Vladi šest mjeseci, a ako im se ni tada ne nađe posao, završit će na burzi rada – završio je naš sugovornik.

Župan Radimir Čačić više je puta naglasio da je cilj ove reforme donijeti racionalniji, jeftiniji i brži sustav za građane, pa smo nadležne u Varaždinskoj županiji pitali hoće li gotovo upola manje zaposlenih stići obavljati sve poslove te hoće li im se smanjivati ili povećavati plaća.

Racionalizacija

– Provedene analize pokazale su da će se dobrom organizacijom i raspodjelom poslova obavljati svi dosadašnji, kao i preuzeti poslovi sada bivšeg Ureda državne uprave. Cilj je da javna uprava bude što djelotvornija i pristupačnija, a uz što manje troškove za građane, porezne obveznike. Nova zapošljavanja nisu u planu. Ako bi se javila potreba za popunjavanjem određenih radnih mjesta, Županija će raspisati javni natječaj. Sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, na službenike i namještenike se odnose rješenja o prijmu u službu, odnosno rješenja o rasporedu na radno mjesto. Svi preuzeti službenici bivšeg Ureda državne uprave će, sukladno zakonskim odredbama, dobiti rješenja o rasporedu sukladno novim pravilnicima o radu, dok će se plaća utvrditi u skladu s važećim Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike Varaždinske županije – odgovorili su Regionalnom tjedniku iz Varaždinske županije.

Mijenjalo se 60-ak zakona

Od 1. siječnja ove godine Varaždinska županija preuzela je 200-tinjak poslova Ureda državne uprave, koji se po novome obavljaju na dvjema lokacijama u Varaždinu, u Vodotornju u Vrazovoj 4 i u Županijskoj palači na Franjevačkom trgu 7, kao i u ispostavama u Ivancu, Novom Marofu i Ludbregu te u matičnim uredima na 12 lokacija.

Zakonom o sustavu državne uprave, koji je stupio na snagu 18. srpnja 2019., propisano je da se pojedini poslovi državne uprave određeni tim zakonom mogu posebnim zakonom povjeriti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ili drugim pravnim osobama (pravnim osobama s javnim ovlastima). Člankom 33. istog zakona propisano je da se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnim osobama s javnim ovlastima mogu povjeriti poslovi neposredne provedbe zakona u prvom stupnju ili drugi upravni i stručni poslovi. Da bi se provela reforma povjeravanja poslova državne uprave županijama, moralo je biti izmijenjeno 60-ak zakona.

Poslovi sada na dvjema lokacijama, u Vodotornju i Županijskoj palači

Poslove će bez prekida nastavljati obavljati upravni odjeli Županije, izuzev poslova upravne i sportske inspekcije te nadzora zakonitosti općih akata predstavničkih tijela općina, gradova i Županije.

Umjesto dosadašnjih šest, djelovat će osam upravnih odjela i Služba za unutarnju reviziju. Radno vrijeme upravnih odjela je ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 7.30 do 15.30, utorkom od 7 do 17 sati, a petkom od 7 do 13 sati.

– Poslovi se nužno moraju obavljati na dvjema lokacijama jer u Županijskoj palači nema dovoljno prostora, a zgrada Vodotornja je u vlasništvu Varaždinske županije. Podjela na dvije lokacije je napravljena na način da je polovica upravnih odjela ostala u Županijskoj palači, a polovica se nalazi u Vodotornju. Pritom se osobito vodilo računa da se svi poslovi direktno vezani uz rješavanje zahtjeva građana, primjerice izdavanje akata za gradnju ili akata u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, upisa promjena osobnog imena ili evidencije o hrvatskom državljanstvu, obavljaju na jedinstvenom mjestu, u Vodotornju, u kojem za to postoje svi potrebni prostorni uvjeti, dok su u Županijskoj palači većinom smješteni uredi čiji rad nije direktno vezan uz rješavanje zahtjeva građana – o raspodjeli poslova objašnjeno je iz Varaždinske županije.

Centralna pisarnica, u kojoj građani mogu podnijeti svoje zahtjeve, djelovat će u Vodotornju.

Upravni odjel za opću upravu, sa sjedištem u Vodotornju, obavljat će većinu preuzetih poslova, među kojima su poslovi vođenja državne matice, upisa promjena osobnog imena, evidencije o hrvatskom državljanstvu, pripremni poslovi za sklapanje braka te odobravanje i pružanje besplatne pravne pomoći.

Upravni odjel za gospodarstvo i europske poslove preuzima poslove izdavanja obrtnica, vođenja obrtnog registra, rješavanja o minimalnim tehničkim uvjetima za ugostiteljske i prodajne objekte te druge poslove, koji će se i dalje obavljati u Vodotornju.

Sve poslove dosadašnjeg Odjela za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata te poslove u vezi osnivanja i registracija udruga preuzima Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje. Taj odjel obavljat će i povjerene poslove iz područja zdravstvene zaštite i socijalne politike, a od 1. siječnja 2020. godine je smješten u zgradi Vodotornja.

Poslove iz područja odgoja i obrazovanja, sporta, kulture i tehničke kulture preuzima Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport sa sjedištem u Županijskoj palači, a one iz područja poljoprivrede Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj, također u Županijskoj palači.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, koji izdaje akte za gradnju i akte u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada te obavlja druge poslove, privremeno će djelovati na dvjema lokacijama (Županijska palača i zgrada Vodotornja).

Autori: Ivan Tomašković i Sandra Županić

Komentari

Komentara