Piše: Ivana Rojko, stručna suradnica za edukaciju, interpretaciju i promidžbu, Javna ustanova “Međimurska priroda”

Putujete li često preko mosta prema Varaždinu? Pogledate li preko mosta kako mirno i ustrajno teče rijeka Drava? Osvrnete li se malo ranije, pogled će vam s desne strane pasti na divnu zelenu šumu: Kuršanski lug. U povijesnim knjigama zabilježeno je da je upravo u Kuršanskom ili Kuršanečkom lugu stradao Nikola VII. Zrinski 1664. godine.

U to vrijeme šuma Kuršanskog luga nije bila ograničena samo na jedan manji dio uz Dravu, već se protezala kilometrima diljem rijeke Drave. Danas je čovjek više od 60 posto prirodnih staništa prilagodio sebi. Stoga je vrlo važno da barem dio prirodnih staništa ostavimo divljim biljnim i životinjskim vrstama za život. Ostavimo li rijeku da teče, a šume da rastu, od njih možemo dobiti nemjerljivo mnogo. Učili smo u školi da od šuma dobivamo papir, drvo za potpalu i drvo za namještaj. Međutim, ne smijemo nikako zanemariti i vrijednosti koje nam daje šuma ukoliko ostane neposječena.

Osim proizvodnje kisika bez kojeg ne možemo disati, šume nam pročišćavaju vodu bez koje ne možemo živjeti, a i štite nas od poplava, pročišćavaju onečišćen zrak, povoljno utječu na klimu te pružaju dom mnogim biljnim i životinjskim vrstama. Osim svih ovih esencijalnih koristi koje dobivamo od šuma, šume nas štite od vjetra, buke, prašine, a u ljetnim mjesecima pružaju nam odličan bijeg od vrućina i vreve ljudi. U Kuršanskom lugu danas stoji poučna pješačka staza posvećena poginulim policajcima u Domovinskome ratu, a table opisuju prirodne vrijednosti šuma koje nas okružuju.

Stoga vas pozivamo da nam se pridružite u poučnoj šetnji Kuršanskim lugom u nedjelju 25. kolovoza s početkom u 17 sati. Dođite, sakrijte se od vrućina i prošećite s nama!

Komentari

Komentara