Na današnjem javnom kolegiju varaždinskoga gradonačelnika službeno je potvrđeno da će se nastaviti s održavanjem manifestacija u gradu, te da će se održati Ljeto u Varaždinu, Špancirfest i Barokne večeri, ali uz pridržavanje svih propisanih mjera zaštite.

Zahvalivši građanima na ponašanju za vrijeme pandemijskih mjera, koji su bili odgovorni i zreli, gradonačelnik Čehok je rekao da mu to daje za pravo očekivati da se takve veće manifestacije  mogu održati. Pozvao je pri tom građane da se i dalje drže preporuka, te paze na sebe i svoje bližnje i ostale.

– Naravno da će ove godine sve biti u nešto manjem intenzitetu i opsegu, te da Špancirfest neće biti onakav na kakav smo navikli, ali pronaći će se tu za svakoga po nešto, od koncerata, predstava, uličnih performansa za djecu i odrasle, no ipak s manje sredstava jer mislimo da nije potrebno trošiti onoliko koliko bi se potrošilo da su vremena bolja. Biti će tu naravno i štandova, pri čemu će se naglasak dati domaćim izlagačima – rekao je Čehok

Iako se govorilo da bi ovogodišnji Špancirfest trebao trajati kraće, gradonačelnik je rekao da se od te ideje odustalo.

– To je jedna mogućnost koja se zdravorazumski pojavljuje i čini se najrazumnijom, ali ako skratimo onda nema gospodarskog interesa, odnosno nema logike da privučete ljude sa štandovima jer se nikome ne isplati raditi na samo tri dana – rekao je Čehok i tako potvrdio da će ovogodišnja manifestacija trajati kao i po običaju 10 dana. Što se tiče ostalih sadržaja, najavljeno je kako Vinski grad ostaje u sklopu Špancirfesta, ali da se otvara i Rakijarnica.

I ovoga je puta istaknut cjelovit paket pomoći poduzetnicima u Gradu Varaždinu koji je realiziran u tri etape. Prva etapa je bila 1000 kuna pomoći onima koji su bili zatvoreni za što je u Grad stiglo 340 prijava, druga faza je oslobođenje od plaćanja komunalne naknade, te plaćanja zakupnine za prostore u vlasništvu Grada Varaždina. U tom su kontekstu pozvani svi gospodarski subjekti, obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, čije je poslovanje onemogućeno u potpunosti odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske ili Stožera civilne zaštite Grada Varaždina ili čiji je prihod pao za više od 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine i ako su uzrok pada prihoda mjere Stožera, da podnesu zahtjev  putem online Obrasca za dodjelu potpore-oslobođenje od plaćanja obveze komunalne naknade.

Jednako tako zbog oslobođenje od plaćanja zakupnine za prostore u vlasništvu Grada Varaždina, Gradsko vijeće je donijelo Odluku o mjerama pomoći pravnim osobama, fizičkim osobama-obrtnicima te udrugama  koje  koriste prostore u vlasništvu Grada Varaždina te je ista objavljena u Službenom vjesniku Grada Varaždina broj 4/20.

Svi koji ispunjavaju kriterije za oslobođenje od plaćanja zakupnine mogu se javite pisanim putem, u najkraćem mogućem roku, a najkasnije 30 dana od dana prestanka mjere, na adresu Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina, Trg slobode 12/II, Varaždin.

Također, sukladno članku 2. stavku 3. Odluke o mjerama pomoći pravnim osobama, fizičkim osobama-obrtnicima te udrugama  koje  koriste prostore u vlasništvu Grada Varaždina, pravne ili fizičke osobe koje obavljaju  ugostiteljsku djelatnost u čvrstom objektu uz koji se, u pravilu, nalazi terasa tog ugostiteljskog objekta oslobađaju se plaćanja poreza za korištenje javne površine za postavu terasa za 2020. godinu, kao mjera pomoći gospodarstvu u obliku subvencije.

S današnjim danom aktivirana je i treća mjera kao pomoć u oporavku, u smislu pomoći za likvidnost, a to su bespovratne potpore. Na natječaj za Poduzetnički fond koji će biti uskoro objavljen moći će se javiti i oni koji su prošle godini dobili potpore, što je novost u pravilniku jer su se do sada zainteresirani mogli prijaviti svake druge godine.

– Upravo zbog stanja u gospodarstvu izazvanog ovom epidemijom omogučit ćemo na taj način i onima koji su prošle godine dobili potporu da se i ove godine mogu javiti. Iznosi su određeni od 5000 do 15.000 kuna, za pojedinog prijavitelja, a prijava će se podnositi online da se smanje nepotrebni kontakti, te vjerujemo da će odaziv biti znatno veći od ranijih godina i da ćemo u rebalansu proračuna morati osigurati dodatna sredstva – zaključio je gradonačelnik.

 

Komentari

Komentara