Na izborima za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji su održani 5. svibnja u Međimurskoj županiji, izabrano je Vijeće romske nacionalne manjine od 25 članova.

U Velikoj vijećnici Međimurske županije, u utorak, 11. lipnja, održana je konstituirajuća sjednica Vijeća romske nacionalne manjine, kojoj su nazočila 22 od 25 izabranih kandidata.

Za predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine jednoglasno je izabran Matjaš Oršuš, dok je njegovim zamjenikom imenovan Elvis Kralj.

– Zahvalio bih romskoj zajednici na ukazanom povjerenju. S obzirom na to da u našoj zajednici imamo ozbiljnih problema, koristim priliku da sve dionike, gradove, općine i institucije, kao i Županiju, pozovem na suradnju u interesu unapređenja kvalitete života svih građana. Smatram da u 21. stoljeću nije dobro dijeliti ljude na „vaše“ i „naše“. Nadam se da ćemo uspostaviti dobru suradnju koja će rezultirati izradom strateškog akcijskog plana za Rome – poručio je novoizabrani predsjednik Matjaš Oršuš, te dodao da će se raditi na sanaciji narušenih međuljudskih odnosa.

Izrazio je i želju da se unutar Županije otvori Odsjek za romska pitanja gdje će biti zaposleni visokoobrazovani Romi iz Županije.

Podršku mu je pružio savjetnik ministra unutarnjih poslova i pomoćnik načelnika PU međimurske Vladimir Faber, a nakon njega se članovima obratio i predsjednik Skupštine MŽ Mladen Novak, izrazivši nadu da će konstituirano Vijeće raditi odgovorno i kvalitetno na korist čitave romske zajednice, ali i svih stanovnika Međimurja.

Župan Međimurske županije Matija Posavec čestitao je novoizabranim vijećnicama i vijećnicima te vodstvu romske nacionalne manjine.

– Želim da rješavanje postojećih problema bude naš zajednički interes. Pritom imajmo na umu staru poslovicu koja kaže „Ako vam netko da ribu, nahranio vas je za jedan dan, ali ako vas nauči pecati, nahranio vas je za cijeli život.“ Postoje problemi u suživotu s romskom zajednicom, ali i unutar romskih naselja, a povećanje broja policajaca i uvođenje vaučera kako bi se spriječilo nenamjensko trošenje novaca, predlažemo u interesu sigurnosti i dostojanstva kako Roma, tako i većinskog stanovništva – rekao je župan i naglasio da je nužno mijenjati zakonske propise oko neovlaštenog upada u posjed koji se mora teže sankcionirati.

Pozvao je vijećnike da budu primjer u svojim naseljima te da sami nastoje utjecati na prevenciju i rješavanje negativnosti u svojim sredinama, a šestero državnih prvaka iz romske nacionalne manjine naveo je kao primjere kojima se mora težiti.

– Podržavamo svaki napor uključivanja u obrazovni sustav kao i to da što više Roma pronađe zaposlenje. Međimurje je oduvijek bilo mirna i tolerantna sredina, naši građani su miroljubivi i za miran suživot, ali potreban je jači doprinos romske zajednice. Neka Vam ovo bude prilika da se pozitivnim primjerima dokažete u stvaranju kvalitetnog suživota. Na vama je velika odgovornost, no vjerujem u dobre rezultate – poručio je Posavec.

Konstituirajućoj sjednici nazočile su i viša stručna suradnica za nacionalne manjine Međimurske županije Maja Odrčić Mikulić te pročelnica Upravnog odjela za poslove župana Vesna Haluga.

Komentari

Komentara