Povežite se s nama

Život i društvo

Krunoslav Lukačić imenovan je posebnim savjetnikom ministrice poljoprivrede

Objavljeno:

- dana

Dužnost zamjenika načelnika u Općini Sračinec Krunoslav Lukačić volonterski je obavljao punih 12 godina. U tom razdoblju bio je zadužen za niz projekata koje je uspješno provodio, a kao što nam je rekao, u politici ga je uvijek vodila želja da pomogne svom kraju, svojim sumještanima. I to ne samo u svojoj općini nego i šire – u Županiji i na području cijelog sjevera Hrvatske. Povod ovom razgovoru je nedavno imenovanje posebnim savjetnikom ministrice poljoprivrede Marije Vučković za poslove savjetovanja vezane uz pojednostavljenje procedura korištenja potpora u poljoprivredi i administrativnog rasterećenja te unapređenje sustava kontrole javne nabave kod korisnika.

U javnom životu varaždinskoga kraja najviše smo vas upoznali kroz dužnost direktora Agencije za razvoj Varaždinske županije. Možete li se malo vratiti u ta vremena i izdvojiti projekte koje ste realizirali u tom razdoblju?

U Agenciji za razvoj Varaždinske županije svoj put sam započeo kao zaposlenik na EU projektima 2011. godine. S timom odličnih suradnika radio sam na pripremi i provedbi nekih od najvećih projekata (npr. opremanje mesne industrije PPK Karlovac u vrijednosti od 21 milijuna kuna, izgradnja sustava odvodnje u Općini Motovun u vrijednosti od 11 milijuna kuna, rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u općinama i gradovima Varaždinske županije u vrijednosti višoj od 15 milijuna kuna i dr.), te sam u tom razdoblju stekao veliko iskustvo na razini „od ideje do realizacije“. To je dovelo i do mog imenovanja direktorom 2015. godine te je u idućem trogodišnjem razdoblju AZRA pripremila niz značajnih projekata koji su uspješno realizirani i još se danas spominju kao neki od najuspješnijih (npr. izgradnja spojnog objekta između Odjela II. i Odjela III. sa servisnom internom prometnicom i opremanje Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof vrijednosti projekta od 51,5 milijuna kuna, energetske obnove javnih ustanova na području Varaždinske županije [škole, bolnice, Dom umirovljenika…] u vrijednosti višoj od 200 milijuna kuna).

Direktor AZRA-e

AZRA je ugašena prošle godine odlukom županijskih vlasti. Što mislite o tom potezu i jesu li time dovedeni u pitanje neki budući projekti važni za Varaždinsku županiju?

AZRA je u razdoblju svog djelovanja bila jedna od najboljih i najvažnijih agencija u cijeloj Hrvatskoj budući da smo pripremali niz projekata i za klijente izvan naše županije, a svojim iskustvom pomagali smo vrlo korisnim savjetima i na državnoj razini. Međutim, odluka o gašenju takve institucije pravo je svakog vlasnika, pa tako i trenutačne županijske vlasti. Ovom prilikom želim još jednom zahvaliti svim kolegicama i kolegama te suradnicima s kojima smo zajedno doprinijeli razvoju našeg kraja i poboljšanju standarda naših sumještana.

U politiku ste se uključili vrlo rano, i to na lokalnoj razini u vašoj općini. Kako je došlo do toga da uđete u javni život kroz kandidiranje na lokalnim izborima?

Činjenica je da dolazim iz Općine Sračinec, ali ono što želim naglasiti je da živim u naselju Svibovec Podravski, koje uz naselje Sračinec čini jednu općinu. To je specifična situacija u cijeloj županiji da imamo samo dva naselja u općini. Moj angažman započeo je kroz društveni angažman – sportski, vjerski – a na poziv aktualnog načelnika Božidara Novoselca uključio sam se u politički život Općine kandidiranjem za zamjenika načelnika 2009. godine. Želja mi je bila da naš Svibovec bude u svemu ravnopravan s drugim dijelom Općine, ali i Županije. Stekao sam dojam da su moji sumještani zadovoljni mojim angažmanom, što pokazuje i velika podrška koju sam dobivao kroz tri izborna ciklusa. Želim zahvaliti svim mještanima Općine, suradnicima i načelniku Božidaru Novoselcu i pročelniku Sandru Miku na dugogodišnjoj podršci i suradnji.

Ministarstvo

Nedavno ste imenovani posebnim savjetnikom ministrice poljoprivrede Marije Vučković. U čemu ćete savjetovati ministricu i na koji način će se to odnositi na poboljšanje poljoprivredne proizvodnje i razvoja?

Ministarstvo poljoprivrede kroz svoje programe ima velik utjecaj na razvoj poljoprivrede, ali i jedinica lokalne samouprave, kako u pretpristupnom razdoblju, tako i sada tijekom članstva. Tu je poznati program IPARD, gdje se prvi put moglo prijaviti više općina i gradova sa svojim projektima, ali i pojedini poljoprivrednici su imali mogućnost sufinanciranja svojih projekata. Danas je to Program ruralnog razvoja, iz kojeg se financiraju strategije razvoja, komunalna infrastruktura (ceste, vodovod, kanalizacija) te društvena infrastruktura (kulturni centri, vrtići, vatrogasni i društveni domovi, parkovi). Što se poljoprivrednika tiče, tu je cijeli niz mjera koje se pružaju primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda, kao i ruralnom turizmu i drugim djelatnostima vezanima uz obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Možete li nam konkretno opisati čime ćete se baviti s obzirom na vaše dugogodišnje iskustvo kako u izvršnoj vlasti, tako i na provođenju projekata sufinanciranih iz Europskih fondova te poznavanje konkretnih problema s kojima se susreću poljoprivrednici u Varaždinskoj županiji?

Moja zadaća je da svojim iskustvom u pripremi i provedbi projekata u poljoprivredi te u općinama i gradovima pokušam pojednostaviti procedure s ciljem administrativnog rasterećenja. Cilj je da se projekti počinju prvenstveno vrednovati po kvaliteti, odnosno prema kriteriju povećanja kapaciteta, razvoju proizvodnje i inovativnosti, a ne, recimo, indeksu razvijenosti općine ili grada. To bi na primjeru recimo poljoprivrednika iz Općine Sračinec ili Vidovec (indeks razvijenosti 5) koji se bavi proizvodnjom povrća i želi povećati proizvodnju ima barem iste uvjete kao i onaj koji je u općini s najmanjom razvijenošću (indeks 1). Naravno da bi se taj indeks kompenzirao većim postotkom sufinanciranja kako bi se vodilo računa i o manje razvijenim područjima. Isto tako je s projektima koje provode općine i gradovi. Također, tu su i pitanja potpore za okrupnjavanja zemljišta te rješavanje imovinskopravnih odnosa koji su ponekad i dvostruko veći od cijene samog zemljišta.

Lokalni izbori

S obzirom na to da se bliže lokalni izbori, recite nam koje su vam ambicije u tom smjeru, s obzirom na dugogodišnji angažman u izvršnoj vlasti, kao i na poziciji glasnogovornika koju trenutno obnašate u HNS-u.

Iako sam fokusiran na rad na EU i nacionalnim natječajima, u političkom smislu smatram da je sazrelo vrijeme za mlađu generaciju političara koji nisu opterećeni prošlošću, utezima kojekakvih ideologija i kojekakvih podjela. Pripadam toj mlađoj generaciji, s izraženom željom i voljom da nastavim raditi i na tom, javnom i političkom poslu, kako na lokalnoj, tako i na regionalnoj razini. Uskoro će biti prilika da o tome progovorim i puno šire i glasnije.

Općina sračinec: Akcija ranog otkrivanja raka prostate

Općina Sračinec poziva muškarce starije od 40 godina koji žive na području Općine Sračinec da se odazovu akciji ranog otkrivanja raka prostate. U sklopu akcije provodit će se vađenje krvi i po dobivenim nalazima osobe će se upućivati na ultrazvuk prostate.

Vađenje krvi provodit će Karmela Majcen, bacc. med. tech., u prostorijama Općine Sračinec u utorak, 9. ožujka, od 8 do 10 sati i u srijedu, 10. ožujka, od 16 do 18 sati.

Život i društvo

Sjednica Gradskog vijeća V. Toplica: donesene mjere za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Izvješće o radu u drugoj polovici prošle godine na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica podnijela je gradonačelnica Dragica Ratković.

Istaknula je realizaciju brojnih projekata jer je upravo nastavak investicija jedan vid potpora gospodarstvu, koje je prošle i ove godine pretrpjelo brojne udarce.

– Puno se radilo na projektima izgradnje i poboljšanja komunalne infrastrukture, s ciljem podizanja kvalitete života na području Grada. Nakon niza godina, konačno je s realizacijom krenuo i dugoočekivani projekt izgradnje novog mosta na rijeci Bednji u Tuhovcu. Most se gradi na državnoj cesti DC24, koja spaja Varaždinske Toplice i Ludbreg, a riječ je o investiciji Hrvatskih cesta vrijednoj 7,5 milijuna kuna. Nastavljena je i dobra suradnja sa ŽUC-om na projektima sanacije klizišta i izgradnje nogostupa u Ulici braće Radić u naselju Svibovec, ukupne vrijednosti projekta od 605.000 kuna, te na modernizaciji kolničkog pokrova u Varaždinskoj ulici u Varaždinskim Toplicama, ukupne vrijednosti investicije od 132.000 kuna – naglasila je, među ostalim, gradonačelnica Ratković.

Gradsko vijeće Varaždinskih Toplica donijelo je i program demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji.

Programom se želi potaknuti rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Varaždinskih Toplica te potaknuti doseljavanje mladih obitelji radi demografske obnove i povećanja broja stanovništva.

– Ovim programom definirane su mjere prodaje zemljišta za izgradnju obiteljske kuće na području Grada Varaždinskih Toplica za stanovnike s područja grada te za stanovnike izvan područja Grada Varaždinskih Toplica. Prihvatljivi korisnici s područja našeg grada imaju pravo kupnje zemljišta po povlaštenoj cijeni u iznosu do 30 % procijenjene vrijednosti nekretnine. Oni, kao i korisnici koji trenutno ne žive na području Grada Varaždinskih Toplica, dužni su u roku od tri godine od sklapanja ugovora o kupnji zemljišta izgraditi kuću i prijaviti prebivalište na adresi novonastale obiteljske kuće te su dužni zadržati prebivalište na toj adresi idućih 15 godina – pojašnjeno je na sjednici Gradskog vijeća.

Vezano uz izgradnju stambenog naselja, Grad Varaždinske Toplice zatražio je od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine darovanje nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u Varaždinskim Toplicama, ukupne površine 44.056 m², koja je prostornim planom uređenja Grada predviđena kao građevinsko područje naselja Varaždinske Toplice kao zona mješovite, pretežno stambene namjene.

Darovanje nekretnine zatraženo je radi poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji, smanjenja trenda iseljavanja stanovništva s područja Grada, poticanja doseljavanja stanovništva, izgradnje i uređenja novog stambenog naselja, a sve u cilju poticanja demografskog razvitka varaždinskih Toplica.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna – nije prihvaćen

Na dnevnom redu posljednje sjednice Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica našao se i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu.

U 2020. godini ostvareni prihodi u Proračunu Grada Varaždinskih Toplica bili su 19,9 milijuna kuna, a rashodi 15,9 milijuna. Prihodi su ostvareni s 80,56 % u odnosu na godišnji plan, a 11,90 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Manje ostvarenje prihoda u odnosu na planirane je zbog posebnih okolnosti izazvanih epidemijom bolesti COVID-19, navedeno je u izvještaju o izvršenju proračuna.

Rashodi i izdaci proračuna izvršeni su 65,67 % u odnosu na godišnje planirane, a 26,21 % manje nego prethodne godine.

Odstupanje u odnosu na prethodnu godinu je zbog toga što do kraja godine nisu završeni svi ugovoreni radovi te se završetak investicija prenosi u ovu godinu.

Od prisutnih 12 vijećnika 7 je bilo za, a 5 protiv, te godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna nije prihvaćen, jer je za to potrebna većina svih članova Gradskog vijeća, kojih je 15.

Prihvaćena su izvješća o izvršavanju programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture. U programu građenja komunalne infrastrukture realizirano je 2,9 milijuna kuna, među kojima je i 857 tisuća kuna za izgradnju kanalizacijskog sustava javne odvodnje aglomeracije Varaždinske Toplice te 514 tisuća kuna za sanaciju i uređenje kolnika te pješačkih nogostupa i cestovne odvodnje Ulice kralja Zvonimira.

U programu održavanja komunalne infrastrukture utrošeno je 2,7 milijuna kuna.

Gradsko vijeće donijelo je i odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždinskih Toplica te će se izbori za članove 18 mjesnih odbora održati zajedno s lokanim izborima 16. svibnja 2021. godine.

Nastavite čitati

Život i društvo

Bolt u Varaždinu nastavlja s pilot projektom iznajmljivanja električnih romobila

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Varaždinci će već od sredine svibnja na svojim ulicama moći koristiti električne romobile za najam. Grad Varaždin poduzima potrebne aktivnosti u suradnji s tvrtkom Bolt Services HR d.o.o. na uvođenju pilot projekta te priprema dokumentaciju kojom će se precizirati svi detalji iznajmljivanja i korištenja električnih romobila na varaždinskim ulicama.

Dio tih dogovora je i odabir lokacija na kojima će građani moći preuzeti, odnosno unajmiti romobile.

Grad Varaždin stoga upućuje poziv građanima da do 12 sati u petak, 23. travnja ove godine na adresu [email protected] pošalju svoje prijedloge gdje bi po njihovom mišljenju trebali nalaziti romobili. Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina predložio je desetak mogućih lokacija, a to su: Kapucinski trg, Studentski centar, Tehnološki park i bazeni, tržnica, TC Super Nova, sportska dvorana Arena, Sveučilište Sjever i naselje POS, Banfica kao i nekoliko pozicija u prigradskim naseljima.

Namjera je tim lokacijama pokriti mjesta na kojima se nalaze potencijalni korisnici e-romobila. Po primitku prijedloga građana, Grad Varaždin će s tvrtkom Bolt Services HR objaviti detaljnije uvjete i načine korištenja električnih romobila koji predstavljaju ekološki prihvatljivo prijevozno sredstvo i zelenu alternativu u borbi protiv prometnih gužvi i zagađenja.

Kako građani prihvaćaju takve nove oblike mobilnosti provjerio je gradonačelnik provozivši se centrom grada u četvrtak romobilom koji je izradio varaždinki majstor Siniša Vugrek. Reakcije Varaždinaca bile su više nego pozitivne.

Nastavite čitati