Povežite se s nama

Međimurje

Ljetni odmor u slovenskim Alpama uz savršen omjer sunca i svježeg zraka

Objavljeno:

- dana

IDEMO NA PLANINE

Umjesto na moru, sve je više onih koji svoj ljetni odmor ili ljetne vikend izlete odluče provesti pored rijeke ili u planinama.

Osim što će izbjeći prometne gužve, pretrpane plaže i paklene vrućine, planine će im pružiti dobitnu kombinaciju sunca i svježeg zraka. Za one koji žele iskusiti drukčije ljetovanje, dobar izbor može biti izlet u Logarsku dolinu i na obronke Kamniško-Savinjskih Alpi u obližnjoj Sloveniji.
Ovaj se planinski lanac prostire na sjeveru Slovenije uz granicu s Austrijom, a od Varaždina se do podnožja planina može stići za oko dva i pol sata vožnje automobilom. Stoga ne čudi da je ovo omiljeno odredište planinara i alpinista varaždinskog kraja, ali i ostatka Hrvatske. Logarska dolina pruža obilje prirodnih ljepota, zanimljivosti i turističkih sadržaja svakom izletniku namjerniku bez obzira na njegove planinarske ambicije.

Posljednji ledenjaci

Prvenstveno, ovo je područje jedno od najšumovitijih dijelova Slovenije. Zbog obilja kisika i svježeg zraka čak i tijekom najsparnijih ljetnih dana odlično je mjesto odmora za sve kojima prženje na suncu nije ideal ljetnog provoda.

Iz Varaždina i Zagreba do Logarske se doline može bez problema stići lokalnim cestama, pa se ne mora plaćati slovenska vinjeta za autoceste. Već je sam ulazak u dolinu veličanstven jer se uokolo pruža pogled na plavičaste planinske masive s nakupinama snijega koji se može vidjeti i tijekom najtoplijih ljetnih dana. Jedna od atrakcija Kamniških Alpa je i Ledenjak pod Skutom. Uz Triglavski ledenjak, to je jedini preostali ledenjak u Sloveniji.
Na ulazu u dolinu smještena je recepcija gdje se za ulazak plaća 8 eura po automobilu, osim ako dolazite kasno navečer. U dolini je smješteno nekoliko ugostiteljskih objekata i privatnih obiteljskih kuća sa sobama, igralištima za djecu, prostorom za rekreaciju i ograđenim prostorima s domaćim životinjama poput konja i krava. Cesta vodi kroz dolinu i ulazi u šumu u podnožju planina, a na kraju puta obavezno se prošetajte do slapa Rinke koji je dio izvorišta rijeke Savinje. U Logarskoj dolini je dvadesetak slapova, od kojih većina nastane tijekom proljeća i jeseni, a Rinka je najveći i ujedno među najljepšima u Sloveniji pa je i popularna turistička destinacija.

Pažnju će vam sigurno odmah privući Orlovo gnijezdo, drvena nastamba sagrađena na visokoj stijeni koja služi kao kafić, suvenirnica i osmatračnica s koje možete uloviti najbolje kadrove prštećeg slapa. Od parkirališta do podnožja slapa vodi šetnjica od petnaestak minuta, a od Rinke kreće planinarska staza prema Frischaufovom domu na Okrešlju. Dom je smješten na oko 1400 metara nadmorske visine i odatle kreću planinarske staze prema svim vrhovima Kamniško-Savinjskih Alpi od kojih su najpopularniji Brana, Turska Gora, Grintavac, Skuta, Mrzla Gora, Ojstrica…

Egzotična staza

Put do doma mjestimice je strm i zahtjevan ali se njime rado prošeću i obitelji s djecom jer je staza dobro uređena i vrlo zanimljiva, a uspon traje oko sat i pol. Na oko dvije trećine puta dolazi se do stijena odakle izvire rijeka Savinja. Voda se odatle strmo spušta preko kamenja i raslinja uz male slapove i bazene te se na kraju izlijeva kroz slap Rinku. Voda zatim ponire pod zemlju i nakon nekoliko kilometara izvire na površinu stvarajući hladnu i bistru rijeku Savinju. Na putu od slapa do doma na Okrešlju možda ćete se na trenutke osjećati kao da ste u nekom egzotičnom raju zbog huka vode, bujne vegetacije i cvijeća raskošnih boja.

Na trećini puta naći ćete se točno iznad slapa Rinke. Potok (koji se pretvara u slap) prelazi se preko mostića i put dalje vodi uzvodno preko drvenih ljestvi i kamenja. Sve u svemu, staza je kao stvorena za avanturiste i ljubitelje prirode svih uzrasta. Ukoliko imate sreće pa u Frischaufov dom stignete za lijepa i vedra dana, sa zaravni ispred doma uživat ćete u predivnom pogledu na stjenovite planinske vrhunce i ugodnom svježem planinskom zraku. Za one koji imaju dovoljno iskustva i potrebnu opremu, odavde mogu nastaviti prema planinarskom domu na Kamniškom sedlu. Uspon je kategoriziran kao zahtjevan i traje oko dva i pol sata.

Frischaufov dom na Okrešlju prilično je omiljen među hrvatskim planinarima. Velikim dijelom zahvaljujući Belom, slovenskom planinaru koji je donedavno vodio dom u kojem se umjesto slovenskih narodnih popevki mogla čuti isključivo rock glazba. Beli u domu više nije gazda, ali je atmosfera i dalje opuštena, a on navodno pokušava naći posao na nekom svjetioniku jer mu je na Okrešlju postalo predinamično.

 

Izvor: Marija Gašpar, HPD Željezničar
Foto:

Međimurje

Zna se plan djelovanja: potresi, poplave, vremenske nepogode, klizišta i epidemije najveće su prijetnje

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Ilustracija

Potresi na području Sisačko-međimurske županije još su jednom pokazali kolika je važnost postojanja jasno propisanih procedura djelovanja u takvim i sličnim katastrofičnim situacijama. Važnost što brže normalizacije funkcioniranja ključnih službi i institucija, presudne su u spašavanju ljudskih života i izbjegavanju mogućih nesretnih slučajeva.

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite, Međimurska županija je donijela Procjenu rizika od velikih nesreća za svoje područje. Procjenom se uređuju opasnosti i rizici koji ugrožavaju Međimursku županiju, procjenjuju se potrebe i mogućnosti za sprječavanje, umanjivanje i uklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća te stvaraju uvjeti za izradu planova zaštite i spašavanja stanovništva uz djelovanje svih mjerodavnih struktura, operativnih snaga zaštite i spašavanja i resursa cjelovitog i sveobuhvatnog županijskog sustava upravljanja u zaštiti od katastrofa i velikih nesreća.

U Smjernicama je navedeno da su potres, poplava, ekstremne vremenske pojave (ekstremne temperature, grmljavinsko nevrijeme, padaline, snijeg i led), epidemije i pandemije te degradacija tla (klizišta) prijetnje od kojih postoji veliki rizik za prostor Međimurske županije. Osim navedenih, prijetnje, odnosno rizici koji mogu uzrokovati velike materijalne štete su i poplave uzrokovane pucanjem brana te industrijske nesreće.

– Temeljem Procjene rizika od velikih nesreća donesen je Plan djelovanja civilne zaštite za Međimursku županiju. Njime se određuje postupanje operativnih snaga sustava civilne zaštite Županije u otklanjanju posljedica ugroza. Aktiviranje operativnih snaga sustava civilne zaštite odlukom nalaže izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (župan) samostalno ili na prijedlog odgovorne osobe žurnih službi ili operativnih snaga sustava civilne zaštite kada utvrdi da izvanredni događaj ima tendenciju razvoja u veliku nesreću i kada je proglašena velika nesreća – objašnjava Josip Grivec, načelnik Stožera civilne zaštite Međimurske županije.

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili veće nesreće na području Međimurja, župan ima pravo i obvezu mobilizirati sveukupne ljudske i materijalno-tehničke potencijale s područja Županije. Ugroze mogu biti predvidive, poput poplava ili ekstremnih vremenskih uvjeta ili pak nepredvidive, kao što su potres, epidemije i pandemije, klizišta i industrijske nesreće. Za slučaj predvidivih ugroza župan uvodi pripravnost operativnih snaga sustava civilne zaštite, dok kod nepredvidivih ugroza, nakon što se dogode, župan aktivira sve potrebne snage civilne zaštite po nastanku istih.

– Stožer civilne zaštite kao savjetodavno tijelo obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Kada se sustav civilne zaštite aktivira na razini gradova i općina, sustav civilne zaštite na područnoj županije postupno se prema stvarnim potrebama stavlja u stanje pripravnosti. Temeljem zahtjeva lokalne razine, regionalna razina usklađuje pružanje materijalne i druge pomoći lokalnoj razini pogođenoj velikom nesrećom – pojašnjava Grivec.

HGSS

Nakon regionalne razine i sustav civilne zaštite na državnoj razini postupno se prema stvarnim potrebama stavlja u stanje pripravnosti. Nakon što je aktivirala sve raspoložive snage sustava civilne zaštite iz svoje nadležnosti koje su se pokazale nedostatne u sprečavanju, odnosno otklanjanju posljedici u velikim nesrećama, Međimurska županija može zahtijevati pomoć s više razine. Pomoć će zatražiti s državne razine putem Centra 112.

– Veliku nesreću na području svoje nadležnosti proglašava izvršno tijelo jedinice lokalne i regionalne samouprave, odnosno župan, na prijedlog načelnika Stožera civilne zaštite ili Ministarstva unutarnjih poslova. Župan donosi odluku i o prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite. Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i obavlja poslove koji proizlaze iz Zakona o sustavu civilne zaštite, Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite te drugih propisa koji uređuju sustav civilne zaštite – zaključuje Josip Grivec.

Borba protiv stvarne ugroze

Kako sustav funkcionira u praksi, najbolje dokazuje primjer djelovanje u slučaju epidemije koronavirusa. Stožer civilne zaštite Međimurske županije te gradski i općinski stožeri aktivirani su temeljem naloga Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Konkretno uz aktivnosti vezane uz COVID-19, u rad županijskoga Stožera uključivani su ravnateljica Ljekarne Čakovec, epidemiolozi Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, liječnici specijalisti, pročelnici nadležnih upravnih odjela i drugi. Komunikacija sa Stožerom civilne zaštite Republike Hrvatske, s gradskim i općinskim stožerima, zdravstvenim institucijama i svim ostalim operativnim snagama koje su bile uključene u aktivnosti u cilju suzbijanja bolesti COVID-19, odvija se telefonom, odnosno mobitelom, e-poštom, preko WhatsApp i Viber grupe, neposrednim kontaktom, radiouređajem, odnosno sustavom TETRA te video konferencijom. Sve operativne snage redovno obnavljaju opremu i imaju je u dovoljnim količinama. Također, redovito se osposobljavaju i to formalnim i neformalnim obrazovanjem, informativnim i promidžbenim aktivnostima, uvježbavanjem, treninzima i vježbama, na savjetovanjima, radionicama i tečajevima.

– Slijedom navedenoga može se zaključiti da sustav civilne zaštite na području Međimurske županije omogućava izvršavanje svih zadaća vezanih uz zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od velikih nesreća i katastrofa zahvaljujući dobroj organiziranosti i opremljenosti svih operativnih i ostalih gotovih snaga koje se i zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti – poručuje Josip Grivec.

Grad Čakovec provjerava stanje javnih objekata

Grad Čakovec je potaknut nedavnim događanjima uzorkovanima razornim potresima na području Siska, Petrinje i čitave Banije, pristupio dodatnim provjerama nekih javnih objekata, pa se tako uz I. osnovnu školu provjeravaju i zgrade područnih škola u Novom Selu Rok i Krištanovcu.

– Ostale građevine obrazovnih ustanova na području Grada Čakovca građene su nakon 1964. godine, što znači da zadovoljavaju sve propise i tehničke regulative seizmičke otpornosti. Isto tako, nevezano uz potrese, redovno se provjeravaju i prema potrebi zamjenjuju dimnjaci na školskim zgradama što spada u redovito održavanje javnih objekata na području Grada Čakovca – informirali su iz Grada Čakovca.

Nastavite čitati

Međimurje

Udruga slijepih Međimurske županije traži volontere za rad sa slijepim osobama

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Udruga slijepih Međimurske županije u potrazi je za volonterima za rad sa slijepim osobama u sklopu programa „Osjetimo život“, koji financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike.

Traži se po jedan volonter za svako od sljedećih volonterskih mjesta:

Voditelj kreativnih radionica

„Na kreativnim radionicama imat ćeš mogućnost kreativno se izraziti te probuditi maštu slijepih.

Rad će obuhvaćati: u suradnji s voditeljicom programa prilagođavanje već postojećih radionica te osmišljavanje novih, nabavku i pripremu materijala, vođenje radionica.

Prijavi se za ovo volontiranje ukoliko si kreativna osoba te možeš izdvojiti dva sata mjesečno.“

Videća pratnja na nordijskom hodanju

„Članovima Udruge potrebna je pomoć/videća pratnja u nordijskom hodanju.

Bavljenje sportskim aktivnostima povećava mobilnosti slijepih osoba i pozitivno utječe na njihovo zdravlje te doprinosi povećanju njihovog samopouzdanja. Druženjem i pomaganjem slijepoj osobi u sportskim aktivnostima, volonter pruža, ne samo pomoć, već i svoje prijateljstvo.

Udruga traži volontera koji će svaki utorak po jedan sat (tijekom travnja, svibnja, lipnja, rujna i listopada) hodati sa slijepim osobama u Perivoju Zrinskih.“

Voditelj radionica međusobnog osnaživanja slijepih žena

„Slijepe žene četiri puta godišnje sudjeluju na radionicama koje se provode s ciljem njihovog međusobnog osnaživanja.

Za vođenje ovih radionica tražimo volontera – socijalnog radnika, psihologa, rehabilitatora ili osobu slične struke.“

Voditelj književnog kluba

„Jednom mjesečno Udruga održava književni klub za članove na kojem oni čitaju, raspravljaju o knjigama, imaju mogućnost upoznavanja književnika i slično.

Tvoj posao će biti: čitati tijekom književnog kluba, moderirati rasprave o knjigama te u suradnji s voditeljicom programa dogovarati susrete s književnicima.

Za ovu poziciju tražimo književnog entuzijasta.“

Dakle, Udruga traži osobe za volontiranje koje su senzibilizirane prema slijepim osobama, kreativne, pouzdane, snalažljive, fleksibilne, druželjubive, komunikativne, proaktivne i strpljive.

– Pomoći ćeš slijepim osobama obogatiti slobodno vrijeme i time pridonijeti održavanju njihova aktivnog života. Imat ćeš mogućnost raditi na sebi usvajanjem novih znanja i vještina. Putem kontakta s članovima i djelatnicima Udruge upoznat ćeš se s načinom rada Udruge i karakteristikama rada sa slijepim osobama te steći nova iskustva i poznanstva. Volonterske sate upisat ćemo ti u volontersku knjižicu te, po želji, izdati potvrdu o volontiranju. Bit će ti pružena kontinuirana podrška koordinatorice volontera te, po potrebi, stručnih osoba, koje će ti biti na raspolaganju za pomoć i savjete tijekom volontiranja – poručuju iz Udruge slijepih Međimurske županije.

Za sve koje žele pomagati drugima, a ujedno raditi na sebi, mogu se prijaviti putem e-mail adrese: [email protected] ili na broj mobitela: 091/639-0005.

Nastavite čitati