Tijekom Dana regionalnog razvoja i fondova EU koji su proteklog vikenda održani u Šibeniku uručena su priznanja najuspješnijim gradovima prema izboru Najbolji grad u organizaciji Jutarnjeg lista, gradonačelnik.hr i Ipsos puls.

Prema njihovom izboru Ludbreg je šampion u kategoriji EU fondova.

– Ovogodišnji smo dobitnik priznanja kao najbolji grad po povlačenju europskih sredstava po glavi stanovnika. Grad Ludbreg je prema analizama Ministarstva financija, ali i prema anketama koje su provedene najbolji grad u toj kategoriji i na to smo ponosni. Prepoznati smo izvan našega grada, drago nam je zbog postignutog uspjeha, a shvatit ćemo ovo priznanje kao poticaj za daljnji rad – rekao je gradonačelnik Dubravko Bilić.

Za izračun najboljih u ovoj kategoriji korištena su konsolidirana izvješća gradova.

Gradovi mogu povlačiti sredstva iz EU direktno ili indirektno (putem institucija centralne države), a za izračun su korišteni podaci od 2015. do 2018. godine.

Direktne i indirektne pomoći su potom zbrojene kako bismo dobili koliko su gradovi ukupno povukli sredstava iz EU za promatrano četverogodišnje razdoblje.

Nakon toga su napravljena dva pokazatelja – iznos EU sredstava po stanovniku dobiven na način da su podijeljena ukupna EU sredstva koja je povukao pojedini grad s brojem stanovnika tog grada, te udio povučenih sredstava EU za pojedini grad u ukupnom iznosu svih sredstava (sveukupni iznos sredstva koja su povukli gradovi iz EU u četverogodišnjem razdoblju).

Nakon toga, ta dva pokazatelja su standardizirana te agregirana u zajednički skupni indeks korištenjem metodologije Ministarstva regionalnog razvoja.

Komentari

Komentara