Povežite se s nama

Novosti

Medicinski otpad kroz Jalkovec u D. Miholjac!?

Objavljeno:

- dana

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Velika čistka nastavlja se nadzorom u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada. Tri rješenja u ovoj fazi akcije usmjerena su na gospodarenje medicinskim otpadom, a među tvrtkama kojima je izrečena zabrana je i LOTUS 91 iz Jalkovca.

Skupljanje i odlaganje medicinskog otpada, kojeg se u Hrvatskoj godišnje proizvede 2500 tona, podvrgnuto je specijalnim zahtjevima radi sprječavanja moguće infekcije i osiguravanja zdravlja ljudi. Radi se o infektivnom otpadu koji može sadržavati patogene mikroorganizme, oštrim medicinskim predmetima poput igala i skalpela, kemijskom otpadu kao što su mikrobiološke podloge ili medicinska ambalaža i patološkom otpadu, ali i o posebnim kategorijama otpada za koje zdravstvena ustanova mora osigurati zbrinjavanje. Primjerice, otpadna električna i elektronička oprema, otpadne baterije, fluorescentne cijevi  i slično.

Nadzorom su obuhvaćeni proizvođači medicinskog otpada, dakle zdravstvene ustanove,  te ovlaštene osobe koje gospodare medicinskim otpadom – odnosno sakupljači i obrađivači.

Za vrijeme inspekcijskog nadzora u tvrtki Remondis Medison, koja se bavi obradom infektivnog i potencijalno infektivnog otpada, inspektor zaštite okoliša posumnjao je u točnost rezultata analize obrađenog otpada te je zatražena nova analiza, koja je i obavljena u Zavodu za javno zdravstvo ‘Dr. Andrija Štampar’. Radi se o otpadu koji nastaje obradom medicinskog otpada u uređajima za dezinfekciju, a koji bi nakon provedenog postupka trebao zadovoljiti uvjete koji omogućuju neopasno odlaganje na odlagalište otpada. Uvjeti su propisani Pravilnikom o uvjetima i načinima odlaganja otpada na odlagalište a analiza je pokazala da ih obrađeni otpad ne zadovoljava.

Prateći dalje tokove otpada koji ne zadovoljava uvjete za odlaganje iz tvrtke Remondis Medison inspekcija zaštite okoliša obavila je nadzor tvrtki koje su navedeni otpad preuzimale, ponovno obrađivale i odlagale na odlagalište Doroslov u Donjem Miholjcu. U periodu od 16.7. do 9.10.2013. na odlagalište je odloženo oko 400 tona otpada. Budući da je otpad odložen, ne možemo ga naknadno izuzeti s odlagališta niti uzeti uzorke na osnovu kojih bismo mogli potvrditi koliko dio ne zadovoljava uvjete za odlaganje na odlagalište.  Nakon provedenih nadzora Inspekcija zaštite okoliša izdala je rješenja tvrtkama Remondis Medison d.o.o., LOTUS 91 d.o.o. i KG PARK d.o.o.

Tvrtki Remondis Medison d.o.o. od 21. listopada 2013. zabranjuje se odlaganje otpada koji nastaje obradom infektivnog otpada,  jer je nadzorom utvrđeno da otpad koji nastane nakon obrade ne udovoljava uvjetima za odlaganje na odlagalište otpada.

Tvrtki LOTUS 91 d.o.o. zabranjuje se odlaganje   ostalog otpada od mehaničke obrade, porijeklom iz tvrtke Remondis Medison. Zabrana se odnosi na otpad koji ne zadovoljava uvjete za odlaganje na odlagalište. Nadzorom je utvrđeno da je tvrtka LOTUS 91 d.o.o od tvrtke Remondis Medison preuzimala obrađeni medicinski otpad, prethodno obrađen u tvrtki Remondis i klasificiran kao neopasni otpad,   te ga nakon dodatne mehaničke obrade odlagala putem tvrtke KG PARK d.o.o. na odlagalištu Doroslov u Donjem Miholjcu.

Stoga je i tvrtki KG PARK d.o.o. iz Donjeg Miholjca zabranjeno odlaganje otpada porijeklom iz tvrtke Remondis Medison na odlagalište Doroslov u Donjem Miholjcu. Zabrana se odnosi na otpad koji ne zadovoljava uvjete za odlaganje na odlagalište.

Potencijalno infektivan otpad može se odložiti na odlagališta samo nakon zakonom propisanih načina obrade nakon kojih postaje neopasan. Jedan od postupaka je  fizikalno-kemijska obrada usitnjavanjem i tretiranjem vodenom parom – u uređaju za dezinfekciju i sterilizaciju otpad se, nakon što se samelje, dezinficirana vodenom parom.  Drugi način je obrada u sterilizatoru-konverteru koji omogućuje istovremeno mrvljenje i sterilizaciju otpada te njegovo sušenje.  Tako obrađen otpad može se još koristiti u energetske svrhe, kao energent za rad energane, ili spaljivati u postrojenju za spaljivanje otpada. Tako obrađeni otpad nije više opasan niti infektivan, i ukoliko udovoljava kriterijima za odlaganje iz Pravilnika o uvjetima i načinima odlaganja otpada na odlagališta, može se odložiti na odlagalište jer ne predstavlja ugrozu za zdravlje ljudi i okoliša.

Kriteriji inspekcije zaštite okoliša u nadzoru dionika sustava gospodarenja medicinskim otpadom usmjereni su na količine proizvedenog otpada, kapacitete i djelatnosti pružanja zdravstvene zaštite, te postupke obrade i njegov mogući utjecaj na okoliš.

Izvor: MZOIP
Foto: Google street

Međimurje

Happy Bike: sastanak projektnih timova uključenih gradova održan u Letenyu

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Uz brojne projekte u kojima sudjeluje kao partner ili nositelj projekta, Grad Prelog dio je i projekta HAPPY BIKE.

HAPPY BIKE je projekt Europske unije koji je odobren za financiranje u okvirima Interrreg programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska. Partneri projekta su gradovi Letenje, Prelog i Ludbreg te ŽUC Varaždin. Ukupni budžet projekta je nešto više od milijun eura – EU sredstva 866.282,16 eura, vlastita sredstva 111.415,59 eura. Početna konferencija ovog projekta održana je krajem mjeseca siječnja. U srijedu, 28. veljače, održan je i sastanak projektnih timova iz gradova sudionika projekta.

Sastanak je održan u prostorima gradske uprave mađarskog Grada Letenye. Projekt je sa provedbom započeo početkom mjeseca studenog prošle godine, a voditelj projekta za područje Grada Preloga je Miroslav Hržić.

Glavni cilj projekta je izgraditi nove atrakcije uz rijeke Dravu i Muru uz koje se vežu bogata i raznolika prirodna i kulturna baština. To se planira kako bi se generirao gospodarski rast na prostoru uključenih programskih područja (Grad Letenye, Grad Prelog i Grad Ludbreg). Razvoj infrastrukture koja se provodi u okviru predloženog projekta trebao bi privući veći broj posjetitelja.

Uz uspostavljanje nove biciklističke rute Letenye-Prelog-Ludbreg te interpretacijskim stazama sa prikazom kulturne i prirodne baštine (na ukupnoj dužini od oko 100 km), lokalno stanovništvo i posjetitelji imat će poboljšani pristup slikovitim, gotovo netaknutim prirodnim područjima, a i drugi potencijalni turisti koji posjećuju mjesta uz rijeke Dravu i Muru. Poseban naglasak stavlja se na činjenicu da je ruta Letenye-Prelog-Ludbreg kapilarna ruta čime će se osigurati poveznica s obje strane hrvatsko – mađarske granice, kao i priključak na EuroVelo mrežu.

Područja uključena u projekt Happy Bike su: Županija Zala, Međimurska i Varaždinska županija. Najmanje 11 naselja trebalo bi imati koristi od projekta, a oko 60 kulturnih i prirodnih znamenitosti će biti evidentirano i dostupno posjetiteljima. Sljedeći sastanak projektnih timova održat će se u mjesecu svibnju u Ludbregu.

Nastavite čitati

Događanja

Kulturno-umjetnička večer posvećena Rudolfu Steineru održana u čakovečkoj knjižnici

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Rudolf Steiner

U čakovečkoj Knjižnici „Nikola Zrinski“ prošlog tjedna predavanjem i kulturno-umjetničkim programom je obilježena 157. obljetnica rođenja začetnika antropozofije i waldorfske pedagogije, Rudolfa Steinera.

Program se odvijao u tamošnjoj multimedijalnoj dvorani, pri čemu je posjetiteljima na dolasku zahvalila ravnateljica knjižnice, Ljiljana Križan.

Rudolf Steiner je rođen 25. ili 27. veljače 1861. godine u Donjem Kraljevcu. Bio je utjecajan u mnogim područjima, uključujući odgoj i obrazovanje, poljoprivredu, umjetnost i filozofiju. Unutar svoje pedagogije htio je uspostaviti odgoj djece kao cjelovitih ljudskih bića, naglašavajući važnost ravnoteže fizičkog i duhovnog aspekta čovjeka. S tim u cilju razvio je i euritmiju, izvedbenu umjetnost koja je ujedno i metoda terapije. To su zapravo geste i pokreti koji kretanjem tijela žele izraziti govor i zvuk. Pomoću njegovih ideja razvijena je i biodinamička poljoprivreda. Temeljna zamisao takve vrste ratarstva počiva na „životnoj snazi“, ideji da biljke i životinje posjeduju „kozmičku silu“ koju hranjenjem ljudi unose u svoj organizam. Steiner je smatrao i da pesticidi i umjetna zaštitna sredstva i gnojiva hrani oduzimaju životnost.

Govoreći o naučavanju dr. Rudolfa Steinera, ravnateljica istoimenog centra u Donjem Kraljevcu, Dijana Posavec, pričala je i o predviđenim aktivnostima večeri.

Ravnateljica Centra “Dr. Rudolf Steiner”, Dijana Posavec

-Povodom 157. obljetnice rođenja našeg sunarodnjaka odlučili smo da će se ovdje u čakovečkoj knjižnici održati jedno interesantno predavanje, govorit će gospođa Mila Željeznjak. Naš prijatelj Goran Vadlja iz Donjeg Kraljevca provest će zvukoterapiju. Za 27. veljače bila je predviđena donatorska večer u Toplicama sv. Martin, no zbog vremena smo je morali odgoditi, javnost ćemo naknadno obavijestiti o novom terminu. Odlučili smo da ovu godinu posvetimo popularizaciji lika i djela Rudolfa Steinera. Predavanja na temu biodinamike vrlo su popularna, u Varaždinskoj županiji posjećenost je bila velika, a u bliskoj budućnosti organizirat ćemo ih u Zagrebu, Istri i Slavoniji.

Učenice Graditeljske škole Čakovec predstavile su Steinerovu poeziju

Steinerovu poeziju predstavile su učenice Graditeljske škole Čakovec. Gospođa Mila Željeznjak potom je održala predavanje pod nazivom „Boje duše“ na temu anđeoskog svijeta. Večer je završila govorom Gorana Vadlje o utjecaju zvuka na organizam. Uslijedila je njegova terapija zvukom u trajanju od 15 minuta.

Nastavite čitati

Promo

Varaždinsko online izdanje

Međimursko online izdanje