DOBRA VIJEST

Od nedjelje, 1. listopada, Međimurska županija dobila je ordinaciju dežurnog stomatologa za dane vikenda i blagdana.

U suradnji s Domom zdravlja, Županija je osigurala rad posebnog dežurstva u Nedelišću kako bi se pacijentima omogućila veća dostupnost zdravstvenih usluga izvan redovnoga radnog vremena. Stomatološko dežurstvo nalazi se u ordinaciji dentalne medicine Doma zdravlja Čakovec u Nedelišću, u Ulici maršala Tita 1. Međimurska županija za tu će svrhu godišnje iz svog proračuna izdvojiti oko 150 tisuća kuna, prema planu rada koji je izrađen još prije dvije godine, kada nije bilo konsenzusa stomatologa.

– Odlukom Župana i Županije uveden je ovaj nadstandard, nedjeljom i blagdanima. Mi smo već napravili raspored rada liječnika i medicinskih sestara do kraja godine zahvaljujući tome što nam je osnivač dao konkretnu financijsku pomoć, nakon čega je ostatak bilo lakše ostvariti i organizirati – naglasio je dr. Branko Vrčić, ravnatelj Doma zdravlja Čakovec, i dodao da je Međimurje prva županija koja je organizirala obiteljska dežurstva još 2012. godine.

– Stomatoloških dežurstava nema nitko osim nas i Varaždina te velikih kliničkih centara. Dežurstvo je spremno za najhitnije slučajeve, a ako je potreban operativni zahvat, uputit će se u nekoliko kilometara udaljenu Županijsku bolnicu Čakovec, s kojom se nastavlja odlična suradnja – zaključio je dr. Vrčić.

Izvor:
Foto:

Komentari

Komentara