FOTOIlustracija / Studio Vipro

Čak devet gradova i općina iz Međimurske županije nalazi se na popisu 10 najučinkovitijih jedinica lokalne samouprave u odvajanju otpada.

Najvišu stopu selektivnog prikupljenog otpada ima Općina Belica sa stopom od 69,8 posto. Slijede gradovi Prelog (65,08 posto) i Krk (Primorsko-goranska županija, 62,95), a zatim međimurske općine Strahoninec (58,69), Donja Dubrava (58,39), Donji Kraljevec (57,24), Goričan (55,92), Sveta Marija (55,88), Domašinec (55,01) i Dekanovec (54,6). Stopu odvajanja otpada iznad 50 posto ima još i Šenkovec (54,1). Među prvih 30 općina i gradova još je sedam iz Međimurske županije.

SPAR

Prema preliminarnim podacima ukupno je u Hrvatskoj u okviru javne usluge u svim općinama i gradovima prikupljeno 1,12 milijuna tona miješanog komunalnog otpada te 117.708,57 tona odvojeno sakupljenog komunalnog otpada. Stopa odvojenog sakupljanja za cijelu Hrvatsku u 2018. godini iznosila je tek 11,52, čime rezultati ostvareni u Međimurju dodatno dobivaju na vrijednosti.

Cilj koji Hrvatska mora ispuniti do 2020. godine je recikliranje barem 50 posto ukupne količine komunalnog otpada, a Međimurje je to u najvećoj mjeri već ostvarilo.

Komentari

Komentara

loading...