Ministarstvo poljoprivrede predložit će primjenu mehanizma fleksibilnosti između fondova i prenamjenu 100 milijuna kuna za dodatnu potporu osjetljivim sektorima, odnosno uvođenje interventnih mjera uz prethodno odobrenje Europske komisije. Zbog ograničenja prometa i povećanja manipulativnih troškova pri izvozu proizvoda na zajedničko tržište Europske unije predložit će se nove mjere državnih potpora i potpora malih vrijednosti.

Sve ovo poduzet će se da bi se u najvećoj mogućoj mjeri smanjile poteškoće poljoprivrednih proizvođača uzrokovanih ograničenjima zbog širenja koronavirusa.

U dijelu koji se tiče ribolova financirat će se privremena obustava ribolova, što je posebno važno za kočarski i plivaričarski ribolov koji čini gotovo 90 posto ribolova. Na taj način nadoknadit će se gubici koje će taj sektor imati u narednim mjesecima. Dodatno, povećat će se sredstva za potpore malih vrijednosti za sektor ribolova i akvakulture, a od Europske komisije će se zatražiti i financiranje ambalaže za ribarske proizvode.

Dodatna mjera rasterećenja sektora ribarstva te marikulture je i privremeno oslobađanje od plaćanja naknada za postojeće pristojbe, naknade i ostala davanja kojih su obveznici vlasnici plovila i vlasnici uzgajališta morske ribe i školjkaša, kao što su troškovi priveza, troškovi tehničkih pregleda te troškove koncesija uzgajivača u marikulturi.

U području šumarstva odgodit će se rok plaćanja dospjelih obaveza Hrvatskim šumama za drvne sortimente do 100 dana. Svim gospodarstvenicima kojima su dodijeljene potpore male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja produžen je rok iskorištenja sredstava do kraja godine.

Predlaže se odgoda plaćanja zakupnine i koncesijskih naknada za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske i to za tri mjeseca od dana ugovorenog dospijeća.

U suradnji s Ministarstvom gospodarstva omogućit će se interventni otkup viškova u stočarskoj proizvodnji, ratarskoj proizvodnji te voćarstvu i povrćarstvu, kao i nabava sjemenske robe za potrebe poljoprivredne proizvodnje u slučaju nedostatka.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvom poljoprivrede, provodi osam novih mjera namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima uslijed pandemije uzrokovane koronavirusom.

Uvodi se moratorij na sve rate ESIF Mikro i Malih zajmova te Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj do 31. prosinca 2020. godine. Povećava se alokacija za financijski instrument ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjena mikro i malim poduzetnicima. Smanjuju se kamatne stope na investicijske kredite ESIF Mikro i Mali zajmovi te povećavaju maksimalne stope jamstva za kredite za obrtna sredstva sa 65 na 80 posto glavnice kredita.

Kao novost se uvodi financijske instrument „COVID-19 krediti/zajmovi“ za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike. Novost je i Mikro zajam za ruralni razvoj za obrtna sredstva subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru uz bržu i jednostavniju obradu, poček i nižu kamatnu stopu.

Jedna od mjera su i kontra garancije za 50 posto glavnice ESIF Mikro zajma za obrtna sredstva za sektor turizma. Realizirat će se i Program ruralnog razvoja „Uspostava mjere B“, koja omogućuje pojedinačna jamstva do 80 posto glavnice kredita za kredite za obrtna sredstva koji se provodi putem 16 financijskih institucija.

Komentari

Komentara