Promjena imena?

Saborski zastupnik MOST-a NL Robert Podolnjak podnio je predsjedniku Sabora Republike Hrvatske Zakonski prijedlog čijim usvajanjem Sveučilište Sjever mijenja ime u Sveučilište u Varaždinu, sa sjedištem u Varaždinu, a ne Koprivnici.

Naime, riječ je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku, što je bila tema današnje MOST-ove konferencije za medije.

– Prije dvije godine Republika Hrvatska preuzela je osnivačka prava nad Sveučilištem Sjever. Kada je taj Zakon donijet, nije promijenjen naziv Sveučilišta, ni njegovo sjedište, koje je danas u Koprivnici. Jedino su osnivačka prava nad Sveučilištem Sjever prenijeta na Republiku Hrvatsku, koja i danas ta prava vrši – rekao je Podolnjak koji je pobliže objasnio razloge upućivanja zakonskog prijedloga u saborsku proceduru.

– Sva javna sveučilišta u Hrvatskoj u svom nazivu sadrže ime grada u kojem je središte sveučilišta, bez iznimke, osim Sveučilišta Sjever – rekao je Robert Podolnjak

Prvi je taj da sva javna sveučilišta u Hrvatskoj u svom nazivu sadrže ime grada u kojem je središte sveučilišta, bez iznimke, osim Sveučilišta Sjever.

– Već nekoliko godina dobivam sugestije profesora s tog sveučilišta, ali i drugih profesora da je taj naziv neprimjeren. Naziv Sveučilišta Sjever ni na koji način ne govori gdje se to Sveučilište nalazi. Jer, sjever je jedna vrlo neodređena geografska odrednica i može se govoriti o sjeveru bilo koje države – rekao je Podolnjak, koji je dodao da je drugi razlog upućivanja Zakona u proceduru još relevantniji. Riječ je o sjedištu Sveučilišta Sjever, za koje traži da bude u Varaždinu.

– Činjenica koju svi dobro znamo jest da je Sveučilište Sjever u najvećoj mjeri proizašlo iz nekadašnjeg Veleučilišta u Varaždinu, kao i to da najveći broj studenata studira u Studijskom centru u Varaždinu, a znatno je manji broj u Koprivnici. U vrijeme kada je donesen Zakon o preuzimanju osnivačkih prava u svibnju 2015. godine, prema podacima koji su tada bili javno dostupni napisano je da od 2850 studenata na Sveučilištu, njih 2460 je studiralo u Varaždinu, a samo njih 381 u Koprivnici – objasnio je Podolnjak čiji će se zakonski prijedlog na dnevnom redu Sabora naći sredinom siječnja, kada slijedi nastavak zasjedanja.

Božićni i novogodišnji poklon MOST-a

Osvrnuo se i na nedavno održanu svečanu sjednicu Gradskog vijeća održanu povodom obilježavanja Dana grada, na kojoj je, kaže Podolnjak, skoro svaki govornik govorio o Varaždinu kao Sveučilišnom gradu, što je jedna od glavnih središnjih programskih točaka grada u budućnosti.

– Ovo je naš doprinos tomu i mislim da je ovo idealan trenutak za prijedlog ovog zakona. Važna je i činjenica da u Ministarstvu znanosti i obrazovanja imamo ministricu koja je iz Varaždina, a imamo i stav koji je izrečen od predsjednika Gradskog vijeća Damira Habijana, da je njegov cilj da grad Varaždin ima Sveučilište ovdje u Varaždinu. Stoga, mislim da u ovom trenutku imamo apsolutni konsenzus da taj cilj realiziramo – odlučan je Podolnjak, koji i od ministrice Blaženke Divjak i od Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao i od vladajućih stanaka HDZ-a i HNS-a, očekuje da podrže ovaj Zakonski prijedlog, koji vidi kao božićni i novogodišnji poklon gradu Varaždinu, za koji vjeruje da će se brzo ostvariti.

Na novinarski upit o tome što kažu osnivači Sveučilišta Sjever, grad Koprivnica i Varaždin te rektor Sveučilišta i ima li njihove povratne informacije, Podolnjak je bio kratak u odgovoru.

– Nemam nikakvih informacija u tom smislu – odgovor je Podolnjaka na upit što kažu osnivači Sveučilišta Sjever i rektor na ovu zakonsku inicijativu

– Nemam nikakvih informacija u tom smislu, ali se prijedlog doista temelji na relevantnim činjenicama. A to su da je ovo Sveučilište jedna transformacija Veleučilišta u Varaždinu i činjenica da je najveći broj studenata studira u Varaždinu i to je najrelevantnije za ocjenu ovog Zakonskog prijedloga – odgovorio je Podolnjak.

FOI i Učiteljski u Čakovcu dio Sveučilišta u Varaždinu?

Osvrnuo se i na mogućnost da u Sveučilište u Varaždinu jednog dana uđu i Fakultet organizacije i informatike te Učiteljski fakultet u Čakovcu, za što kaže je moguće.

– Jednog dana će o tome odlučivati Sveučilišna tijela i moguće je da jednog dana ovi fakulteti budu dio budućeg Sveučilišta u Varaždinu. Pogotovo kada će se ovdje stvoriti svi preduvjeti, od onih infrastrukturnih, tako da je ovo jedan korak u tome smjeru – rekao je Podolnjak.

Izvor:
Foto: Marta Konjačić

Komentari

Komentara