IZVORGrad Mursko Središće

Županijska uprava za ceste Međimurske županije započela je s izgradnjom biciklističke staze od naselja Peklenica do naselja Križovec. Riječ je o dionici dužine 655 metra. Vrijednost radova je nešto veća od 563.500 kuna, a Grad Mursko Središće je osigurao iznos od 186.800 kuna.

Također, uskoro će započeti i radovi na izgradnji biciklističke trake u naselju Hlapičina dužine 584 metra, ukupne vrijednosti 560.400 kuna. Grad Mursko Središće i u ovim radovima sudjeluje sa sufinanciranim dijelom od 175.800 kuna.

Komentari

Komentara

loading...