Povežite se s nama

Život i društvo

Na stotine starijih ponekad jedino komunicira s – gerontodomaćicama

Objavljeno:

- dana

Epidemiološka situacija posljednjih je nekoliko tjedana izmijenila svačiji način života, a uvelike je pogodila i osobe starije životne dobi, nepokretne i bolesne, odnosno sve one koji pripadaju skupini socijalno ugroženih. Mnogi od njih, i otprije, jedini kontakt na dnevnoj ili tjednoj bazi ostvaruju s – gerontodomaćicama.

Zapošljavanje

Potaknuti reakcijom čitatelja koji se požalio na to da su one ponekad „Katice za sve“ i obavljaju poslove koje im nisu u opsegu posla, odlučili smo istražiti koliko ih ima na području Varaždinske županije te kako je organiziran njihov način rada.

Naime, iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava doznajemo da su još u lipnju 2017. godine objavili otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena“, ukupne vrijednosti više od milijardu kuna, kojim se omogućava zapošljavanje žena-pripadnica ranjivih skupina te im se istovremeno osigurava i dodatno obrazovanje, i to za zanimanja koja su deficitarna u njihovoj lokalnoj zajednici. Ujedno se potiče socijalna uključenost i povećava razina kvalitete života krajnjih korisnika o kojima će zaposlene žene skrbiti.

Pozivu su se odazvali i subjekti iz Varaždinske županije te je, prema podacima iz ugovora po projektima u okviru Poziva „Zaželi“, putem šest projekata ukupne vrijednosti 17,9 milijuna kuna ugovoreno zapošljavanje 108 žena koje rade na poslovima potpore, podrške i brige o 544 starije osobe i/ili osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna pomoć u kućanstvu.

No, tko je sve ovlašten provoditi projekt zapošljavanja gerontodomaćica?

Iz Ministarstva objašnjavaju da su korisnici ugovora u okviru Poziva „Zaželi“ jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili neprofitne organizacije koje projektne aktivnosti provode u trajanju od najviše 30 mjeseci. Obvezni partneri na projektu su regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji pružaju pomoć provoditelju projekta u identifikaciji žena koje će se zaposliti, te centri za socijalnu skrb, koji pružaju podršku u odabiru krajnjih korisnika.

Kao ostali partneri na projektu mogu sudjelovati udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe vjerskih zajednica i Katoličke Crkve te ustanove koje imaju registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama. S njima su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava koja im se dodjeljuju u svrhu provedbe projekta.

Kontrola?

Nadzor gerontodomaćica je isključiva odgovornost provoditelja projekta – općina, gradova, neprofitnih organizacija i slično, koji su odgovorni i za početak, upravljanje, provedbu i rezultate. Shodno tomu, pitamo se što u slučajevima kada one obavljaju poslove za koje nisu kvalificirane a da je to uputa provoditelja projekta, na što je upozorio čitatelj.

– Pozivom na dostavu projektnih prijedloga je objašnjeno na što se odnose poslovi, odnosno aktivnosti koje će zaposlene žene obavljati, a to su, primjerice, pomoć u dostavi namirnica i pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji i posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima putem razgovora i druženja te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Navedeni poslovi ne čine iscrpnu listu mogućih poslova, već služe kao okvirna smjernica korisnicima ugovora, budući da potrebe starijih osoba i/ili osoba u nepovoljnom položaju nisu ujednačene te se stoga pri raspoređivanju žena za obavljanje poslova kod krajnjih korisnika u obzir trebaju uzeti specifične potrebe svakog krajnjeg korisnika, kao i psihofizičke sposobnosti zaposlenih žena – objašnjavaju iz resornog ministarstva.

Pritom je gerontodomaćicama Zakonom o radu regulirana zaštita dostojanstva, a sami su korisnici projekta „Zaželi“ dužni postupiti po tom zakonu.

– U slučaju da radnik smatra da mu je poslodavac narušio prava iz radnog odnosa, može podnijeti pisani zahtjev poslodavcu za zaštitom/ostvarivanjem prava, a ako poslodavac ne udovolji tom zahtjevu, radnik može zahtijevati zaštitu pred nadležnim sudom. Također, predstavku može podnijeti nadležnoj inspekciji ovlaštenoj za provedbu inspekcijskog nadzora, odnosno Državnom inspektoratu – inspekciji rada, koja, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, obavlja inspekcijske poslove u području rada i zaštite na radu – objasnili su.

Znači li to da su gerontodomaćice obvezne vratiti sredstva uložena u njihovo obrazovanje ako su odlučile prekinuti radni donos?

– Provoditelji projekta, ako su isto planirali putem svojeg projekta, upućuju žene u obrazovne ustanove prema svom izboru na programe obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada te interesima, kompetencijama i prethodnom obrazovanju/iskustvu pripadnica ciljanih skupina. Isto je prihvatljiv trošak po projektima u okviru Poziva „Zaželi“ te dosad nismo zaprimili prigovore o nekim poteškoćama u vezi provedbe ovih aktivnosti. Dodatno napominjemo da u projektima koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u Hrvatskoj, pa tako i u onima u okviru Poziva „Zaželi“, nije dopušteno ciljanim skupinama niti krajnjim korisnicima naplaćivati sudjelovanje u projektnim aktivnostima – zaključuju iz Ministarstva.

Jedan od korisnika Poziva „Zaželi“ je i Društvo Crvenoga križa Varaždinske županije, čiji je ravnatelj Nebojša Buđanovac objasnio da je u okviru projekta „ZEP – Zaželi“ zaposleno 29 gerontodomaćica. Projekt obuhvaća gradove Ivanec, Novi Marof i Varaždinske Toplice, kao i općine Breznički Hum, Gornji Kneginec, Sračinec, Klenovnik, Maruševec i Visoko, dok program brige o starijima u kući još uključuje i Grad Lepoglavu.

Osim županijskoga Crvenoga križa, gerontodomaćice su zaposlile još i općine Petrijanec, Bednja, Vinica, Donja Voća i Cestica, zatim Gradsko društvo Crvenoga križa Ludbreg (obuhvaća i Martijanec, Veliki Bukovec i Mali Bukovec) te Gradsko društvo Crvenoga križa Varaždin.

– Po našim spoznajama, uz naših 29, u Varaždinskoj županiji zaposlena je još 81 gerontodomaćica u još pet projekta „Zaželi“. U svim programima obuhvaćeno je oko 700 starijih osoba. Svaki od tih programa odvija se zasebno – naveo je Buđanovac.

Nadzor gerontodomaćica također je sastavni dio obavljanja posla djelatnika na projektu „Zaželi“, koji to čine zajedno sa ravnateljem.

– Vrlo su odgovorne djelatnice i savjesno obavljaju svoje radne zadatke, više puta i izvan radnog vremena – ističe Buđanovac, a dosad nije zabilježena nikakva pritužba na njihov rad.

Ujedno je naveo da gerontodomaćica normalno može prekinuti ugovor o zaposlenju bez nadoknade sredstava.

– Naše gerontodomaćice rade samo poslove koji su predviđeni projektom, nema teških fizičkih poslova, a ako je potrebno skladištenje ogrjeva, organizira se akcija, pa više gerontodomaćica odradi, ili se uključuju volonteri. U slučaju da dođe do zahtjeva korisnika da im gerontodomaćice rade poslove koji im nisu u opisu radnog mjesta, na teren izađu djelatnici zaposleni na projektu i objasne koje usluge im mogu pružiti gerontodomaćice – zaključuje Buđanovac.

Međimurje

Na području Međimurja lani 358 brakova, rođeno 15 parova blizanaca!

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

Međimurska županija objavljuje podatke o broju upisa rođenih i umrlih osoba te broju sklopljenih brakova i životnih partnerstava upisanih u državne matice rođenih, vjenčanih i umrlih te registar životnog partnerstva matičnih ureda Čakovec, Dekanovec, Kotoriba, Mala Subotica, Mursko Središće, Nedelišće, Prelog i Štrigova.

Broj upisa novorođene djece u maticu rođenih u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine:

U državne matice rođenih u 2020. godini upisano je 1163 djece.

Od ukupnog broja, rođeno je 565 ženske djece i 598 muške djece te je od toga u braku rođeno 619 djece, a izvan braka 544-ero.

Po nacionalnoj pripadnosti rođeno je 855 Hrvata, 292 Roma te ostalih nacionalnosti 16.

Rođeno je 15 parova blizanaca.

Broj upisa u maticu umrlih u Međimurskoj županiji u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine:

U državne matice umrlih u 2020. godine upisano je 1350 umrlih osoba.

Od ukupnog broja umrlih osoba upisano je 688 žena te 662 muškarca.

Po nacionalnoj pripadnosti u maticu umrlih upisano je 1305 Hrvata, 21 Rom te ostale nacionalnosti 24.

Broj brakova sklopljenih u Međimurskoj županiji i upisanih u maticu vjenčanih u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine:

U 2020. godini u državne matice vjenčanih upisano je 358 brakova.

Sklopljeno je 215 građanskih brakova te 143 vjerska braka s učinkom građanskoga braka.

U 2020. godini sklopljeno je 1 životno partnerstvo osoba istog spola.

Podaci Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko pravne poslove Međimurske županije – Odsjek za osobna stanja građana

Nastavite čitati

Život i društvo

Za članove Ivanečkog sunca osigurano financiranje četiri osobna asistenta

Objavljeno:

- dana

Objavio/la:

GI

Nakon što joj je krajem prošle godine na natječaju Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva odobren trogodišnji projekt vrijedan 240.480 kuna, Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Ivanečko sunce stigla je još jedna dobra vijest.

Naime, u sklopu natječaja „Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim teškoćama“ (EU projekt), odobrena su joj sredstva za financiranje četiri osobna asistenta za korisnike.

Asistenti će se zaposliti na nepuno radno vrijeme, a korisnicima će pomagati u svakodnevnim aktivnostima.

Usluga osobne asistencije uvelike će povećati kvalitetu života i korisnika i njihovih obitelji, a članovi će tu uslugu moći koristiti kroz 20 mjeseci trajanja projekta.

Prijavitelj projekta bio je Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama, a uz Ivanečko sunce, partner Savezu je i Udruga osoba s intelektualnim teškoćama „Regoč“ iz Slavonskog Broda.

Projekt je vrijedan 527.180 kuna, a financira se iz Europskog socijalnog fonda. Kompletnu pomoć u prikupljanju dokumentacije, slanju i ishođenju potrebnih rješenja koji su bili prvi korak kod prijave, Udruzi je pružio Projektni ured Grada Ivanca za EU fondove.

On će joj i dalje, za cijelo vrijeme trajanja projekta, pružati svu potrebnu stručnu i operativnu pomoć.

Nastavite čitati