Općinu Vinicu posjetio je varaždinski župan Radimir Čačić sa suradnicima i predstavnicima Županijske uprave za ceste na čelu s ravnateljem Tomislavom Osonjačkim.

Razlog posjete je početak radova na proširenju izuzetno uske lokalne ceste LC 25037 u Pešćenici Viničkoj. Sve prometnija cesta je zbog neprimjerene širine, pogotovo u zavojima, vrlo opasna za sve sudionike u prometu.

U ovoj fazi radova na dijelu dionice izvest će se najhitniji zahvati za što će se utrošiti oko 350 tisuća kuna. Kroz taj zahvat i spomenutu intervenciju djelomično će se ublažiti nesigurnost koja je proteklih godina rezultirala i prometnim nezgodama. Ukupni iznos radova financirat će Županijska uprava za ceste.

Načelnik Općine prilikom zajedničkog obilaska gradilišta sa županom i suradnicima te predstavnikom izvođača radova, izrazio je zahvalnost županu i ravnatelju. Župan i ravnatelj svjesni su da su postojeće dionice preuske i da ih treba u slijedećem razdoblju sve proširiti.

-Zamolio sam da se po završetku radova na ovoj dionici prema dinamičkom planu započnu radovi i na drugim lokalnim cestama na području naše općine, koje su na nekim dijelovima i uže od 3 metra – izjavio je načelnik Općine Marijan Kostanjevac.

Komentari

Komentara