Na sjednici Općinskog vijeća Općine Trnovec Bartolovečki, održanoj u četvrtak, 24. rujna, prihvaćen je drugi rebalans ovogodišnjeg proračuna. Proračun je smanjen za 417.100 kuna te iznosi 20.157.416,98 kuna.

Smanjena su sredstva za projekt Aglomeracije Varaždin za 538.000 kuna te sada iznose 606.000 kuna, s obzirom na očekivano izvršenje radova u ovoj godini. S druge strane, u proračunu će biti rezervirano 800.000 kuna za izgradnju kanalizacijske mreže u odvojku Ulice Male Ledine i Ludbreškoj ulici u Trnovcu. Inače, ukupna vrijednost ovih radova je 968.000 odnosno 641.000 kuna.

U programu javnih potreba u djelatnosti odgoja i osnovnog obrazovanja sredstva za produženi boravak povećavaju se za 36,5 tisuća kuna.

Ukupna proračunska sredstva za brigu za djecu predškolske dobi iznose 2 milijuna i 82 tisuće kuna, za srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje 449 tisuća kuna, za kulturu 465,6 tisuća kuna, a za sport 487,5 tisuća kuna.

Što se tiče programa održavanja komunalne infrastrukture planirano je 3,6 milijuna kuna, a za program građenja i opremanja komunalne infrastrukture nešto manje od 5,9 milijuna kuna.

U izvješću o izvršenju proračuna u prvoj polovici ove godine navedeno je da su ostvareni prihodi od 8,6 milijuna kuna, a rashodi su bili na razini 5,5 milijuna kuna.

Izmijenjena je odluka o kriterijima za preuzimanje obveze korisnika plaćanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada tako da bi Općina preuzela tu obvezu i za samce korisnike inozemne mirovine te samce koji su nezaposleni.

Općinsko vijeće potvrdilo je IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Trnovec Bartolovečki, kojima je, među ostalim, omogućena izgradnja POS stanova u Trnovcu te dvije nove prometnice u Trnovcu i Šemovcu.

U svom izvješću o radu u prvoj polovici godine načelnik Zvonko Šamec naveo je izgradnju rotora u Trnovcu, vrijednu 6 milijuna kuna, postavljanje znakova upozorenja i rasvjetnih stupova koji će doprinijeti boljoj sigurnosti pješaka u Zamlaki, Šemovcu i Trnovcu. ŽUC je kod Osnovne škole u Šemovcu postavio ležeće prepreke radi sigurnosti prometa.

– HEP Varaždin radi na izgradnji niskonaponske mreže u Bartolovcu, a Općina se uključila u nabavku nove LED rasvjete. Završena je energetska obnova zgrade javne namjene – bivšeg matičnog ureda u Bartolovcu. Nakon završenih priprema počeli su radovi na aglomeraciji u Bartolovcu i Žabniku – istaknuo je Šamec.

Vijećnici su razmatrali i izvješće o količinama prikupljenog miješanog komunalnog otpada u prvih sedam mjeseci ove godine. Prikupljeno je 326 tona miješanog komunalnog otpada, što je 2,2 posto više u odnosu na utvrđenu graničnu masu. Ukoliko se trend povećanja mase prikupljenog miješanog otpada ne zaustavi, za pretpostaviti je da će jedinice lokalne samouprave postati obveznici plaćanja poticajne naknade za 2020. godinu unatoč dobrim rezultatima ostvarenim u prethodnoj godini, stoji u izvješću varaždinske Čistoće. Naknada iznosi 150 kuna po prekoračenoj toni prikupljenog miješanog komunalnog otpada.

Vijećnici su dobili i informaciju da je na kraju kolovoza na području Općine Trnovec Bartolovečki bilo 95 nezaposlenih.

Na kraju sjednice Općinskog vijeća odobrena je financijska pomoć Lovačkom društvu „Kobac“ iz Bartolovca od 20 tisuća kuna za organizaciju obilježavanja 75. godišnjice osnutka društva.

Komentari

Komentara