Ovih dana obavljaju se radovi na sanaciji Kurije Patačić u Vinici i Starog grada (viničkog Burga). Odobrena su sredstva od strane Ministarstva kulture u iznosu od 380 tisuća kuna, za zaštitu nepokretne kulturne baštine.

Sredstva namijenjena za Kuriju Patačić su u iznosu od 280 tisuća kuna, kojima će se u ovoj fazi rješavati pitanje stropova između prizemnog djela i 1. kata zgrade.  Sredstva u iznosu od 100 tisuća kun, biti će utrošena za nastavak sanacije čelnog zida i ulaza u Stari grad.

– Mi smo odobrenim sredstvima zadovoljni jer smo u Županiji dobili najviše, ali ponavljam kako su ta sredstva nedostatna za ozbiljnije i veće zahvate, prvenstveno na Kuriji Patačić, ali i Starom gradu. Zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske, ministrici i očekujem da će se Kurija morati riješiti europskim  sredstvima odnosno kroz investicijske fondove – izjavio je načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac, koji je obišao gradilišta.

Komentari

Komentara