Danas se, 30. travnja, u Galeriji HDLU, u Kuli stražarnici Staroga grada Varaždin, otvara izložba skulptura i slika Josipa Grgevčića.

Otvorenje je u 19 sati.

Grgevčić je autor koji je strasno, na mediteranski način, upijao dramatiku života drugih podneblja.

– Njegovo stvaralaštvo vezano je uz rodnu Jelsu na Hvaru, zatim za Čakovec, gdje je bio profesor likovne umjetnosti na, nekad Pedagoškoj akademiji, kasnije Učiteljskom fakultetu, te za Varaždin gdje i danas živi, u koji je, kao mlad čovjek, doletio valjda na krilima galeba, vječne teme njegovog umjetničkog stvaranja.
Otac i majka usadili su Josipu Grgevčiću, kao i njegovoj starijoj sestri Perici i mlađem Jakovu, ljubav prema obitelji, prema vinogradu i masliniku, ribolovu i prema vjeri. Očev nož i drvo masline iz kojeg je napravio prve kipove , likove za božićne jaslice, u to vrijeme kao da su odredili njegov put kipara, toliko izražajnog da su mu dodijeljene dvije nagrade za životno djelo – u Jelsi i Varaždinu. Analizirajući njegov rad Elena Cvetkova uočava da ga u ranom kiparskom razdoblju obilježavaju portreti. Glave koje tada radi predstavljaju zgusnute forme, s jedva naznačenim obilježjima portreta. Oni su pokušaj svođenja na idealni zatvoreni volumen – na kuglu. Cvetkova napominje da se Grgevčić i kasnije vraća na poretrete i većina njih „biti će oblikovana u zakasnjelim poetikama ekspresionizma ili nekog hibridnog realizma, ali svakako virtuozno izvedena“. Druga tema koja u tom ranom razdoblju privlači Grgevčića je ponajviše ženski akt. Cvetkova kaže da je on uzeo akt kao motiv za uvježbavanje svoje crtačke i kiparske , te za uvježbavanje svoje oblikovne poetike, a vrijednost i ljepota materijala u kojemu je oblikovan njegov kip ima vrlo veliko značenje. Pri tome je važna i boja materijala, odnosno kipa. Dominantan motiv opusa Josipa Grgevčića je galeb, kojemu se često vraća. Ali to nije jedina „morska“ skulptura kojom skreće pozornost na sebe. On oblikuje morsku faunu u više varijanti, ali i svoj doživljaj stihije mora u obliku slova C, pa nastaju skulpture pod istim nazivom ili „Val“ . „To je moj doživljaj stihije mora, još iz djetinjstva“ – kaže Grgevčić. Tako nastaju i „Veslači“, ponovo u varijanti slova C , kao i „Rastanak“. Boravak na kontinentu skreće njegovu pozornost i prema ovdašnjim ptica, kokoškama i pijetlovima, primjećuje Elena Cvetkova, pa nastaju „Golubica“, „Ranjeni golub“, „Lastavice u gnijezdu“… Ističe ona kako sva ta djela naglašavaju autentičnost Josipa Grgevčića – napisao je Nedjeljko Krčar.

Komentari

Komentara