Nakon što je javnost čekala gotovo dva tjedna, napokon se oko „Afere psihijatar“ oglasio Nenad Kudelić, ravnatelj varaždinske Opće bolnice, koja se kako njezin ravnatelj ističe u priopćenju „strogo ograđuje od bilo kakvih postupaka, te najoštrije  osuđuje bilo kakav oblik nasilničkog ponašanja, spolnog zlostavljanja, pedofilije ili tome slično“.

– Ističemo kako se u ovom trenutku u Općoj bolnici Varaždin (OBV), a nakon informacija koje su pristigle putem medija, te budući da do sada zaprimljenih pritužbi na rad prozvanog doktora nije bilo, provode  određene radnje – stoji u priopćenju.

Naime, ravnatelj OBV, Nenad Kudelić, dr.med. je 7. rujna nazočio sastanku Stručnog kolegija Odjela za psihijatriju, kao što povremeno sudjeluje u radu stručnih kolegija pojedinih odjela. On to čini pogotovo kada postoji potreba reorganizacije službe ili je riječ o nekim drugim medicinskim pitanjima ili pak pritužbama.

Tko je u pravu?

Nakon tog sastanka na kojem se prvenstveno razgovaralo o reorganizaciji rada Odjela za psihijatriju, a s obzirom na novonastale okolnosti, ravnatelj je 8. rujna voditeljici Odjela za psihijatriju, dr. Maji Vincek, izdao naputak pod nazivom „Raspored rada Odjela za psihijatriju za mjesec rujan i listopad 2020.”

U njemu se ističe – da s obzirom na javne izjave osoba koje su podnijele zahtjeve za pokretanje disciplinskog postupka, radi pružanja zdravstvene zaštite pacijentima sukladno ugovornim obvezama – da se privremeno odredi promjena rasporeda rada. Krajnji cilj je da se svim zaposlenicima“ omoguće uvjeti rada sukladno medicinskoj etici i deontologiji“.

Ovim zahtjevom za promjenu rasporeda rada OBV se ne određuje prema postupcima niti jedne strane u naprijed spomenutom disciplinskom postupku pri Komori, već u okvirima postojećih zahtjeva podnositelja zahtjeva i osobe protiv kojih je podnesen zahtjev, što bi omogućilo da Odjel za psihijatriju neometano radi.

Konkretno, u ovom slučaju je riječ o načinu rada gdje prozvani doktor ne radi ambulantne preglede i ne radi samostalno s pacijentima, pojašnjavaju iz OB Varaždin.

Također, prozvani je doktor podnio zahtjev za promjenom mjesta rada! Štoviše, od petka 11. rujna  on je premješten na rad u Službu za kronično liječenje i palijativnu skrb u Novom Marofu, gdje radi u sklopu Odjela za palijativnu skrb u timskom radu.

U priopćenju napominju  i da je odmah imenovano Povjerenstvo, te je pokrenut izvanredni unutarnji nadzor u bolnici. Također, u OBV je 10. i 11. rujna obavljen Zdravstveno inspekcijski nadzor Ministarstva zdravstva, kojem je predočena sva dostupna dokumentacija unutar bolnice.

Ipak premještaj

Nadzor je u tijeku, kao i unutarnji nadzor OBV-a, a po dobivanju konačnog mišljena od strane imenovanog povjerenstva, bit će poduzete i odgovarajuće radnje. Ne manje značajno je i da će javnost biti pravovremeno obaviještena o svemu.

Protiv prozvanog psihijatra u službenoj evidenciji OB Varaždin nema nikakvih pritužbi, osim one iz 2012. godine. Ta pritužba nije vezana uz ovu temu, već s obradom pacijenta putem hitne službe. Naime, zbog odbijanja pregleda pacijenta, izdano je upozorenje iz radnog odnosa od tadašnjeg ravnatelja.

S obzirom na to da se u pojedinim medijima spominje određeno pokretanje postupka od strane bivše voditeljice Odjela za psihijatriju dr. Zemire Medved, a da o tome u bolničkoj arhivi čak niti nakon provjere dokumentacije nije pronađena službeno zaprimljena dokumentacija, ravnatelj je imenovao Povjerenstvo za ponovnu provjeru službene dokumentacije.

Namjera je da se utvrdi postoji li u dokumentaciji Odjela za psihijatriju ili Uprave OBV bilo kakav dokument, jer riječ je o navodnim događanjima otprije više godina i prije imenovanja dr. Kudelića za ravnatelja ustanove.

U ovom trenutku, a prema dokumentaciji iz 2015. i 2016. godine, ne postoji nikakav službeni podnesak prema upravi OB Varaždin od strane doktorice i tadašnje voditeljice Odjela, Zemire Medved.

No, iz dostupne dokumentacije je vidljivo da je dr. Zemira Medved podnijela zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka pri Hrvatskoj liječničkoj komori, a da o tome OB Varaždin nije obaviještena.

U OB Varaždin ističu da nema nikakvih podataka, posebice o pokretanju disciplinskog postupka, niti o rezultatima tog postupka. Kako bi u potpunosti bilo jasno je li dr. Medved pokrenula disciplinski postupak, bez da je obavijestila OB Varaždin i koji su rezultati tog eventualnog disciplinskog postupka, upućen je službeni upit Hrvatskoj liječničkoj komori.

Nakon toga, 2019. godine  OB Varaždin je od Hrvatske liječničke komore zaprimila zahtjev za očitovanjem u vezi disciplinskog postupka koji je prozvani psihijatar pri Komori pokrenuo protiv dr. Zemire Medved. U konačnici, Komora je dr. Medved proglasila odgovornom što je izradila i potpisala dokument pod nazivom „Uvid u osobnost …”. U njemu je, tvrde u bolnici, zajedno s Nebojšom Buđanovcem i Draženkom Topol Vukmirović iznijela svoja zapažanja, tzv. promišljanje „Uvid u osobnost …”.

Potom je Komora donijela zaključak da su se u dokumentu spomenute osobe držale činjenične tvrdnje kojom se šteti ugledu i časti podnositelja zahtjeva i članova njegove obitelji.

Dakle, dr. Medved je povrijedila odredbe kodeksa medicinske etike i deontologije Hrvatske liječničke komore i svojim ponašanjem prema drugom liječniku povrijedila ugled liječničke profesije čime je počinila lake disciplinske povrede te joj se, na temelju članka 73, stavka 3 Pravilnika od strane Hrvatske liječničke komore izrekla opomena.

Disciplinski postupak

Naposljetku je 2020. godine, Hrvatska liječnička komora zaprimila u ožujku zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka protiv prozvanog psihijatra od  strane Petre Milković, Nebojše Buđanovca i Slavka Skomana, a taj zahtjev OB Varaždin zaprimila je 18. lipnja 2020. Na sva ta tri podneska se OBV očitovala. U očitovanju stoji da „protiv prozvanog psihijatra OB Varaždin nema službeno podnesenih prijava ni od radnika ni od pacijenata“.

Na kraju priopćenja, u OBV-u se osvrću i na još neke informacija koje su se pojavile u javnosti. Riječ je o narkoticima, za koje tvrde da „nema nikakvog govora o nestajanju narkotika iz OB Varaždin“.

Podsjećamo, riječ je o redovitoj kontroli poslovanja HZZO-a iz 2018. godine, gdje su utvrđene nesukladnosti jednoobraznog vođenja knjiga. Bolnica je poduzela po tom inspekcijskom nalazu određene radnje, nakon čega je HZZO proveo ponovnu kontrolu u kojoj se navodi „da su te nepravilnosti djelomično ispravljene“. U  toj drugoj kontroli se nigdje ne navodi Odjel za psihijatriju, čime se medijske spekulacije o nestajanju narkotika i povezanosti prozvanog psihijatra, pokazuju netočnim.

Dodajmo, da je OBV trenutno u fazi uvođenja elektronskog načina vođenja knjige narkotika, kako bi se ubuduće izbjegle bilo kakve neusklađenosti vođenja te knjige na razini ustanove. Ono što je važno spomenuti je i to da OB Varaždin uvjerava javnost da za „sve narkotike ima sljedivost njihove primjene“.

Komentari

Komentara