Nina Begičević Ređep prva i najmlađa žena na poziciji dekanice u povijesti FOI-ja

FOTOArhiva RT

Nina Begičević Ređep prva i najmlađa žena na poziciji dekanice u povijesti FOI-ja

FOTOArhiva RT

Izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep nova je dekanica Fakulteta organizacije i informatike.

Na tu je poziciju izabrana s ukupno 58 glasova (83 posto), mandat će joj trajati dvije godine, s početkom u listopadu 2019. godine, s novom akademskom godinom 2019./2020.

Nina Begičević Ređep rođena je 1980. godine u Varaždinu. Diplomirala je na Fakultetu organizacije i informatike 2003. godine, a dvije godine kasnije na FOI-ju završava poslijediplomski znanstveni magistarski studij “Menadžment poslovnih sustava”.

Bila je i stipendistica američke Vlade i usavršavala se na Sveučilištu u Pittsburghu. Od 2009. godine radi u nastavi na FOI-ju, najprije kao docentica, a zatim i izvanredna profesorica na predmetima vezanima uz poslovno odlučivanje, strateško planiranje, edukacijske tehnologije i primjenu digitalnih tehnologija u obrazovanju te e-učenje.

Suautorica je sveučilišnog udžbenika Poslovno odlučivanje, više poglavlja knjiga i monografija te je autorica više od 60 znanstvenih članaka. Članica je programskih odbora šest međunarodnih digitalnih konferencija, urednica je međunarodnog znanstvenog časopisa IJAHP i recenzentica desetak drugih međunarodnih znanstvenih časopisa. Za svoj rad u znanosti i obrazovanju primila je do sad devet nagrada u Hrvatskoj i inozemstvu.

Članica je Uprave FOI-ja posljednjih sedam godina, a trenutno je u funkciji prodekanice za znanstvenoistraživački rad. Na funkciju dekanice stupa u listopadu 2019. i to kao najmlađa i prva žena na toj poziciji u povijesti FOI-ja.

Komentari

Komentara

Odaberite boju